<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Misbha Lauten

Kan du lagre sensitiv informasjon i skyen? Utfordringer og muligheter ved samarbeid i den digitale tidsalderen

Organisasjoner innen finans, juridisk, og offentlig sektor har vært nølende med å satse fullt og helt på skyen i frykt for sikkerheten til sensitive data. Stadig flere organisasjoner erkjenner imidlertid at den moderne arbeidsplassen har gjort det betydelig enklere å samarbeide effektivt på tvers av organisasjonen samtidig som datasikkerheten styrkes.

Norsk offentlig sektor har vist økt interesse for skyen etter at regjeringen publiserte Nasjonal strategi for skytjenester i 2016. I tillegg har nyheten om to nye Microsoft-datasenterregioner i Norge gitt norske organisasjoner økt tillit til at skytjenestene kan drives i tråd med lovene og reglene som krever at dataene skal forbli på norsk jord. Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen ønsket nyheten om datasentrene velkommen og sa han tror skytjenester vil bidra til å sikre konkurransedyktigheten og produktiviteten til norske offentlige institusjoner.

Bankene følger hakk i hæl ettersom bekymringer rundt datasikkerhet og konfidensialitet er blitt redusert. En undersøkelse utført av Temenos viser at prosentandelen av banker som er nølende til å gå over til skytjenester på grunn av slike bekymringer sank fra 50 % i 2011 til 22 % in 2017.

Skyen er nå mer sikker enn tradisjonelle datasentre

En undersøkelse utført av Microsoft Cloud Security viser at 94 % av respondentene har opplevd sikkerhetsfordeler de tidligere ikke hadde med lokale løsninger, og at 62 % svarte at sikkerheten knyttet til personopplysninger har økt som følge av å gå over til skyen. Ifølge prognoser fra Gartner kommer sikkerhetshendelser knyttet til offentlig skyinfrastruktur til å skje minst 60 % sjeldnere sammenlignet med tradisjonelle datasentre i løpet av 2020.

Moderne offentlig skyteknologi gir tilgang til langt bedre ressurser som krever mye mindre vedlikehold en lokal infrastruktur. Men teknologien krever også at du setter deg inn i og forstår de nye arbeidsmåtene som moderne samarbeidsverktøy legger til rette for, og at du tilpasser tilnærmingen til sikkerhet etter dette.

En ny generasjon samarbeidsverktøy endrer spillereglene

Det er ikke mange år siden at organisasjoner som tok i bruk moderne teknologi på arbeidsplassen, stod overfor flere utfordringer: Ulike filversjoner i e-postvedlegg, informasjonsoverbelastning, vanskeligheter med å finne informasjon og ineffektive møter på nettet med tekniske vansker. Takket være Microsoft Teams og store forbedringer i SharePoint og OneDrive for Business er alle disse utfordringene en saga blott. Som følge av dette får brukere ett tilgangspunkt der de finner all informasjonen de trenger, et bedre tilpasset intranettmiljø og mer praktisk og sikrere funksjoner for lagring og deling av filer.

Den moderne arbeidsplassen gir langt bedre produktivitet ettersom de ansatte kan samarbeide når som helst og fra hvor som helst. Disse fleksible arbeidsmåtene medfører imidlertid nye sikkerhetsutfordringer som gjør at det ikke lenger nytter å kun rette fokus mot sikring av nettverkets yttergrense. Disse utfordringene kan enkelt takles ved å gradere data og gjøre bruk av identitets- og tilgangsadministrasjon.

Hvordan få mer ut av samarbeidet og sikkerheten i skyen

Last ned Veikart til en moderne arbeidsplass for organisasjoner med sensitive data. Dette dokumentet vil hjelpe organisasjonen din til å oppnå effektivitet og samarbeid på et helt nytt nivå samtidig som at sensitive data sikres bedre enn noen gang. Du vil lære hvordan du endre tilnærmingen til sikkerhet, får sluttbrukere over på rett spor, og sikrer støtte fra ledelsen for en moderne arbeidsplass.

Last ned Veikart til en moderne arbeidsplass

 

Misbha Lauten

Misbha Lauten er Senior Konsulent, MUE – Mobility User Experience ved Innofactor AS. Rett etter IT studiene i 2007 fikk Misbha en smak av hva SharePoint var og mulighetene innenfor Microsoft teknologier. Hvis vi spoler 12 år frem i tid til i dag, har Misbha opparbeidet seg bred kompetanse med SharePoint (intranett, oppsett, infrastruktur, administrasjon, migreringer, etterlevelse og sikkerhet), OneDrive, Microsoft 365 Suiten og Intune. Misbha har jobbet med kunder i flere bedrifter og sektorer, og hun brenner for å få andres øyne opp for hvordan gode valg av verktøy kan bidra til å effektivisere hverdagen til kundene våre.