<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

e-hälsa - ett lyckat  framgångskoncept

23.1.2019

20-21 februari går Digitaldagarna Östersund 

Det är två intressanta dagar där vi valt att vara med och berätta både om vad som händer inom Cloud och vad som händer inom HealthCare. Möt oss på plats och lyssna på när vi berättar om framgångskoncept för digital transformation. 

E-hälsans framgångar

Vi ser att vårdköerna sedan 2013 växer inom specialist- och primärvården. Det är mer än var fjärde patient som väntar mer än tre månader på en operation.  I Finland har ett framgångsrikt koncept – Hälsobyn – tagits i bruk och nu ser vi resultatet av det som tagits fram.  

 
Vad har Hälsobyn åstadkommit? 

Användandet av Hälsobyn är helt frivilligt för HUS-patienter. Patientengagemanget och användandet har fördubblats under 2017. 2017 så användes systemet utav 250 000 besökare per månad. De nyare husen har påvisat en tredubblad tillväxt. Hälsobyn har påvisat att användarna blir engagerade i sin egenvård. Under framtagandet utav Hälsobyn har mer än 1500 patienter från olika patientgrupper och patientorganisationer frivilligt valt att delta. De har bidragit med Hälsobyns utveckling, service, design och mobilitet. Detta kan vara en av anledningarna till den stora framgången i patienters engagemang och användande av Hälsobyn.   
 

Effektiv vård: Redan idag finns det indikationer på att kunna tillhandahålla liknande resultat för Hälsobyn som patienter med konventionella medel, men med reducerade kostnader. Detta har påvisats tjänsterna för psykisk hälsa och kliniskt fetmapatienter. Som en effekt utav besparingarna så kan de nu erbjuda fler patienter vårdplaner. 

Vi kommer berätta mer under 2019 och vi börjar med Digitaldagarna i Östersund 20-21 februari.  

Möt oss på plats, boka ett möte med mig eller varför inte lyssna på när jag pratar om  Det digitala sjukhuset – HUS ett etablerat framgångsrikt koncept”. Vi är på plats för att du ska kunna få mer information om något som bevisligen ger effekt. 

Jörgen Bjurling
Ansvarig för området hälso- och sjukvård hos 
Innofactor
 
Följ mig på LinkedIn 

Ämnen: e-hälsa, Molntjänster AzureJörgen Gröhn

Digital Healthcare Lead

Jörgen Gröhn works as Innofactor’s Digital Healthcare Lead. He is passionate about digital transformation, e-health and communication flows across organizational boundaries. Currently, Jörgen wants to help hospitals engage patients in a more comprehensive way, with the help of the Health Village digital care paths.