<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Daniel Amundsen

Ställ rätt frågor, utnyttja potentialen i Power Platform

Med Power Platform blir det både enklare och roligare att utveckla lösningar som verksamheten verkligen vill ha och kan använda. Vi har redan skrivit om vikten av ”Center of Excellens”. En annan framgångsfaktor för Power Plattforms olika designkoncept är ta hänsyn till rätt frågeställningar för att skapa en välgrundad och verksamhetsförankrad konfigurering.

I den här artikel lyfter vi fram exempel på viktiga frågeställning kopplat till de applikationsspecifika designmönster som finns för Power BI, Power Apps, Power Automate, Power Virtual Agent och Power Pages (fd Power Portal).

Power BI

Rapporter och dashboards är en central del i den datadrivna beslutsfattningen och här finns många saker att ta hänsyn till:

 1. ”Vilka typer av rapporter vill vi ha?”
 2. ”Vilka jämförelser vill vi göra över tid?”
 3. ”Hur många ska kunna ta del av rapporterna?”
 4. ”Vilken uppdateringsfrekvens krävs?”
 5. ”Vilken radsäkerhet ska vi ha?”

Dessa frågor är bara ett axplock av de frågeställningar som kan komma upp i ett affärsanalysprojekt. Svaren skapar en viktig grund för att kunna räkna på licenser och om den infrastruktur som krävs finns för att kunna stödja projektet, eller om ni behöver ta med ett datalager i beräkningarna.

Power Apps

Power Apps är ett ramverk som ingår i Microsoft-licensen för många 365-prenumerationer. Där finns standardkomponenter för att ta fram de vanligaste applikationerna, som även kan kombineras för att täcka upp de flesta behov. För att du ska lyckas med projektet här vill du veta:

 1. Vilken eller vilka enheter ska applikationen vara anpassad för?
 2. Vilka är slutanvändarna?
 3. Hur ser processen ut som applikationen ska stödja?
 4. Ska den användas off-line?
 5. Hur ser designprofilen ut?

Hur vi jobbar med att cacha data i kollektioner och med att minimera av antalet API-anrop är en större del, beroende på vilka licenser man jobbar med. Vill ni publicera den som ISV är det ett krav att den är optimerad.

När det kommer till Power Apps är det superviktigt att arbeta enligt best practice för att få fram appar som alla kan använda.

Power Automate

Med Power Automate går det att skapa stor effektivisering för din organisation. Och med stor kraft kommer stort ansvar. Därför finns ett antal designprinciper som bör följas och här är några av de frågor du behöver få svar på:

 1. Kommer samma process att triggas från flera olika håll?
 2. Är det ett molnflöde eller en RPA (Robot Process Automation)?
 3. Kommer alla som ska använda flödet inom organisationen vara licensierade användare?
 4. Finns det en existerande organisation för att hantera om en körning går fel?
 5. Om en körning går fel, hur vill ni att det ska hanteras?
 6. Finns det ett ”Servicekonto” skapat i Power Automate att köra från?
 7. Vem ska stå som utförare/användare?
 8. Ska det automation triggas för alla inom organisationen?

Power Automate går på samma API-pott som resten av applikationerna i Power Platform gör. Det är därför också viktigt att hålla nere antalet API-anrop per körning, annars riskerar användaren att slå i taket för antalet anrop. Detta går att underlätta för vissa kopplingar, såsom Dataverse, med hjälp av en ”Applikationsanvändare” och ”Service principal”. Ändå något att hålla koll på!

Power Virtual Agent

Agenter jobbar med att svara på frågor som supportfunktionen inte känner går att automatisera. Här är det viktigt att tänka på:

 1. Vilket är det första ämnet (till exempel FAQ) som ni vill hantera?
 2. Vilken typ av Bot ska hantera frågan?
 3. Behöver det tas fram dokumentation, eller finns redan all information om ämnet dokumenterat?
 4. Hur kommer frågorna att komma till agenten?
 5. Behöver användaren vara inloggad?
 6. Hur många parallella användare räknar vi med? (ett av få tillfällen som denna fråga kommer upp)

Eftersom en agent ofta kommer att få frågor av användare utan licens, måste ni anpassa kapaciteten på alla de agenter som finns i tenenten.

Power Pages (fd Power Portal)

Här kommer vi till mer traditionell frontend-utveckling. Power Pages kräver ofta JavaScript för att stödja all funktionalitet som önskas, även om ambitionen såklart är att använda standard så långt som det bara går.

Här är några saker att tänka på när det gäller Power Pages:

 1. Kommer det finnas inloggade besökare?
  1. Vilken data ska de ha access till?
 2. Vilka användarscenarion ska stödjas?
 3. Hur många besökare kommer vara anonyma respektive inloggade?
 4. Hur ska koden för portalen förvaltas?
 5. Vilka integrationer behövs?

Eftersom en portal är publik är det mycket mer att ta hänsyn till än när du skapar vanliga Power-appar. Vill ni visa information från er affärsdata är det viktigt att se till att ni inte oavsiktligt exponeras för mycket data. API-hantering blir en stor del när vi gör integrationer här.

Vi hjälper dig att komma i mål!

Att ställa frågor i början av ett projekt är något av det viktigaste vi kan göra! Då kan många av de dolda vägbulor komma upp till ytan, vilket gör att vi så snabbt som möjligt kan komma i mål med en PoC (Proof of Concept) eller MVP (Minimum Viable Product).

Vi förstår att det kan kännas överväldigande med så många frågor på en gång, när ett nytt processtöd ska tas fram. Därför finns vi där för att vägleda, från början till slut, så att ni ska kunna fokusera på att skapa värde i verksamheten.

Du kan även få hjälp med mer detaljerad information om exempelvis vilka licenser som kommer krävas samt med rekommendationer kring framtida förvaltning och säkerhet.

Vi har lång erfarenhet av att hjälpa företag att dra nytta av möjligheterna med Power Plattform. Vill du veta mer delar vi gärna med oss av konkreta exempel! Kontakta oss härDaniel Amundsen

Daniel är verksamhetskonsult på Innofactor och brinner för att tillsammans med våra kunder lösa deras digitala utmaningar.