<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Från mark till moln – Nuläget bland svenska företag i övergången till molntjänster

Hur långt har andra IT-organisationer kommit vad gäller molnlösningar? Vilka lärdomar finns från de som börjat resan till molnet? Det är frågor vi ofta får från IT-chefer som vi möter i vårt arbete. Här är status för molntjänster och Microsoft Azure i Sverige just nu.

Vi träffar många chefer, ledare och ansvariga på olika IT-organisationer i vårt arbete. Det går sammanfattningsvis ut på att visa möjligheterna med Microsofts molntjänster. Vi hjälper till med beslutsunderlag och planering av molnresor samt att stegvist implementera rätt arbetssätt och teknik för att räkna hem de planerade vinsterna.

Här är en spaning kring nuläget i Sverige, utifrån hur långt vi ser att företag och organisationer kommit samt vilka drivkrafterna och lärdomarna är.

 

Allt från osäkerhet till en ”all-in-cloud-strategi”

Vi kan grovt dela in företag och organisationer i tre kategorier.

1. De som inte har börjat

Många företag och speciellt myndigheter har kört fast på grund av osäkerhet kring lagar och regler. Inte minst ger Cloud Act upphov till en hel del frågetecken och det finns både tekniska och legala aspekter att utreda.

Ofta känner ledarna i dessa organisationer av kraven på att flytta till molnet. Krav som kommer från verksamheten, från den egna IT-organisationen och från trenden att allt mer av både IT-utveckling och drift sker i molnet.

Vår rekommendation är att vara proaktiv istället för att vänta in svar på alla öppna frågor. Gör det grundarbete som alla kan göra oavsett omfattning, timing och takt.

Gör ett grundarbete i form av ett beslutsunderlag (kompetensinventering, kostnads/nyttokalkyl, migreringsplan och arkitektur) och orientera internt berörda parter kring molnbaserad IT och vad det innebär. Då kan ni vara mer proaktiva och lösa de frågor ni eventuellt kört fast på. Legala frågor är till syvende och sist tolkningar och det finns oftast sätt att komma runt ”stoppklossarna” i fråga om säkerhet, lagar och regler.

Vi brukar säga att IT-verksamheten bör ha planen klar när verksamhetskraven väl kommer.

2. De som har börjat utan en plan

I den här kategori finns de flesta företagen idag. De har till exempel kört igång med Office 365 men saknar både anpassning av IT-strategin, principer kring säkerhet, datalagring och strukturer för information och användning av verktyg.

Det är dock relativt lätt att backa bandet och ta igen de steg som inte genomförts. Orientera berörda parter om molnbaserade tjänster, skapa en grundläggande struktur för governance och säkerställ rätt konfigurering av Azure för bästa ROI för ditt företag eller organisation.

3. De som tagit beslut och gjort en plan

Den tredje kategorin är de som proaktivt fattat ett strategiskt beslut att gå till molnet och gjort en plan för detta.

De har gjort en ”roadmap”, förstått kostnadsstrukturen och skapat en styrning av sin organisation utifrån den. De har räknat på effekterna och besparingarna samt vilken investering som kan behövas över en inledande period. Därför är dessa företag av naturliga skäl bäst rustade för att göra resan till molnet – på ett affärsmässigt och kostnadseffektivt sätt.

 

Webbinarium för att veta mer

Sammanfattningsvis så finns det goda skäl att planera sin molnresa. Detta oavsett om ni redan kommit en bra bit på väg eller står i startgroparna.

Säkra att ni har överblick över alla steg som behövs för att ta IT-organisationen till molnet. Se till att ni har kunskap om hur utveckling och drift av IT i molnet skiljer sig från det traditionella sättet att bedriva IT.

I vårt webbinarium, 5 steg för en genomtänkt flytt till molnet med Microsoft Azure, får du mer information om vad som krävs och hur du kan göra en smidig resa till molnet.

Anmäl dig här

Ämnen: Azure, Cloud Journey, Molntjänster Azure

27.3.2020


Stefan Renberg

Business Unit Director. Med energi och pedagogik skapar jag en miljö för delaktighet och engagemang för både kunder, personal och ledningsgrupper. Jag hjälper kunder att lyckas med sin digitaliseringsresa från mark till moln.