<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Stefan Renberg

Paketerad kunskap löser IT-chefens problem att hitta Azure-kompetens

En av de största utmaningarna med molnet för IT-chefer är kompetens. Det är svårt och dyrt att hitta personer med rätt erfarenhet. Innofactor har löst problemet med kompetensbrist på ett unikt sätt – genom att paketera kunskap i kod. 

Att ha en genomtänkt grundarkitektur i Azure är ett måste för alla de tjänster du vill köra nu och i framtiden. Det är också en förutsättning för att kunna vara snabb i sin utveckling.  

Med rätt arkitektur kan du bygga ett datacenter som är både säkert och agilt. 

Men kompetensfrågan är ett problem. Det är svårt att hitta personer med erfarenhet av molntjänster. Extra svårt är att det att hitta personer som vet hur arkitekturen för ett datacenter i molnet ska se ut. Nästintill omöjligt är det att hitta någon som faktiskt har byggt ett sådant i praktiken. 

 

Tre vanliga sätt att lösa kompetensfrågan 

Traditionellt finns det olika sätt att lösa kompetensfrågan, som till exempel att: 

  • Vara den bästa arbetsgivaren och på så sätt attrahera de bästa personerna 
  • Satsa på kompetensutveckling för att på lång sikt kunna säkra kompetensen internt 
  • Ta extern hjälp för att bygga och eventuellt även drifta IT 

Vår erfarenhet i kontakt med IT-chefer är att de flesta vill bygga kompetens internt. 

Att attrahera de bästa är emellertid svårt, i alla fall för merparten organisationer, med tanke på kompetensbristen. Att kompetensutveckla internt tar i mångas tycke för lång tid. Att ta extern hjälp är vanligt och kan snabbspola både utveckling och lärande, men många vill inte riskera att bli beroende av konsulter. 

Nytt sätt att säkra kompetens för molnet  

Vi på Innofactor är experter på just infrastruktur för Microsoft Azure och samarbetar tätt med Microsoft kring hur ett fullfjädrat datacenter i Azure ska byggas. Under många år har vi hjälp organisationer att ”gå till molnet” i skräddarsydda implementeringsprojekt. 

Vi tänkte att vi borde kunna göra vår kunskap tillgänglig för fler, på ett enklare och snabbare sätt. Där kunden själv kan ta över och köra datacentret, om de vill, utan att behöva ha spjutspetskompetens. 

Med vår produkt Innofactor Virtual Data Center (VDC) har vi hittat ett sätt att göra just detta. Genom att kombinera vår erfarenhet från riktiga implementationer med Microsofts ”best practices” har vi utvecklat kod som kan implementeras i er Azureplattform. 

 

Så här fungerar det 

Innofactor Virtual Data Center baseras på det som kallas Infrastructure as Code (IaC). Det innebär att ditt virtuella datacenter i molnet byggs upp och underhålls med hjälp av kod.  

Datacentret sätts således upp automatiskt efter definierade regler och best practices. Detta säkerställer att datacentret följer alla principer för hur ett datacenter i Azure ska designas och underhållas.  

Kunden kan med sin egen personal uppdatera och bygga på datacentret genom att nyttja det kodbibliotek som medföljer VDC. Det här säkrar att datacentret bibehåller sin höga standard över tid och tar bort personberoendet. 

 

Ett annorlunda arbetssätt  

Det är enklare att köra ett datacenter med hjälp av IaC eftersom kunskapen redan är paketerad och dokumenterad i koden. Men det är ett annorlunda arbetssätt än vad IT-organisationer är vana vid. 

Därför har vi olika sätt att överföra kunskapen.  

  • I alla leveranser av VDC ingår det grundutbildning för kundens medarbetare och självklart finns hela miljön dokumenterad.  
  • Vi sätter ofta en erfaren konsult hos kunden under en period. Med ett sådant upplägg gör er egen personal mycket av arbetet men har varje dag tillgång till expertstöd så att kunskapsöverföringen kan ske fortlöpande. 
  • I det fall kunden vill drifta datacentret helt på egen hand så tillhandahåller vi fördjupad och anpassad utbildning för att ge er bästa möjliga förutsättningar. 
  • Även när kunden väljer att lägga ut driften på oss (genom tjänsten ”Maintain & govern”) så äger ni allt som görs. Ni äger koden, har tillgång till all dokumentation och alla mallar – för full insyn och möjlighet att ta över datacentret om ni skulle vilja. 

Kunskap paketerad i kod 

I korthet kan man säga att vi paketerat de främsta experternas kunskaper om Microsoft Azure i kod. Genom att använda koden får kunden en optimal molnarkitektur utan att själv behöva ha arkitektkompetensen. Dessutom skaffar ni förmågan att köra ett datacenter i molnet efter konstens alla regler.  

Vill du veta mer om Innofactor Virtual Data Center och Infrastructure as Code? Här är olika resurser: 

 

Artikel: Infrastructure as Code ger fullfjädrat datacenter i Microsoft Azure, rekordsnabbt 

 

Inspelat webbinarium med Aidan Finn, en av hjärnorna bakom Innofactor Virtual Data  

 

Produktblad om Innofactor Virtual Data Center 

 

Har du frågor eller vill ha en dialog om huruvida Innofactor Virtual Data Center passar din organisation, kontakta stefan.renberg@innofactor.se Stefan Renberg

Business Unit Director. Med energi och pedagogik skapar jag en miljö för delaktighet och engagemang för både kunder, personal och ledningsgrupper. Jag hjälper kunder att lyckas med sin digitaliseringsresa från mark till moln.