<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Stefan Renberg

Frågor och svar om Innofactor Virtual Data Center 

Innofactor lanserade för en tid sedan Innofactor Virtual Data Center (VDC). Det är ett revolutionerande nytt sätt att införa molntjänster med Microsoft Azure, som kombinerar det bästa från traditionella datacenters med den flexibilitet som finns i molnet. Många har tagit del av det vi hittills skrivit om VDC och många deltog i webbinariet där Aidan Finn, en av hjärnorna bakom konceptet, presenterade den nya lösningen. 

Intresset har varit stort och vi har fått en mängd frågor kring Innofactor Virtual Data Center. Här har vi samlat några frågor och svar. 

Vad är ett Virtual Data Center?  

Innofactor Virtual Data Center är ett ”färdigkonfigurerat” datacenter i molnet. Det bygger på principerna för ett fysiskt datacenter men implementeras i Microsoft Azure och följer Microsofts best practices för tjänster och arkitektur i molnet. 

Vilken nytta kan verksamheten få från ett Virtual Data Center? 

Skälen för att anamma molntjänster är många, bland annat kostnadseffektivitet, kortare time-to-market, högre innovationstakt samt potentialen att standardisera och automatisera. 

Men molnet innebär ett helt nytt sätt att bedriva IT. Det är en ny plattform som kräver ny kunskap för att trygga säkerhet, legala aspekter och kostnadskontroll och få en optimal miljö.  

Utmaningarna försenar ofta övergången till molntjänster, vilket gör att verksamheten riskerar att bli mindre konkurrenskraftig, speciellt om konkurrenterna samtidigt går till molnet. 

Ett virtuellt datacenter undanröjer alla de vanliga hindren. Det kombinerar molnets flexibilitet med den kontroll som finns i traditionella datacenters. 

På så sätt kan ni komma till molnet snabbare och med rätt lösning. Ni får fördelarna med molntjänster – utan baksidorna och utan att behöva kunna allt själva. 

Vilken nytta kan IT-organisationen få från ett Virtual Data Center? 

Ett Virtual Data Center kombinerar det bästa från traditionella datacenters med den flexibilitet som finns i molntjänster.  

Det finns många fördelar och nyttor där några av de viktigaste är: 

  • Snabbare implementeringstid – det tar veckor eller månader snarare än år  
  • Färdiga rutiner för governance 
  • Best practice arkitektur inbyggt från början - som säkrar såväl agilitet och kostnadskontroll som högsta säkerhet 
  • Kontinuerlig utveckling av arkitekturen där ni delar denna investering med andra företag 
  • Mindre risk att bli konsultberoende 
  • Lättare för IT-organisationen att lära sig och anamma arbetssätt för att nyttja Microsoft Azure 

Om ni redan är i molnet men upplever att miljön är antingen för låst  eller för ”lös” så är VDC ett sätt att korrigera detta och få en molnlösning som är flexibel men med bibehållen kontroll. 

 

Passar  Virtual Data Center för alla företag?  

Innofactor Virtual Data Center passar bäst för medelstora till stora IT-organisationer eller för företag med höga krav på sin IT-drift i termer av säkerhet och skalbarhet. VDC kan därmed passa även för vissa mindre företag t ex i finansbranschen eller för bolag i kraftig tillväxt. 

VDC passar också bra för företag med krav på hög innovationstakt och kort time-to-market (t ex internetbaserade företag eller mjukvaruföretag).  

I vår dialog med kunder gör vi alltid en bedömning tillsammans med kunden om Virtual Data Center är rätt lösning eller om det ”räcker” att göra ett traditionell skräddarsytt projekt. 
 

Vad är fördelarna med VDC jämfört med att bygga själv eller anlita konsulter i ett traditionellt projekt?  

En fördel är att du får en optimal lösning med best practices för allt från arkitektur till governance, säkerhet, kostnadskontroll och rutiner. Detta är mycket svårt eller rent av omöjligt att åstadkomma själv, speciellt som utvecklingen av molnlösningar går så snabbt. 

Jämfört med traditionella konsultprojekt kan ett VDC implementeras snabbare och till lägre totalkostnad, eftersom datacentret konfigureras mot er miljö och inte behöver skapas från grunden. 

Ni har själva full insyn i miljön och kan välja att köra ert datacenter själva. Datacentret uppdateras fortlöpande enligt best practices vilket gör att ni slipper tillkommande konsultarvoden över tid. 

Löpande intern kompetensutveckling i att drifta IT i molnet är en annan fördel. 

 

Vad krävs av min organisation för att komma igång med ett Virtual Data Center  

För att designa och implementera det virtuella datacentret behöver vi väldigt lite information. Ni förser oss med lösenord, information om domän-konfigurering och hur vi integrerar i ert nätverk. I de fall det behövs så validerar vi testtjänster med er IT-personal. 

Därefter behöver ni ta emot datacentret vilket inkluderar att er IT- och säkerhetsavdelning tar emot dokumentation och träning om hur datacentret ska köras samt tillsammans med oss börjar populera det virtuella datacentret. 

Den fortsatta resan och hur ni väljer att utnyttja fördelarna med ett VDC är unik för ert företag och är helt baserat på era krav och behov.  
 

Hur säkrar jag kompetensen internt? 

Med VDC minskar behovet av expertis kring molnlösningar eftersom det mesta är färdigt och ingår i strukturen från början. 

Er personal får utbildning i hur datacentret ska köras samt fortlöpande uppdateringar om best practices; såväl genom att automatiska uppdateringar görs i ert datacenter som i form av dokumentation om nya rutiner.  

På så sätt kan du säkra att ni hela tiden är uppdaterade med best practices från Microsoft vad gäller IT-drift och utveckling i molnet. 

Ni lär er att köra snarare än att bygga molnarkitektur och molntjänster. 

 

Vad är ett lämpligt nästa steg? 

Ta kontakt med Stefan Renberg på Innofactor i Sverige för mer information.  

Vill du veta mer detaljer om hur VDC fungerar och hur det är byggt? Titta på vårt inspelade webbinarium med Aidan Finn, en av hjärnorna bakom VDC. 

Klicka här för att hämta inspelningen: NYHET: Azure Virtual Data Center som prenumeration 

 Stefan Renberg

Business Unit Director. Med energi och pedagogik skapar jag en miljö för delaktighet och engagemang för både kunder, personal och ledningsgrupper. Jag hjälper kunder att lyckas med sin digitaliseringsresa från mark till moln.