<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Framtidens krav på identitetshantering

Framtidens Identitet, åtkomst och kontrollhantering (Identity and Access Management, IAM

En analys vi gjort det senaste året är att företag eller offentliga myndigheters kärnverksamheter blir allt mer komplicerade. Antalet användare och typen av användare ökar ständigt, allt detta tillsammans med komplexiteten av att få tillgång till en växande mångfald av IT-tjänster, skapar komplexitet för IT-avdelningarna. Företagen måste kunna identifiera vem användarna är, deras roll i organisationen och vilka uppgifter de har, och sedan om de ska få eller nekas eller nekas behörighet.

Identitets- och åtkomsthantering (Identity and Access Management, IAM) säkerställer att individer endast kan få tillgång till data som de har rätt till. Den växande betydelsen av identiteten inom företaget drivs också av krav på styrning, risk och efterlevnad (Governance Risk and Compliance, GRC) för att säkerställa att företagen fortsätter att fungera inom gränserna för att ändra förordningar. Sambandet mellan IAM och GRC behöver stärkas för att automatisera kontroller och stötta företagets risk och efterlevnads-processer för identiteter.

Olov bloggild 1

 Identitets- och åtkomsthantering för företaget

Alla företag eller offentliga myndigheter behöver kontrollera tillgången till resurser samtidigt som de möter allt strängare krav på säkerhet och efterlevnad. Vårt initiativ börjar med att hjälpa dig att dokumentera och prioritera era IAM-processer. Genom att arbeta tillsammans för att definiera både nuvarande och framtida IAM-affärsprocesser kan vi effektivisera projektet med eran verksamhet. Våra projekt är oftast organiserade i korta projektsprints som snabbt skapar affärsvärde samtidigt som man lättare över tid kan hantera risker för att kunna slutföra IAM-lösningen.

För att säkerställa anpassning till risk- och överensstämmelseskrav, hjälper Innofactor dig också att sammanföra IAM-processerna med GRC-funktioner för att automatisera kontroller och supportprocesser. Detta inkluderar området för identitet och åtkomststyrning (IAG) och privilegierad åtkomst och identitetshantering (PAM/PIM funktioner).

Identitets- och åtkomsthantering för externa användare (Business to Consumer)

Identitets- och åtkomsthantering för användare som arbetar utanför företaget presenterar ytterligare utmaningar eftersom det fokuserar på konsumentens identitet. Dessa personer får tillgång till tjänster eller system du tillhandahåller och inkluderar konsumenter till Företagets webshoppar för tillverkningsindustrin, detaljhandeln, livsmedels- eller resebranschen, patienter i vårdindustrin eller abonnenterna till en online- eller mobiltjänst.

Dessa användare litar på ditt företag för att säkra sin personliga information och vill ha full kontroll över hur mycket information som delas och med vilken. Till exempel i tillverkningsindustrin att hantera kundernas identitet och skapa ramverk kring GDPR funktioner som en glömma-knapp.  Eller i vården där en patient som prenumererar på en tjänst som ger laboratorieresultat möjlighet att välja vilka testresultat som delas med vissa läkare eller familjemedlemmar.

Ladda ner den nya e-boken om Cloudsäkerhet:
Mockup sned DK 2Ladda ner

 

Olov bild 2

Realisera värdet av företagets Identitet och åtkomsthantering

Innofactors IAM och GRC processer, hjälper dig att fokusera på att driva affärsvärde genom vårt ramverk för identitestjänster, som definierar en enhetlig uppsättning av ett företags centraliserade Identity and Access Management (IAM)-servicefunktioner som sträcker sig från den dagliga hanteringen av användaråtkomst till compliance rapportering inför till exempel audits.

För externa användare kan Innofactor hjälpa till att kartlägga en strategi och roadmap med hjälp av ett liknande tillvägagångssätt som för företagets interna IAM processer, men med skillnad i fokus- och effektmål. Governance Risk and Compliance (GRC) fortsätter att spela en roll för styrning, risk och efterlevnads-hantering. Innofactor har experterna inom området och ställer gärna upp på att ta er vidare på resan mot effektivare identitetshantering och kontroll!

Vill du veta mer?

 

 Kontakta oss!

Ämnen: Cloud Journey, Molntjänster Azure, Säkerhet

4.3.2019


Olov Norman

Cloud Success Manager

Olov Norman works as a Cloud Success Manager at Innofactor Sweden. Olov has 17 years of experience within the IT industry and acts as change advisor to large and small companies, locally and globally. He works hard to change IT departments ways to get new services and to convey them to do business in the best possible way. All to inspire and train companies to adapt to new technology and innovative services.