<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Microsoft Molndesign för Offentlig Sektor

Äntligen! Microsofts etablering av en svensk datacenterregion för Azure börjar bli klar och kommer tas i drift under året! Det innebär nya möjligheter för kommuner, myndigheter och andra inom offentlig sektor. Här är en beskrivning av vad Microsoft Molndesign för Offentlig Sektor är och vad mer som krävs för att lyckas med molnresan. 

Inte nog med att de svenska datacentren blir bland de mest hållbara i världen och kommer drivas till 100% av förnybar energi, de öppnar också upp för nya möjligheter bland svenska organisationer.  

Med data som lagras inom Sveriges gränser och med stöd av något som Microsoft kallar för ”Microsoft Molndesign för Offentlig Sektor” kan även offentlig sektor ta sig an molnresan på allvar! 
 

Vad är Microsoft Molndesign för Offentlig Sektor? 

 
Microsoft Molndesign för Offentlig Sektor, hädanefter förkortad MSMD, är en sammanställning av verktyg, mallar, rapporter och utbildningar. Det är ett paket som ska underlätta för den offentliga sektorn i Sverige att använda Microsofts molntjänster.  

I dagsläget består MSMD av två dokument där det ena är riktat mot nyttjandet av tjänster i Azure och det andra mot nyttjandet av tjänster i Microsoft 365.  

Gemensamt för de bägge dokumenten är att de fokuserar på säkerhet samt de lagar och regleringar som gäller för svensk offentlig sektor, så som GDPR och OSL. 
 

Vad finns i MSMD? 

 
I dokumenten kan du läsa om de tjänster och funktioner som Microsoft erbjuder för att tackla utmaningarna med säkerhet, lagar och regler. Där finns också information om hur tjänsterna kan kopplas mot olika krav och behov. Dessutom inkluderar de länkar till andra dokument och mallar som du kan nyttja i er molnresa.  

Exempelvis finns det färdiga Azure Blueprints i MSMD. Dessa kan du använda för att applicera förkonfigurerade Azure Policies och på så sätt följa MSBs råd kring metodstöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete. 

 
MSMD för Azure 

 
Mer exakt så behandlar MSMD för Azure följande delar: 

 • Azure Blueprint för svensk offentlig sektor 
 • Microsoft Compliance-paket för GDPR 
 • Azure Data Subject Request 
 • Azure Rights Management 
 • Utbildning i MSMD 
 • Azure Customer Lockbox 
 • Double Key Encryption 
 • Azure Stack Hub 

MSMD för Microsoft 365 

 
Mer specifkt så innehåller MSMD för Microsoft 365 följande delar: 

 • Microsoft Secure Score & Security Compliance Toolkit 
 • Compliance Manager 
 • E-Discovery & Data Subject Request 
 • Microsoft Information Protection 
 • Mall för Data Protection Impact Assessment (DPIA) 
 • Utbildning i MSMD 
 • Office 365 Customer Lockbox 
 • Double Key Encryption 
 • Microsoft 365 Hybrid med Exchange och SharePoint  

Vissa vill gärna jämföra MSMD med MSKD (Microsoft Kommundesign). Sanningen är dock att MSMD inte alls är lika omfattande som MSKD. 
 

MSMD räcker inte för att lyckas med molnresan 

Även om MSMD är ett bra stöd för att tackla just lagar, regleringar och vissa säkerhetsutmaningar, så är det inte en komplett lösning för att ta dig an hela molnresan.  

För att kunna göra en lyckad molnresa behöver du arkitektur, implementation, governance, och best practices för molnet. 

Annars finns risken att ni hamnar i en alltför rigid miljö. Eller omvänt, att ni får en väldigt flexibel miljö men istället har brister i governance och säkerhet. 

En lyckad övergång till molntjänster handlar om att hitta en väg där ni kan dra nytta av molnets flexibilitet utan att kompromissa med exempelvis kostnadskontroll och säkerhet. 

 

En genomtänkt resa till molnet 

 MSMD hjälper offentlig sektor att komma till rätta med områden som tidigare begränsade deras möjligheter att nyttja molntjänster. 

Men det finns alltså fler områden som är viktiga att adressera för att lyckas med molnresan, oavsett om ni redan påbörjat den eller om ni står i startgroparna.  

Genom åren har vi på Innofactor hjälpt en mängd kunder i Norden med denna resa. Därigenom har vi samlat på oss mängder av praktisk erfarenhet av vad som faktiskt fungerar och vad man bör undvika.  

Dessutom har vi paketerat kunskapen i en färdig lösning, Innofactor Virtual Data Center (VDC), som gör att du kan etablera ett ”best practice” datacenter i Microsoft Azure på en bråkdel av tiden det tar att göra manuellt. 

Här kan du läsa mer om hur vi hjälper offentlig sektor till molnet. Dels genom MSMD, dels genom Innofactor Virtual Data Center.  

 

Ämnen: Cloud Journey, Molntjänster Azure

23.4.2021


Stefan Renberg

Business Unit Director. Med energi och pedagogik skapar jag en miljö för delaktighet och engagemang för både kunder, personal och ledningsgrupper. Jag hjälper kunder att lyckas med sin digitaliseringsresa från mark till moln.