<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Haakon Baglo

Kan en Microsoft Azure migreringsstrategi definere deg som leder?

IT/Teknologiledere har ulik tilnærming når de skal flytte ut i skyen med Microsoft Azure.

Haakon Baglo er en av Innofactor's Azure skyeksperter og han har vært med på en rekke migreringer av både private og offentlige virksomheter. "Fortell meg din Azure migreringsstrategi, og jeg skal fortelle deg hva slags leder du er! Det er veldig lett å kalle seg selv innovativ, fremtidsrettet og digital. Men alle som er fremtidsrettet, gjør alltid en solid planlegging først", er Baglo's erfaringer. 

Bli med i Baglo's erfaringer fra forberedelsesfasen før migrering, og lær hva som er viktig å tenke på. 

 • Hvem som helst kan gå inn i Azure, begynne å bruke tjenester, og kalle seg for innovative. Men ønsker man å gjøre det på riktig måte kreves det en god forståelse av hva man ønsker å oppnå og et godt forarbeid for å kartlegge hvordan man skal komme seg dit. Det er da man virkelig begynner å innovere, sier Haakon Baglo.

En fremtidsrettet leder forstår at det å gjøre en grundig jobb før man flytter til skyen, er det som gjør at man virkelig bygger for fremtiden. Det er slik man kan skape en løsning som er sikker, fleksibel, skalerbar og som utnytter de muligheter og effektivitetsgevinster som finnes i skyen.

Bygg en solid grunnmur

 • For å bruke en «hus-metafor». En god håndverker bygger ikke et godt hus på en dårlig grunnmur. Problemene oppstår når byggverket reiser seg og det vil være umulig å reparere grunnmuren uten av resten av bygget påvirkes, sier Baglo.

Det viktigste for Innofactor i første fase av et sky-prosjekt er å kartlegge bedriftens motivasjon og målsetting med skyreisen, samtidig studere mulighetsbildet som åpner seg i skyen .

 • I første fase med en kunde er det viktig at vi stiller kunden de riktige spørsmålene som ligger bak beslutningene som er tatt. Dette vil gi oss en solid forståelse av kunden og vi kan sammen avdekke viktig informasjon, sier Baglo.

Innofactor har erfaring med hundrevis av ulike kunder i ulik størrelse og med ulike behov. Dette hjelper oss til å stille de riktige spørsmålene, forstå kunden, og skissere gode løsninger.

 • Vi opplever nysgjerrige kunder i denne fasen. Cloud er trendy og mulighetene er mange.  De fleste har hørt «buzz-ordene», men har varierende kompetanse. De vil vite hva de kan få til, hvilken merverdi de kan få, samt tids- og kostnadsperspektiver, sier Baglo.

Les hvordan Innofactor utfører en Cloud Solution Assessment!

Hvem har hastverk?

 • Det er også trendy å ha hastverk, og det å ville litt for mye for fort. Dermed tenker man som oftest for kortsiktig. Da er det vår jobb å forklare hvorfor vi må gjøre en grundig jobb i startfasen, slik at det blir mindre jobb senere. Vi ønsker ikke å ende opp med å ha en misfornøyd kunde. Vi hjelper våre kunder å lykkes og dermed lever vi av å levere kvalitet. Derfor vil vi alltid gjøre en god jobb før enhver migrering. sier Baglo.

Ulike scenarier

Den første kartleggingsfasen bunner ut i at ulike scenarier presenteres for kunde.

 • Vi skisserer ulike retninger vi tror kan passe kunden. Disse legger vi frem, diskuterer og blir enige om en plan. Vi er en trygg partner som er med dem på deres reise, sier Baglo.

Først når man har gjort en grundig kartleggingsjobb, kan man planlegge fremdrift og få et overblikk over kostnadsbildet.

 • Hoppers det for fort til selve implementering, mister man ofte kostnadskontroll. I tillegg øker faren for at man begår feil. Det som skulle bli raskere og rimeligere, kan i lengden bli tregere og dyrere, sier Baglo.

Innofactor ønsker å ha oversikt over kostnader og fremdrift, og vet hvor viktig det er å kommunisere tydelig og etterrettelig rundt kostnader og fremdrift.

Infrastruktur som kode

Når selve infrastrukturen skal bygges har Innofactor utviklet en unik steg-for-steg prosess.

Du kan høste mange fordeler av å bygge infrastruktur som kode og Innofactor har utviklet en unik løsning som setter opp en sikker og gjennomprøvd datasenter plattform i Azure. Denne plattformen blir et fundament for alle tjenester man ønsker å kjøre i Azure.

 • Du slipper å bygge noe fra start, men kan bygge med ferdige «byggeklosser».
 • Du kan sette oppbyggingen av infrastrukturen inn i et versjonskontrollsystem.
 • Det er full endringslogg, slik at du kan se hvem som har gjort endringer og når, og du kan reversere. Det styrker sikkerheten og gjør det mer oversiktlig.
 • Færre menneskelige feil, fordi hele infrastrukturen er satt inn i et strukturert system.
 • Rask levering når du trenger mer. Du definerer alle reglene første gang og deretter kan du «bygge videre» etter gjeldende regler med få tastetrykk.

Innofactor har tatt dette et steg videre.

 • Hvis du kaller «infrastruktur som kode» for byggeklosser, så har vi laget noen «ferdighus» med disse basert på vår erfaring og kompetanse. Dermed kan vi ta utgangspunkt i et «ferdighus» og tilpasse dette. Vi vet hvordan det skal tilpasses, vi fikk svar på disse kritiske spørsmålene i kartleggingsfasen. Det gjør at vi kan bygge infrastrukturen raskere og bedre, sier Baglo.

 Les om Infrastruktur som kode her

 

Hvordan kan Innofactor hjelpe deg?

Innofactor har vunnet «Årets Microsoft Azure partner» de siste 3 årene. Vi anerkjennes for vår  Azure kompetanse og fra suksessfulle innovative nettskyløsninger til norske private og offentlige kunder.

Vi samarbeider tett med Microsoft og våre skyeksperter er ledende i hvordan Azure teknologien kan skreddersys til en virksomhets unike behov.

Lær mer om de 5 stegene i vår anbefalte skyreise! 

 Haakon Baglo

Junior Consultant

Haakon is a consultant at Innofactor, where his focus is on Azure. He works with architecting secure cloud environments for businesses and exploring the possibilities with infrastructure as code to deliver better solutions for his customers.