<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Slik unngår ditt selskap angrep i skyen - Se videoen her

Digitaliseringen som foregår i et stadig høyere tempo har hatt stor innvirkning på samfunnet vårt de siste årene. På den ene siden har vi bedre og billigere tilgang til forskjellige digitale verktøy, som bidrar til økt produktivitet. På den annen side har nye trusler og risikoer oppstått.


Digitalisering og fremfor alt økningen av skybasert IT har gitt en rekke fordeler på både bedriftsnivå og individuelt nivå. Bedrifter kan kutte kostnader, øke tempoet i utviklingen og fokusere på områder som gir verdi til organisasjonen.  Dette i stedet for å ta vare på fysiske servere og datasentre.   Den enkelte ansatte har tilgang til en rekke arbeidsverktøy som gjør arbeidet mer effektivt og gir fleksibilitet og mobilitet som ikke tidligere var tilgjengelig.  Og i det siste har vi alle sett fordelen av dette i en endret arbeidshverdag.

 

Tiltak for å sikre sikkerhet i skyen.

Men økningen i skytjenester utgjør også nye trusler og risikoer. Et "åpnere" IT-miljø der systemer og applikasjoner enkelt integreres i hverandre, og data lagres mange forskjellige steder, stiller nye krav deg som er IT-ansvarlig.

På den ene siden kan bedriftens IT-operasjoner måtte forholde seg på en ny måte til "gamle" sikkerhetsrisikoer. På den andre siden må man ta høyde for helt nye trusler som oppstår ved bruk av skytjenester.

For å sikre full sikkerhet i skyen, må plattformer, systemer, rutiner og prosesser konfigureres riktig.

Cloud-sikkerhetsleverandører er vår samarbeidspartner Microsoft og andre store aktører. De investerer milliarder i utvikling av sikkerhetsfunksjoner og «beste praksis», noe som betyr at sikkerheten i skyen i praksis kan være høyere enn hva enkeltbedrifter kan oppnå på egen hånd.

For eksempel bruker Microsoft kunstig intelligens og maskinlæring for å oppdage trusler og forhindre angrep.

 

Phishing og forsøk på cyberangrep.

I denne videoen vil du lære mer om truslene og sikkerhetsaspektene knyttet til skyen. Og hva Microsoft og vi gjør for å gjøre det mulig for organisasjoner å sikre sikkerheten til deres skyløsninger.


Du vil blant annet få oversikt over dette:

  • Hva betyr phishing 
  • Hvordan et cyberangrep skjer
  • Hva avansert trusselbeskyttelse er
  • Eksempler på hvordan Microsofts AI-modell øker sikkerheten
  • Hvordan redusere risikoen for å bli "hacket"

Se videoen her med blant annet vår Principal Consultant Pål Erik Winther hos oss: 

Emner: Cloud security, Cloud Infrastructure, Governance, Security, & GDPR, Cloud Journey

19.6.2020


Pål-Erik Winther

Pål-Erik Winther er en av våre ledende eksperter innen IT-sikkerhet og har over 20 års erfaring i IT-bransjen. Pål-Erik har unik kompetanse innen Microsoft Azure, Datasenterarkitektur, Office 365 og Microsoft Enterprise Mobility + Security.