<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Den digitala chefens nya roll

Vi diskuterar CIOn och ledningens roll i den digitala transformationen.

Likväl som det digitala landskapet förändras, så ändras rollerna i det. En av de roller som förändrats kanske mest under de senaste åren är CIO. Jättar som Gartner och Forbes Magazine siar in i framtiden och presenterar båda en ny version av rollen, som skiljer sig ganska markant från hur den upplevs idag.

Vad säger Gartner och Forbes?

Gartner är en global forskning- och rådgivningsfirma inom bland annat IT och finans och är erkänt en del av världseliten inom sitt område. De nämner att 84% av CIO:er och andra digitala chefer nyligen omvärderat sin roll i organisationen. De har bland annat etablerat ansvarsområden som ligger utanför traditionell IT. Framförallt har de frångått målsättningar grundade inom IT-leverans till mer verksamhets-grundande mätetal.

En annan källa som stödjer Gartner är som sagt Forbes Magazine, en Amerikansk tidskrift inom näringsliv och finans. De ser 2018 som året då rollbeskrivning verkligen förändras och får ett centralt inflytande inom det strategiska området.

Nyfiken än? Häng med så djupdyker vi.

Digitala medel som kärnresurs?

I dagens moderna organisation används digitala resurser för mycket mer än att appliceras internt. De används självklart fortfarande för att stödja och optimera verksamheten beträffande produktivitet, effektivitet och transparens, men det blir allt viktigare att streamline alla IT-processer för att öka effektiviteten. Dessutom används de digitala tjänsterna alltmer för att påvisa en tydligare koppling till verksamhetskritiska mätetal.

Om vi väljer att generalisera kan vi säga att i stort sett alla marknaders affärsmodell helt kommer att förändras under fanan av digital transformation. De digitala tjänsterna är nu kärnresurser inom de allra flesta verksamheterna idag, och allt fler ansluter sig.

Viktiga framgångsfaktorer

Företag som grundats helt med digitala resurser har påvisat tre viktiga framgångs-teman. Följande tre aspekter bör alla verksamheter uppmärksamma och öronmärka som prioriterade aktiviteter:

  • Medarbetarupplevelse
  • Kundupplevelse
  • Transformerade erbjudanden

Bolag som istället grundats med de traditionella IT-processerna tvingas framöver att ändra sin inställning och entra en tranformationsfas som är oerhört viktig för att behålla sin position. Både som arbetsgivare och konkurrent på marknaden.

En verksamhet vet att de är på rätt spår när de ser affärsvärdet i en sömlös kundupplevelse. Bakgrunden till framgångarna är en kundresa där arbetsfördelningen mellan digital resurs och medarbetare är omfördelare för att effektivisera.

Är ni nästa Instagram?

Härifrån är det viktigt att verksamheten tar ett gemensamt avstamp och enas kring en gemensam filosofi. Investeringar som planerar att göras bör i min mening gå i den digitala trendens fotspår, och vidare investeringar bör göras där behoven är som störst. Givetvis.

Ett exempel som alla kanske inte känner till är att Instagram evolverade från appen Burbn som var en inchecknings-app där bilddelningen var den mest använda funktionaliteten. Kanske har ni ett oupptäckt guldkorn likt Instagram som gror i er verksamhet också?

I vilken ände av det digitala träsket ska vi börja?

Synen inom IT-organisationer har snabbt skiftat från en bruttolista av systemstödsupphandlingar till att etablera en tydligare koppling mellan strategiska verksamhetsmål och teknologiska möjliggörare utifrån en mer fulländad bild -  en digital vision.

Nu står många organisationer inför arbetet att formulera sin egna digitala vision för att på så vis börja med att engagera intressenterna inom verksamheten i förändringsarbetet som väntar och tydligt besvara varför det görs.
CIE-rummet-upplevelserummet-innofactor-dynamics-365

 

Hur kan ni identifiera förbättringsmöjligheter inom er verksamhet? Genom att uppleva det i vårt upplevelserum, såklart! Upplev, testa och lek fram kunskap kring den digitala transformationen. Garanterat den roligaste arbetsdagen på hela året!

Boka en halvdag i Upplevelserummet

Ämnen: CRM, Microsoft Dynamics 365

27.9.2018


Daniel Eriksson Pitt

Erbjudandeansvarig och affärsområdeschef

Erbjudandeansvarig och affärsområdeschef med passionerat intresse för de möjligheter som digital medels mognad idag erbjuder. I hur det starkt utmanar synen på vad vi som individer kan åstadkomma och hur vi som organisationer kan komma samman och erbjuda våra kunder något fantastiskt.