<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

NYHET: Virtual Data Center – en enklare väg till molnet

Många IT-chefer vill till molnet. De lockas av möjligheterna till innovation och högre utvecklingstakt samt potentialen att effektivisera, standardisera och automatisera IT-driften. Men det finns också farhågor som håller företag tillbaka och ger upphov till två vanliga sätt att närma sig molnet. Här är varför inget av sätten fungerar särskilt bra och en helt ny lösning som gör att du kan införa molnlösningar på ett helt nytt sätt.

Trenderna är tydliga, molnet är framtiden. Molntjänster växer med mer än 20% per år (enligt Gartner) och en tredjedel av alla IT-kostnader i Norden kommer vara molnrelaterade år 2022.

Men det finns farhågor och rädslor. Bland annat känner många IT-chefer oro för säkerhet, lagar och regler samt kostnaderna förknippade med projektet att ta organisationen till molnet.

Det här gör att företag riskerar att fördröja övergången till molnet. Detta är allmänt sett negativt, speciellt om konkurrenterna gör resan redan nu.

Hoppa direkt till inspelat webbinar här: Innofactor Virtual Data Center – revolutionerar införandet av molntjänster

Två vanliga tillvägagångssätt

Farhågorna och den tvekan som finns inför en molnresa driver fram två vanliga förhållningssätt.

1. Point solutions

Ett vanligt sätt att närma sig molnet är att man gör det som brukar kallas för point solutions. Man doppar tårna i vattnet och provar, gör ett projekt, sedan ett till och ett till.

Men det görs utan förankring med IT centralt vilket innebär att de som kan säkerhet och vet hur man hanterar efterlevnad inte är med.

Det kan visserligen bli väldigt agilt och flexibelt men det uppkommer också en rad problem:

 • Ingen övergripande helhetsbild gällande governance
 • Avsaknad av automatisering
 • Allmänt svårt att säkra support och underhåll
 • Om utvecklarna hanterar säkerhet så kanske det inte sker alls

2. IT leder införandet

Ett alternativ sätt är att IT driver införandet av molntjänster. I dessa fall blir det ofta till ett stort och centralt hanterat projekt som ska vara allt för alla.

Med detta tillvägagångssätt är det rätt personer som hanterar säkerhet och efterlevnad, men här finns det andra baksidor.

Dels blir miljön väldigt ”låst” och stängd och därmed får man offra den agilitet som var det man ville uppnå. Skulle man skapa en ”lösare” miljö så riskerar man istället problem med att utvecklare lägger saker var de vill och där det passar bäst för just deras projekt. Vi har sett fall där man exempelvis lagt känsligt data utanför brandväggen.

 

Det bästa av två världar

Så ingen av de två vägarna fungerar bra. IT-chefer vill snarare ha en kombination av det positiva från de två tillvägagångssätten.

Man vill ha flexibilitet och agilitet men samtidigt med den säkerhet och governance som verksamheten kräver.

Många företag har startat enligt det första tillvägagångssättet och försöker lösa säkerhet och governance i efterhand. Det kan gå men riskerar att bli till stora långdragna projekt.

Så vad behöver du göra istället?

Du behöver en annorlunda approach. Och det är något som vi på Innofactor arbetat med de senaste åren.

 

Ett virtuellt datacenter

Vad vi gjort är att vi kombinerat det gamla med det nya. Vi har tittat tillbaka på vad som fungerar bra i fysiska datacenter. För det finns mycket som är bra i hur klassiska datacenter byggs och körs, till exempel i tydlighet kring rutiner, kostnadsallokering och kontroll på säkerhet.

En nackdel är dock att varje gång du vill utöka kapaciteten måste du bygga ett nytt datacenter. En annan är att du ibland måste bygga centret på en viss geografisk plats för att säkra prestandan.

Så det man vill ha är säkerhet och governance – men i molnet.

Därför har vi byggt Innofactor Virtual Data Center. Det bygger på principerna för det fysiska datacentret men är implementerat i Microsofts Cloudmiljö där vi följt alla best-practices från Microsoft.

 

Vad är Innofactor Virtual Data Center?

Så vad innebär då Virtual Data Center (VDC)?

Innofactors virtual datacenter består av en mängd delar. Här är en översikt över de tre huvuddelarna.

1. Arkitektur

Den första delen är den tekniska lösningen och arkitekturen, som bland annat:

 • Inkluderar ”traffic analytics” som avhjälper och identifierar intrångsförsök
 • Använder Security center som nyttjar machine learning för att identifiera olika attacker i miljön
 • Använder det vi kallar ”infrastructure as a code”. Det är en standardisering i olika moduler som går att kombinera eller skräddarsy. Här ingår till exempel en fördefinierad namnstandard samt ett bibliotek av moduler som används för deployment av resurser i Microsoft Azure.

En övergripande fördel är att du får best-practice i allt från namnstandards, governance och säkerhet, som utvecklarna och operatörerna i datacentret använder.

2. Tjänsten Virtual Data Center

Den andra delen är själva tjänsten Virtual Data Center. Det är er unika implementerade version av arkitekturen, rutinerna och arbetssätten enligt punkt 1.

I tjänsten inkluderar vi teknisk dokumentation som beskriver det virtuella datacentret samt dokumentation av governance. Det vill säga en manual för hur datacentret ska köras.

3. Management och rapportering

Den tredje delen består av configuration management, övervakning och rapportering samt loggning. Här inkluderas till exempel:

 • Audit loggning
 • Övervakning av backupen av alla databaser, virtuella maskiner och lagringskonton
 • Tillgång till grafiska dashboards
 • Kontroll av kostnader, budgetering och prognoser för varje kostnadsställe

Det här betyder att du kan ha detaljkoll på kostnader och allokeringen av dem till respektive service.

 

Agilitet och kontroll

Sammanfattningsvis har vi byggt en lösning som balanserar agilitet och kontroll.

Ni har kontrollen över säkerhet och legala krav. Ni har en fast ”network core” där vi kontrollerar alla in- och utflöden av trafik. Detta balanseras med agilitet genom att tjänster deployas som dedikerade subscriptions.

Restriktionerna är färre än i en stor centraliserad miljö. Men vi kan lägga begräsningar för hur mycket någon får spendera och vilka resurser de kan använda. Det här gör lösningen optimal för agil utveckling och DevOps.

 

Hur går det till att införa VDC?

Så här går det till att införa Innofactors VDC:

1. Det första vi gör är en assessment. Vi utvärderar det ni har för att rekommendera om ni ska flytta det till molnet eller inte. Och om det ska flyttas kan vi föreslå det bästa sättet att hantera flytten. Ska det förbli en virtuell maskin eller ska vi omvandla till en Cloud Native tjänst i plattformen?

2. Därefter aktiverar vi och bygger ert Virtual Data Center. Det utförs i vår egen miljö för att säkra att det blir en optimal miljö för er i produktion. Sedan implementerar vi det virtuella datacentret i er skarpa miljö.

3. Vi bygger testmiljöer i er VDC så att vi tillsammans kan testa vissa utvalda tjänster med er IT-personal.

4. Vi dokumenterar miljön och bygger upp den. Vi migrerar era tjänster och startar sedan överlämningen till er personal; IT-avdelningen och säkerhetspersonal. De får utbildning där våra konsulter arbetar med er personal för att de ska kunna börja använda det virtuella datacentret.

5. Det virtuella datacentret är nu en så kallad ”landing zone” för de migreringar som har planerats i den assessment som gjordes initialt. Nya tjänster implementeras in i det virtuella datacentret och det tas i bruk.

 

Kontinuerlig utveckling per automatik

VDC är en prenumerationstjänst och inkluderar det du behöver för att din organisation ska kunna använda ert nya VDC. Manualer, rutiner och träning för din personal.

I tjänsten ingår också kontinuerlig uppgraderingar av rutiner och metoder.

Vi har nära dialog med utvecklingsteamet i Azure. Därför har vi koll på framtida utveckling och på bästa sättet att arbeta med Azure idag och imorgon. Kunskapen bygger vi in i den tekniska uppsättningen av Azure; i arkitekturen, rutinerna och manualerna – och den blir därmed tillgänglig för dig och din organisation.

Det här gör att du som IT-chef kan hålla din organisation a´ jour utan att behöva driva denna utveckling själv. De får en blueprint som vi vet fungerar och som gör att ni gör rätt från början.

 

Framtidens lösning

Vi på Innofactor är av naturliga skäl väldigt stolta över vår unika VDC-lösning och ser den som framtiden för molnbaserad IT.

Sammanfattningsvis är VDC en lösning som ger kontroll över säkerhet, legala krav och governance – och samtidigt ger den flexibilitet och agilitet som förknippas med molnbaserad IT.

Bland andra fördelar finns:

 • Snabbare implementering till lägre kostnad
 • Rörlig kostnad via abonnemang
 • Rätt lösning från början genom att följa best-practice
 • Stor flexibilitet att bestämma om ni vill köra ert datacenter själva eller via extern leverantör
 • Kontroll genom att din personal har full insyn i miljön

 

Lär dig mer

Vill du veta mer om hur Virtual Data Center fungerar och vad som krävs av din organisation för att införa ett sådant?

Se det inspelat webbinar här: Innofactor Virtual Data Center – revolutionerar införandet av molntjänster

Ämnen: cloud, Cloud Journey

31.3.2020


Stefan Renberg

Business Unit Director. Med energi och pedagogik skapar jag en miljö för delaktighet och engagemang för både kunder, personal och ledningsgrupper. Jag hjälper kunder att lyckas med sin digitaliseringsresa från mark till moln.