<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

IT-chefens 8 vanligaste rädslor inför flytt till molnet

De flesta IT-chefer och deras medarbetare är medvetna om att användningen av molntjänster ökar dramatiskt. De allra flesta företag är redan i molnet på något sätt. Många har dock ingen medveten strategi eller plan. En anledning är de farhågor som finns kring molnet.

Vissa företag har kommit långt på sin resa till molnet. Andra har hamnat i molntjänster ofrivilligt eller utan en medveten plan. Har ni till exempel Office 365 så är ni i praktiken redan i molnet.

Webbinarium: 5 steg till molnet

 

Molntjänster växer med 20% per år

Trenderna är tydliga. Branschen för molntjänster växer enligt Gartner exponentiellt och just nu med mer än 20% per år på global basis.

Enligt Tieto Enators rapport ”Cloud Maturity Index 2019” beräknas en tredjedel av alla IT-kostnader i Norden vara molnrelaterade år 2022.

Orsaken till denna tillväxt är alla fördelar som molntjänster kan ge såsom; kostnadsbesparingar, ökad innovationstakt, mer skalbarhet och snabbare ”time to market”.

Samtidigt finns det hinder och farhågor bland IT-chefer vilket gör att många tvekar. Det är många som ännu inte fattat ett aktivt beslut om att gå mot molntjänster och många som inte har någon tydlig plan för genomförandet.

 

IT-chefers farhågor kring molnresan

Här vår sammanfattning av farhågor och rädslor som många IT-chefer känner idag när det gäller att göra resan mot molnet*.

1. Kunskapsbrist i den egna organisationen

Många upplever att de inte har kunskapen de skulle behöva om molntjänster, själva eller i sin organisation.

2. Migrering av legacy upplevs som komplext

Företag med mycket legacy har av naturliga skäl farhågor kring komplexiteten i en migrering till molnet.

3. Compliance och lagkrav

En farhåga är att inte uppfylla legala krav.

4. Lagring av data i andra länder

En annan oro är att organisationens data ska bli tillgänglig för obehöriga på grund av att den ligger utanför landets gränser. Många företag, speciellt i offentlig sektor, är medvetna om Cloud Act som betyder att amerikanska myndigheter i vissa fall kan kräva ut data från företag vars data lagras av amerikanska bolag.

5. Säkerhetsrisker

Många känner oro för risker kopplade till säkerhet. Även om molntjänster kan vara mer säkra än egna datacenter så behöver säkerheten adresseras på ett proaktivt sätt.

6. Inlåsning hos leverantörer

Vissa är rädda för att bli beroende av en viss leverantör.

7. Komplexitet i att hantera kostnader för Cloud

Kostnadsstrukturen för molntjänster är annorlunda än för traditionell IT-drift. Många IT-chefer är rädda att de ska tappa kontrollen över kostnaderna och att kostnaderna ska skena iväg när verksamheten arbetar mer agilt enligt DevOps.

8. Kostnader för ett migrerings- eller transformationsprojekt

Det kan vara svårt att uppskatta de faktiska kostnaderna för ett migrerings- eller transformationsprojekt. Kostnaderna behöver också ställas mot nytta i form av kostnadsfördelar, högre innovationstakt och kortare” time to market”.

Sammanfattningsvis är det många som oroar sig för att en flytt till molnet ska vara för svår, komplex och kosta för mycket. En vanlig oro är att man inte ska kunna uppnå fördelarna med bibehållen säkerhet och uppfyllnad av lagar och regler.

 

Webbinarium om hur du tar er enklare till molnet

Vi på Innofactor hjälper IT-chefer och dennes organisation att göra en säker, kostnadseffektiv och framgångsrik resa till molnet genom vår metodik ”Cloud Journey” i fem steg.

I vår metod bejakar vi också att du som IT-chef proaktivt vill ta kontroll över din molnresa. Därför erbjuder vi en leveransmodell som bygger på en kombination av rådgivning, träning av din personal, projektleveranser och ”managed services” (när våra resurser arbetar ”inhouse” hos er).

Vill du veta mer om hur ni kan göra ett effektivt införande av molntjänster?

Anmäl dig till webbinariet: 5 steg för en genomtänkt flytt till molnet med Microsoft Azure

 

* Källor: Innofactors egna erfarenheter utifrån dialog med kunder, Ernst & Young rapport ”Norwegian Cloud Maturity Survey 2019”, Tieto Enators rapport ”Cloud Maturity Index 2019”, Gartners pressrelease Gartner Forecasts Worldwide Public Cloud Revenue to Grow 17.5 Percent in 2019

Ämnen: Molntjänster Azure, Migrering til Cloud

26.3.2020


Stefan Renberg

Business Unit Director. Med energi och pedagogik skapar jag en miljö för delaktighet och engagemang för både kunder, personal och ledningsgrupper. Jag hjälper kunder att lyckas med sin digitaliseringsresa från mark till moln.