<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Stefan Renberg

Lagar och regler: så använder du publika molntjänster

Idag använder majoriteten av moderna företag det privata nätverket för sin verksamhet. Det publika molnet klarar bara begränsade arbetsbelastningar som e-post, företags sociala nätverk och hantering av webbinnehåll.

De två huvudskälen till motviljan att använda det offentliga molnet är:

  • Många företag anser  att användningen av molnet inte överensstämmer med lokala och internationella lagar
  • Även om företag är medvetna om sätt att använda molnet i överensstämmelse med den rättsliga ramen, ser de inte fördelarna med kombinationen av det offentliga molnet och dessa lagar och förordningar

Roten till de två åsikterna är företagets största angelägenhet - integritet. GDPR ligger högt, om inte högst, i prioriteringslistan. Faktum är att 92% av amerikanska företag konstaterar att GDPR är en av deras högsta prioriteringar för närvarande.

Är molnet säkert och följer det alla lagar?

Genom att säkerställa efterlevnad av säkerhet- och integritetspolicyn ställs frågan: är molnet säkert? Vår undersökning, där vi intervjuat flertalet affärsmän och kvinnor i Norge, stödjer faktumet att CTOs och CFOs fokuserar alltmer på säkerhet och att det blivit en topp ett prioritet när de väljer och utvärderar molntjänst-leverantörer. Så, är det?

De nya lagarna och förordningarna utmanar och påverkar onekligen leveranser av molntjänster. Dock bör de inte ses som hot, utan snarare som unika möjligheter. Sanningen är, nya lagar som GDPR och PSD2 skapar nya affärsmöjligheter för de verksamheter som är mest villiga att anpassa sig och nyttja dem till fullo.

GDPR

Den 25 maj 2018 togs GDPR (General Data Protection Regulation), den nya dataskyddsförordningen som ersätter tidigare PUL (personuppgiftslagen) i bruk. I och med GDPR gavs europeer mer kontroll över sin personliga data samt rätt till data portability; rätten att begära ut all personlig data från en tjänst i ett allmänt tillgängligt format. För företag betyder detta att era kunder eller prospekt när som helst kan begära ut en kopia på all persondata som sparats om dem och ta det direkt till er konkurrent. Resultatet för kunden är att det blir mycket mer smärtfritt att byta leverantör.

Det här kan tyckas innebära dåliga nyheter för många företag, men anser du att du har den bästa produkten och servicen har du egentligen ingenting att förlora. Sanningen är att det är goda nyheter för dig, då det är ett mindre insteg för potentiella kunder att byta till er tjänst. Utöver det finns det nu ett helt nytt spelrum för nya produkter för kunder som är villiga att dela med sig av sin data - i utbyte mot analys av vilken produkt som passar dem allra bäst.

 Identitetshantering - katalysatorn för molntjänster?(Annat inlägg)

PSD2

De nya PSD2 (Payment Service Directive), eller betaltjänstdirektiven som vi benämner det på svenska, trädde i kraft 13 januari i år (2018). Direktiven innebär att samtliga bankers APIer mot tredje parts-tjänster, så som Google och Facebook, kommer öppnas upp. Detta kommer att påverka och förändra den transaktionsindustri vi känner till idag, och nya ekosystem av nya innovativa lösningar och leverantörer kommer att växa fram på marknaden inom de närmsta åren.

Banker över hela världen har redan valt att ta till sig de nya direktiven och har investerat mångmiljardbelopp i digitaliserings-strategier som förbättrar kundupplevelsen och erbjuder bättre service för kunder. För organisationer som tar god tid på sig att göra digitala förändringar kan detta innebära slutet, samtidigt som moderna och lättfotade verksamheter som tar in och välkomnar digitalisering och molntjänster kommer att frodas och växa. Framtiden är ljus för dessa verksamheter.  

Hur integrerar lagar och regler i din molntjänst-strategi?

För att helt och fullt kunna utnyttja de nya direktiven och lagarna kommer verksamheter behöva se över strategier och interna riktlinjer i sin digitala molnstrategi. På Innofactor har vi skapat en process som hjälper dig med precis det, för att ta dig igenom den behöver ni ställa er följande frågor:

  • När det gäller molntjänster, vad är viktigast för dig utifrån ett lagligt perspektiv?
  • Hur säkerställer du integritet i molnet och anpassar dig till nya regler och lagar som GDPR?
  • Vilka lagar och regler är unika eller extra viktiga för din bransch?
  • Hur summerar du den här informationen för att ta din molnstrategi vidare?
  • Vilket affärsvärde kommer det offentliga molnet, med lagar och regler, att bidra med?

Att svara på dessa frågor är lättare sagt än gjort, och behöver du stöd under processens gång - kontakta oss! Vi är experter och delar mer än gärna med oss av vår kunskap för att stötta dig i din digitala transformationsresa mot molnet.

Slutord

Molntjänster är framtiden för alla företag och organisationer. Lagar och regler kan komma att utmana implementationer av publika molntjänster, men de kan hanteras och lösas. Nyckeln till att släppa lös det fulla potentialen av molnet, samtidigt som man arbetar i linje med lagar och regler, är att inkorporera dessa lagar i er strategi. Företagen som lyckas med detta är de stora vinnarna.

Hur långt har ni kommit på er digitala transformationsresa i förhållande till era konkurrenter? Ta vårt korta test och se hur ni ligger till idag. Bli den leverantör som leder marknaden och utnyttjar kundernas rätt till data portability redan idag.

Ta mig till Cloud Journey AssessmentStefan Renberg

Business Unit Director. Med energi och pedagogik skapar jag en miljö för delaktighet och engagemang för både kunder, personal och ledningsgrupper. Jag hjälper kunder att lyckas med sin digitaliseringsresa från mark till moln.