<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Bibehåll kvaliteten i ert Microsoft Azure datacenter över tid 

De allra flesta företag, organisationer och myndigheter är på en resa till molnet även om de kommit olika långt. En allmän önskan är att ta sig till molnet snabbt men utan att göra fel. Och det finns många fallgropar. Något som många missar är vad som händer efter att implementeringsprojektet av Microsoft Azure är klart.  

Vi har tidigare skrivit om utmaningarna med molnet. Till exempel att kostnadskontroll behöver ske på ett nytt sätt, att det kan vara svårt att hitta en bra balans mellan flexibilitet och säkerhet, för att nämna några. 

En kritisk framgångsfaktor är att bygga arkitekturen för ditt virtuella datacenter rätt från början. Den är nämligen basen för alla molntjänster du sedan vill implementera och utmanande att ändra i efterhand. Den är också förutsättningen för att få ut nyttan av molnet och undvika vanliga problem. 

Men vad händer sedan, efter implementeringen av ett datacenter i Azure? 


Vad händer efter implementeringen?
 

Ofta hamnar fokus på själva implementeringsprojektet av Microsoft Azure. En sak som många, i vår erfarenhet, missar är hur arbetssätt, drift och förvaltning samt vidareutveckling ska ske, efter att implementeringsprojektet är klart.   

En fråga som fler borde ställa sig är: ”Hur bibehåller vi kvaliteten i datacentret”. 

Här finns tre utmaningar: 

  • Det kan vara svårt att hålla sig à jour med senaste ”best practice” för molnet  
  • Det är svårt att hitta folk med erfarenhet av att drifta, förvalta och utveckla ett datacenter i molnet 
  • Utveckling och underhåll blir lätt personberoende 

 

Hur bibehålla kvalitet över tid? 

Utvecklingen av molntjänster går rasande fort vilket gör att nya krav på datacentret uppkommer hela tiden. Plattformarna är dessutom nya och fungerar annorlunda än vad många som arbetar inom IT är vana vid.   

Eftersom det saknas erfarenhet av att drifta och förvalta datacenter i molnet så ökar risken att personer gör på olika sätt och att infrastrukturen faller sönder över tid. Problemet med personberoende finns i alla verksamheter. Rutiner och dokumentation till trots så är det svårt att styra människors beteenden.  

Sammantaget finns det en risk att, det från början fulländade, datacentret efter hand inte längre uppfyller verksamhetens krav på säkerhet, agilitet och prestanda. 

 

Kod gör datacentret personoberoende 

En lösning för att få bukt med personberoendeproblematiken är att använda maskinstöd – som gör att det inte går att göra på olika sätt. 

Vi på Innofactor har med vårt Innofactor Virtual Data Center löst problematiken genom att utveckla kod som driftsätts i din Azureplattform. På så sätt sker hantering och utveckling av din infrastruktur med fördefinierade mallar. Samma arbetssätt och mallar används för implementering, utveckling och drift, vilket gör att både komplexitet och personberoende minskar. 

Det här gör att kunden, om de vill, själva kan ta över datacentret och köra det med personal som inte behöver vara experter på Azure. Personalen lär sig att använda det kodbibliotek och mallar som medföljer VDC, vilket säkerställer att alla gör på samma sätt och enligt ”best practice”. 

 

Kod för att hålla datacentret uppdaterat 

Genom kod kan vi också undvika problematiken att ditt datacenter inte hänger med i utvecklingstakten. Vi utvecklar fortlöpande koden i takt med att Azure utvecklas. 

Kunden kan själv uppdatera sitt datacenter genom att nyttja nya eller uppdaterade mallar som finns i ett kodbibliotek. Därmed säkrar de att deras datacenter bibehåller en hög standard över tid.  

 

Mer information 

Sammanfattningsvis har vi genom att utveckla kod som driftsätts i din Azureplattform löst flera utmaningar. Dels svårigheten att hålla ett datacenter à jour över tid, dels utmaningen med personberoende.  

Det här gör att du enklare kan behålla hög kvalitet i ditt virtuella datacenter över tid. 

Tekniken som gör det möjligt att införa och köra ett Azure datacenter med hjälp av kod kallas för Infrastructure as Code.  

Här kan du läsa mer om hur det fungerar. 

Ämnen: Utbildning-/medlemshantering, MMS

10.11.2021


Jonny Norr

Hjälper företag att driva förändring för att uppnå sina strategiska mål.