<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Microsoft satsar på Sverige – tre klimatsmarta datacenter 2021

I år öppnar Microsoft tre datacenter i Sverige. Det är en storsatsning på att kunna erbjuda hållbara molntjänster med högre hastighet och tillförlitlighet. Datacentren byggs i Gävle, Sandviken och Staffanstorp och kommer att stå klara under 2021 även om det fortfarande är oklart exakt när. 

De senaste åren har det skett en snabb och genomgripande digital transformation vad gäller mjukvarulösningar för produktivitet och kommunikation. Detta har lett till en kraftigt ökande efterfrågan på snabba, säkra och hållbara molntjänster. 

Sverige ligger i framkant 

Microsoft ser en stark utvecklingspotential för digitala plattformar i Sverige. Bland annat för att Sverige ligger långt framme, internationellt, vad gäller innovation, hållbarhet och IT. 

  • Det är en av platserna i världen där it och teknik har störst potential att skapa nya möjligheter för individen, organisationen och samhället, säger Hélène Barnekow, VD för Microsoft i Sverige.  

Sverigeetableringen är ett led i Microsofts ambition att driva på digital omvandling och ge offentliga och privata organisationer nya möjligheter till innovation.  

Hållbarhet – ett ledord för satsningen 

De nya datacentren kommer att drivas med 100 procent förnybar energi (vind- och vattenkraft). Därmed blir de bland de mest hållbara i världen. 

Microsoft har tillsammans med Vattenfall utvecklat det koncept som går under namnet 24/7 Matching Solution. Det är en modell för att säkra tillgången på förnybar el dygnet runt. Microsoft kan matcha elens ursprung timme för timme istället för månadsvis eller årsvis. 

Datacentren i Sverige ska också certifieras som nollavfallsanläggningar. Det kommer finnas ett Microsoft Circular Center som förlänger servrars livslängd och hanterar uttjänta servrar och annan hårdvara cirkulärt. 

Höga klimatmål 

Microsoft har länge haft höga klimatmålsättningar som dessutom successivt skruvats upp. Senast 2030 ska Microsoft vara koldioxidnegativt och 2050 ska företaget ha kompenserat för all koldioxidpåverkan sedan starten 1975. 

Enligt en rapport från WSP, är Microsofts molntjänster redan upp till 98 procent mer koldioxideffektiva än traditionella serverlösningar. De nya datacentren är ett viktigt steg i att nå hållbarhetsambitionerna. 

Kompetensförsörjning 

En utmaning är det skriande behovet av IT-kompetens, till exempel för att kunna säkra utvecklingen inom nya områden som AI och cybersäkerhet.  

Därför gör Microsoft stora kompetenssatsningar parallellt med att datacentren etableras. Bland annat vidtar man åtgärder för att kunna ge 150.000 svenskar tekniska kompetensutvecklingsmöjligheter under det kommande året. Microsoft har inlett en rad olika samarbeten, investerat i bidrag och donerad hårdvara, för att säkra kompetensförsörjningen. 

Innebörden för svenska företag och organisationer? 

Så vad betyder Microsofts nya datacenter för svenska företag och organisationer och för Sverige? 

Möta klimatmål 

Microsofts svenska datacenter bidrar till att svenska organisationer enklare kan uppnå sina (och även sina kunders) ambitiösa klimatmål. Det här är ett skäl till att exempelvis Sandvik och Accenture kommer använda den nya datacenterregionen när den finns på plats. 

Fler kan använda molntjänster 

En annan effekt av Microsofts etablering av svenska datacenter är att företag och organisationer kan behålla sin data i Sverige. Datacenterregionen väntas således bli avgörande för offentlig sektor, företag som tillhandahåller finansiella tjänster och andra som behöver lokala datacenter. 

Hög hastighet och driftsäkerhet 

De nya datacentren stödjer behovet av hög hastighet och tillförlitlighet. Tillgänglighetszoner (datacenter på olika geografiska platser med oberoende elförsörjning, nätverk och kylning) minimerar risken för datacenterfel och avbrott i tjänsterna. 

Konkurrenskraft 

Microsofts etablering får stor social inverkan på de regioner där datacentren etableras. Den förväntas driva på digitalisering och innovation i svenska företag och organisationer. Satsningen väntas också få inverkan i Europa, genom att förbättra hela regionens förmåga att konkurrera, upprätthålla dataintegritet och erbjuda hållbara molntjänster. 

 

Tre vägar till molndrift med Microsoft Azure 

Vi på Innofactor är specialiserade på Microsofts plattformar och verksamhetsapplikationer. Vi har lång erfarenhet av att hjälpa företag, organisationer och myndigheter till Microsofts molnplattform Azure. 

Dessutom har vi tillsammans med Microsoft utvecklat ett helt nytt sätt att ta organisationer till molnet – som gör molnresan upp till sex gånger snabbare jämför med traditionella konsultprojekt. En färdig lösning som går under namnet Innofactor Virtual Datacenter (VDC). 

Här kan du ladda ner guiden Tre vägar till molndrift med Microsoft Azure. Där beskriver vi olika sätt att ta organisationen till molnetbeslutskriterier som påverkar valet samt den unika lösningen VDC. 

 Vi hjälper också organisationer att dra nytta av MSMD – Microsoft Molndesign för Offentlig SektorLäs mer här  Stefan Renberg

Business Unit Director. Med energi och pedagogik skapar jag en miljö för delaktighet och engagemang för både kunder, personal och ledningsgrupper. Jag hjälper kunder att lyckas med sin digitaliseringsresa från mark till moln.