<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Stefan Renberg

Molnet - flexibelt och alltid tillgängligt

Funderar du på en förflyttning till molnet? Då är det dags att göra slag i saken!

Begreppet Molntjänster används för att beskriva drift av servrar, tjänster, applikationer som är tillgängliga över internet och flexibla i kapacitet.

Det här betyder att du som kund när som helst kan öka eller minska kapaciteten utefter ditt behov och endast betala för det du nyttjar. Ni slipper hantera inköp av hårdvara, säkerhetsuppdateringar och riskerar inte att överallokera resurser. En annan fördel är att tiden från ide till realitet blir så mycket kortare – plattformen finns redan på plats.

För att snabbt och konkret komma igång med er resa behöver ni börja med att sätta syfte och målsättning utifrån vart ni befinner er idag och vart ni vill komma. Med moderna analysverktyg kan du nämligen även mäta förändringsgraden efteråt och kan därmed räkna hem er investering.

 Ta med hela verksamheten i arbetet

För att ni fullt ut ska kunna nyttja de möjligheter som kommer av att migrera till molnet så behöver både IT och verksamhetsledare vara med i denna förändring.

Än Online Säkert?

Har du funderingar kring detta med hur säkerheten påverkas av en förflyttning upp i molnet? Eller undrar du hur du ska börja? Ladda ned vårt framgångsrika ramverk för din Cloud Journey, eller läs mer om Cloud Journey här.

New call-to-action

 

 Stefan Renberg

Business Unit Director. Med energi och pedagogik skapar jag en miljö för delaktighet och engagemang för både kunder, personal och ledningsgrupper. Jag hjälper kunder att lyckas med sin digitaliseringsresa från mark till moln.