<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

e-hälsa ett hett ämne- Spännande webbinarieserie under våren 2019

22.3.2019

stetoscope-healthcareDet här är för dig som idag jobbar med att effektivisera hälso- och sjukvården via digital transformation. Vi tror att du jobbar inom hälso- och sjukvården som strateg, FoU, e-hälsa eller där du har fått digitalisering som krav inom ditt område.

E-hälsa är något som är på allas läppar inom hälso- och sjukvården. Under denna webbinarieserie kommer vi att fokusera på varför vi måste tänka om och hur man faktiskt kan lyckas effektivisera vården, korta köer och ge de sjuka möjlighet att påverka sitt tillfrisknade själv. 

Serien är uppbyggd som fristående delar, men i sin helhet så kommer det ”digitala sjukhuset” framträda. Du kommer att få insyn hur det digitala sjukhuset levererar mindre köer och produktivare lösningar.

Vi baserar webbinarierna på vår erfarenhet av "Hälsobyn" - ett nytt sätt för hälso- och sjukvården att bedriva sin sjukvård och tillfrisknande som rönt stora framgångar i Finland. Det  är en total modulär uppbyggd lösning för att hantera patienter hemma.


16 april 2019, kl 11:30-12:10
Är digitala sjukhus lösningen på sjukvårdens utmaningar?

Som vi alla känner till så är en av de största utmaningarna i Sverige att sjukvården idag inte hinner med alla patienter. Ett sätt för staten att hinna med patienter är att flytta ut patienter från sekundärvården till primärvården. Kommer denna förflyttning av sjukvårdsresurser räcka till, eller kommer vi fortsatt ha köer där det i värsta fall dör människor? Vad händer om digitala sjukhus kommer på plats och att vi kan öka mängden patienter, utan att behöva bygga nya sjukhus eller utbilda flera läkare? Hälsobyn är ett framgångsrikt sätt för hälso- och sjukvården att bedriva sin sjukvård och tillfrisknande. Läs mer i bloggen 

Anmäl dig här


16 maj 2019, kl 11:30-12:10
Ett nytt sätt för patienter att ta del av sitt tillfrisknande via egenvård

 

Ett nytt sätt för patienter att ta del av sitt tillfrisknande via egenvård. Enligt SKL och ”Patientkontraktet” och "e-hälsa 2025" så ska patienter få ta del av sin sjukvård och tillfrisknande. Hur ska detta ske när vi idag inte har individualiserade hälsoplaner.
Detta webbinarium kommer handla om fördelarna med hur jag som patient kan ta del av och vara aktiv i min sjukdom. Från det att jag känner mig krasslig till dess jag är diagnostiserad och frisk.

Anmäl dig här

 


4 juni 2019, kl 11:30-12:10
Patienter riskerar dö i väntan på hjälp, hur minskar vi kötiderna?

SKL har en fantastisk hemsida där vi kan följa kötider för våra olika regioner och sjukdomsgrupper. Det vi ser är att kötiderna är alltid för långa. Vissa regioner har svårt att ta hand som sina medborgare och i vissa fall så dör dessa då de inte får vård inom de 90 dagar som är satta från en politisk nivå. Hur kan Hälsobyn minska kötiderna, utan att patienter dör i kön? Vi visar lite mer hur Hälsobyn fungerar. 

Anmäl dig här

 

Ämnen: e-hälsaJörgen Bjurling

Jörgen Gröhn jobbar som produktansvarig för ”Hälsobyn” i Sverige. Jag har arbetat inom IT och telecom sedan 1997 och det jag har lärt mig de senaste 22 åren, är bredden och djupet om hur system fungerar i verkligheten. Mitt mål idag är att skapa en rättvis lösning där patienter kan ta del av sitt tillfrisknande, och känna sig trygg med att hälso- och sjukvården alltid finns nära till hands.