<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Fyra sätt att stödja medlemsvärvning 

För fackföreningar sker en stor del av medlemsrekryteringen genom deras förtroendevalda. Det betyder att de förtroendevaldas förmåga, att skapa kontakt och väcka intresse för ett medlemskap, korrelerar starkt med hur många nya medlemmar ni kan attrahera. Här är tips på hur du kan stödja era förtroendevalda i deras roll att värva medlemmar. 

Genom att stödja dina förtroendevalda på olika sätt kan du hjälpa dem att lyckas bättre och på så sätt öka er medlemsrekrytering. 

Fyra sätt att stödja medlemsvärvning 

Att stödja förtroendevalda i deras roll att värva nya medlemmar handlar i mångt och mycket om att informera och bistå med olika typer av material – och helst på ett så effektivt sätt som möjligt.  

 

Se till att de har det stödmaterial de behöver 

Se till att det finns stödmaterial i form av broschyrer, affischer och annat relevant material. Antingen genom att skicka detta till förtroendevalda eller genom att göra det möjligt för dem att beställa material via er hemsida. 
 

Informera om kampanjer och aktiviteter 

Informera dina förtroendevalda om aktuella kampanjer och evenemang som de kan få draghjälp från. Då kan de synliggöra din organisation vid väl valda tidpunkter och genomföra aktiviteter på sin arbetsplats som koordinerar med exempelvis annonsering och annan promotion som ni gör centralt. 

 

Förse dem med värvartips 

Ge tips för medlemsvärvning. Till exempel om olika typer av aktiviteter de kan genomföra för att få kontakt (frukostmöten, informationsträffar, föreläsningar), om kanaler de kan använda för att sprida information eller tips kring budskap som fungerar för att väcka intresse hos olika grupper. 

 

Identifiera och sprid framgångsfaktorer 

Identifiera vad de som lyckas bäst gör för att värva nya medlemmar. Förse alla förtroendevalda med dessa tips. 

 

Så här gör du det effektivt 

För att kunna sprida information till era förtroendevalda på ett effektivt sätt, så behöver du någon form av system. Du behöver kunna kommunicera med många samtidigt (utan att behöva importera in en ny e-postlista varje gång) och du vill gärna kunna segmentera mottagarna utifrån olika kriterier för att kunna göra riktade utskick (t.ex. utifrån regioner eller arbetsplatser).  

I vårt medlemssystem Innofactor MMSTM har vi en modul som hjälper medlemsorganisationer att stödja sina förtroendevalda med medlemsvärvning. I modulen kan du med hjälp av olika sökmöjligheter rikta kommunikationen och säkerställa att era representanter får rätt information för genomförande och uppföljning av aktiviteter.  

Läs mer om Innofactor MMSTM här! 

Ämnen: Utbildning-/medlemshantering, MMS

10.11.2021


Jonny Norr

Hjälper företag att driva förändring för att uppnå sina strategiska mål.