<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

5 skäl till varför IT-cheferna väljer molnet

Allt fler tittar på och vill gå över till cloudtjänster. En stor anledning är alla de fördelar som molnet innebär. Men molnresan är inte självklar och det är väldigt olika hur långt företag och organisationer har kommit. Här är fem skäl till varför IT-chefer väljer att ta sina IT-organisationer till molnet.

Det finns många fördelar med molntjänster varför molnbaserad IT växer snabbt. Bland fördelarna märks till exempel ökad utvecklingstakt och innovation samt potentialen att effektivisera, standardisera och automatisera IT-driften.

Många företag och organisationer vill framtidssäkra sig i en utveckling som utan tvekan går mot molnbaserade lösningar.

Webbinarium: 5 steg till molnet

 

Företag har kommit olika långt

Flera företag har kommit igång och några få har tagit klivet fullt ut mot molntjänster. Men de flesta har, enligt vår erfarenhet, antingen inte startat eller startat ofrivilligt, till exempel genom att införa Office 365.

Det finns några faktorer som ofta fungerar som katalysatorer till att företag påbörjar resan till molnet.

 

5 skäl till att ta IT-organisationen till molnet

Här är fem vanliga skäl till varför IT-chefer väljer att skapa en medveten och proaktiv plan, för att ta hela eller delar av sin IT-verksamhet till molnet.

1. Strategiskt val

Många organisationer har valt Microsoft som en strategisk leverantör. Eftersom Microsoft satsar på en total övergång till Azure och molnbaserade tjänster väljer dessa IT-chefer att lägga en plan för att gradvis gå över till molnbaserad IT-drift.

2. Verksamheten driver på

Verksamheter som vill vara innovativa, agila och dra nytta av digitaliseringens möjligheter till nya affärsmodeller – måste arbeta molnbaserat. Annars är det omöjligt för dem att vara lika agila som de konkurrenter som kör molnbaserat.

3. Kostnadsskäl

Många IT-chefer behöver leverera allt mer IT för sin budget. Att arbeta molnbaserat är ett sätt att lyckas med detta och därför är det många som väljer att investera i molnlösningar. Även om det är en investering med dubbla kostnader initialt och under en period så kan kostnaderna räknas hem genom ökad effektivisering.

4. Employer Brand

Många verksamheter upptäcker att de behöver hänga med i utvecklingen för att kunna attrahera kompetent arbetskraft. Man behöver erbjuda en modern IT-miljö där medarbetarna känner att de hänger med kompetens- och karriärmässigt. Detta är oftast inte huvudskälet till att man väljer cloudbaserade tjänster. Men det kan vara en betydande faktor om organisationen har svårt att rekrytera rätt personal.

5. För att bli mer proaktiva

Varje IT-chef som infört Office 365 är redan i molnet. Många upptäcker efter införandet att det uppkommer frågor som de inte tänkte på innan, till exempel kring säkerhet, datalagring, legala frågor med mera. Många inser då att de behöver ta kontroll över sin nya molnmiljö och fortsättningen på sin molnresa. Oavsett omfattning och hastighet behöver de vidta proaktiva insatser och göra en plan.

 

Mer information

Det finns sammanfattningsvis flera olika pådrivande faktorer som gör att IT-chefer väljer att ta sin organisation till molnet.

Vill du veta mer om hur du kan göra en genomtänkt molnresa, oavsett om ni redan kommit en bra bit på väg eller står i startgroparna?

Anmäl dig till vårt webbinarium: 5 steg för en genomtänkt flytt till molnet med Microsoft Azure.

Ämnen: Cloud Journey, Molntjänster Azure, Migrering til Cloud

26.3.2020


Stefan Renberg

Business Unit Director. Med energi och pedagogik skapar jag en miljö för delaktighet och engagemang för både kunder, personal och ledningsgrupper. Jag hjälper kunder att lyckas med sin digitaliseringsresa från mark till moln.