<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Jan Nordström

Så här får du medlemmar att komma till er

De medlemsorganisationer som kommit längst i digitaliseringen av sin verksamhet nöjer sig inte med att effektivisera sin medlemshantering. De tittar på sätt att mer effektivt rekrytera nya medlemmar digitalt. 


Många medlemsorganisationer gör insatser för att minska sin manuella administration. Andra har kommit steget längre och automatiserar kommunikationen i delar av medlemsresan, till exempel genom onboarding av medlemmar. 

Nästa steg är att använda digitala arbetssätt för att hitta och värva nya medlemmar.
 
 

Olika sätt att värva medlemmar 

Det finns många olika sätt att värva medlemmarBland medlemsorganisationer är det vanligt med brevutskick, mässorannonser, rekrytering via partners och uppsökande medlemsrekrytering. 

Även webben har en betydande roll. Här finns en uppsjö av kanaler, metoder och taktiker; allt från digital annonsering, sociala medier och SEO till hemsida 

En utmaning med marknadsföring är att göra den kostnadseffektivt och säkerställa önskat och mätbart resultat. 

 

Svårt navigera i den digitala djungeln 

Speciellt digital marknadsföring kan vara svårt. Mycket för att kartan är stor och ständigt föränderlig. Det är inte så lätt att veta vad man behöver göra och vad man kan välja bort.  

Här är några vanliga frågor: 

 • Hur ska vi synas? 
 • Hur kan vi särskilja oss från konkurrenter och få uppmärksamhet i bruset? 
 • Vilka metoder fungerar? 
 • Hur vet vi att aktiviteterna vi gör får effekt? 

Det är relevanta frågor. Det är lätt att suboptimera sin budget på en mängd aktiviteter som ger okänt resultat. Det är lätt att marknadsföringen blir till “hope marketing”.

 

Inbound member recruitment – attrahera nya medlemmar 

Den goda nyheten är att det finns etablerade och fungerande modeller för hur du med hjälp av digitala verktyg kan skapa ett systematiskt sätt att generera intressenter och omvandla dem till medlemmar.  

Medlemsorganisationer kan nämligen använda samma tillvägagångssätt som företag som behöver generera nya kunder eller rekryteringskandidater. Det finns många namn för metodiken; inbound marketing”, “inbound recruitment”, “marketing automation”. 

I korthet går det ut på att få medlemmar att komma till er, bli nyfikna på det ni har att erbjuda och sedan registrera sig som medlem. Istället för att ni jagar dem.  

I brist på ett svenskt ord, låt oss kalla det för Inbound Member Recruitment eller Pre-Boarding. 

 

Principerna för hur det fungerar 


Grundtanken med modellen är att
 du: 

 • Börjar relationen innan en person blivit medlem 
 • Ackumulerar kontaktuppgifter för potentiella medlemmar löpande över tid 
 • Delar med dig av värde för att skapa nyfikenhet så att intressenterna vill ha mer 
 • Skaffar en direktkanal till intressenterna (e-post) och kan höra av dig till många effektivt 
 • Konverterar fler intressenter till medlemmar  

Du kommer alltså in tidigare i medlemmens beslutsprocess (om ditt innehåll är intressant). Du kan visa (istället för att tala om) vad som gör din organisation unik och vad värdet av ett medlemskap ärPå så sätt har du större möjligheter, än vid exempelvis annonsering, att påverka personer och få dem intresserade. 

 

Ta intressenten genom ett flöde 

Att generera intressenter digitalt sker övergripande i ett antal steg.   

 1. Synas: Du syns digitalt till exempel på sociala medier. Istället för en annons som säger Bli medlem nu, så publicerar du innehåll som din målgrupp kan ha nytta av.  
 2. Fånga e-postadresserVissa av inläggen leder intressenten till landningssidor där de kan få premiummaterial (nedladdning av material, anmälan till event eller aktiviteter) i utbyte mot sin e-postadress. 
 3. Bygga en intressentdatabas: E-postadresserna samlas i ett mailsystem och blir en intressentdatabas.  
 4. Fördjupa relationen: Nu kan du fördjupa kontakten med intressenterna genom att fortsätta att skicka innehåll som är värdefullt för dem. Ni håller er top of mind” och ökar förhoppningsvis kontakterna intresse. 
 5. Konvertera: Sista steget är att uppmana till att bli medlem eller få till en personlig relation. Ni kan länka era e-postutskick till olika registreringssidor, ett ”prova-på-medlemskap” eller bjuda in till en personlig kontakt ifall ni använder sådana metoder.  

En nyckel till framgång digitalt är att se processen som ett flöde där varje steg har ett specifikt syfte. Då blir det enklare att välja och välja bort. 

 

Olika grad av automatisering 

Ovanstående modell kan användas på olika sätt och med olika grad av automatisering. 

Antingen automatiserar du bara steget som genererar e-postadresser och underhåller sedan kontakterna över tid med regelbundna utskick, liknande ett nyhetsbrev. 

Ett annat sätt är att från början bygga ett helautomatiskt kommunikationsflöde. En sådan skickar pricksäker information i en serie e-mails i syfte att ta intressenten genom beslutsprocessen snabbare. 

Ett tredje sätt är att låta e-postsystemet automatiskt sätta poäng på kontakterna utifrån deras aktiviteter och beteenden, för att kunna identifiera, och personligen kontakta, de som visat mest intresse. 

 

Fördelar och utmaningar 

Fördelarna med digitala kanaler och arbetssätt är uppenbara; Ni kan synas mot fler, nå ut med ert budskap, kommunicera mot många samtidigt och automatisera mycket av det arbete som annars måste ske manuellt.  

Om du använder en systematisk digital metod kan du också få mätbarhet så att du vet vad som ger resultat och hur mycket du kan betala för att få en ny medlem. 

Sedan finns det utmaningar i att få till detta i praktiken. Du måste ha systemstöd och här finns många olika att välja bland. Du behöver också ha ett starkt erbjudande och kommunikation som får fram vad ni tillför för nytta till er målgrupp. Du behöver hitta interaktionspunkter på webben och du behöver medlemsinsikt för att kunna fånga intresse och förstå vilka problem ni kan lösa. Många behöver också nya arbetssätt, rutiner och vanor. 

 

Många har redan det systemstöd de behöver 

Man brukar säga att digitaliseringen ger vinster inom tre områden; Effektivitet, Kommunikation och Innovation. 

Många medlemsorganisationer har redan de system de behöver för att kunna effektivisera såväl sina interna rutiner som kommunikationen gentemot befintliga och potentiella medlemmar. 

Är du kund till oss så har du exempelvis vårt medlemssystem, som är byggt på Microsoft Dynamics 365, tillsammans med Apsis kommunikationsmotor.  

Det betyder att basrutiner som till exempel att skicka påminnelser inför nästa medlemsperiod kan ske automatiskt. Det betyder också att du kan skapa ett automatiskt kommunikationsflöde som välkomnar de som precis blivit medlemmar. Och till sist innebär det att du kan använda samma verktyg för att hitta och värva nya medlemmar. 

Webbinarium: Hur medlemsorganisationer värvar fler medlemmar med automatiserad digital kommunikation 

Vill du veta mer om inbound member recruitment och hur ni kan få mer nytta från ett medlemssystem, anmäl dig till vårt webbinarium.  

webbinariet visar vi hur ni kan automatisera er kommunikation för att både aktivera nya medlemmar och stärka relationen med befintliga.

Läs mer och anmäl dig här: Hur medlemsorganisationer värvar fler medlemmar   
 

 Jan Nordström

Jan har lång erfarenhet inom ledarskap (grund från Försvarsmakten) och B2B försäljning inom IT/Telekom-branschen. Leder framtagning av strategier och affärsplaner, som omvandlas till mätbara mål. Målet är alltid möjligheten att hjälpa kund och kundens kund till till framgångar.