<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Jan Nordström

Trender som ger nya möjligheter för medlemsorganisationer 

Det är en intressant tid för medlemsorganisationer. Fackföreningar har en stor tillströmning av medlemmar just nu. Det sker stora förändringar som påverkar intresseorganisationer på olika sätt. Här tar vi upp några trender och vad de kan innebära för medlemsorganisationer. 

Det finns många stora förändringar som kan påverka medlemsorganisationer, fackförbund och intresseorganisationer på olika sätt. Allt från globala miljöfrågor, pandemi och flyktingströmmar till lokala och branschmässiga trender.  

Dessutom finns trender som drivs av teknikleverantörer och sådana som uppkommer som respons på ändrade vanor och behov hos konsumenter. 

Trenderna driver krav på utveckling. Men de innebär också nya möjligheter att uppnå målen, där ett viktigt mål för medlemsorganisationer är att attrahera, utveckla och behålla medlemmar. 

 

Ökande krav från konsumenter 

Digitaliseringen är en megatrend som påverkar människors beteenden och vanor. Sociala Medier har ändrat hur vi kommunicerar, internet ändrar köpbeteenden och som konsumenter blir vi allt mer ”bortskämda” och ställer högre krav.  

Till exempel förväntar vi oss att: 

 • saker och ting ska gå enkelt och snabbt – allt från att hitta information till att köpa, säga upp och få support.  
 • kommunikation och erbjudanden ska var anpassade till våra behov och vad vi tidigare mottagit.  
 • transaktioner ska ske sömlöst och oberoende av kanal. Till exempel att jag ska kunna köpa på nätet och byta i en butik eller att en rådgivare ska veta vad jag tidigare diskuterat med kundtjänst.
   

Teknikutvecklingen får genomslag på alla områden 

Digitaliseringen innebär också konkreta förändringar inom system och IT-området som vi på Innofactor arbetar med. IT-frågor har blivit allt viktigare inom alla områden.  

IT är en möjliggörare och här finns ett antal stora undertrender: 

 • Ta kontroll över data. Data samlas på ett ställe och visualiseras på ett överskådligt sätt – för bättre förståelse, beslut och prioritering.  
 • Flytta IT till molnet. Istället för att ha egna servrar och egeninstallerade system köper du såväl arkitektur och lagring som systemstöd i form av tjänster i molnet. Det innebär kostnadseffektivitet 
 • Integrera systemstöd. Istället för att funktioner arbetar som silos med egna system och egen data så integreras system mot varandra – för att öka den interna effektiviteten och kunna ge en bättre upplevelse för kunden eller medlemmen.  

Möjligheter att uppnå målen 

Förändringarna kan upplevas som utmaningar. Men de innebär också möjligheter att uppnå målen för medlemsorganisationer. Här är tre exempel.  

1 . Förstå medlemmar bättre 

Teknikutvecklingen har öppnat nya möjligheter att få tillgång till data och samla den på ett ställe så att den blir överskådlig.  

Tillgång till information ger ökad medlemsinsikt som du kan använda: 

 • Som underlag för tjänsteutveckling för att göra erbjudandet mer relevant 
 • För att bli mer relevant i budskap och innehåll; vad är medlemmarna intresserade av, vilka utmaningar har de, vad får dem att ta del av information? 
 • För att ge en bättre medlemsupplevelse (transparens mellan exempelvis medlemsservice, rådgivning, försäljning möjliggör ett insatt bemötande) 

 

2.  Ge mer värde till medlemmar 

Genom att utnyttja teknik på olika sätt kan ni möta de ökande kraven från medlemmarna: 

 • Molntjänster gör att IT-drift och utveckling kan ske mer kostnadseffektivt. Sänkta kostnader innebär att ni kan ta mindre betalt eller ge mer värde utan att höja priset. 
 • En digital utbildningsplattform skulle till exempel kunna vara ett sätt för en medlemsorganisation att ge mer värde till sina medlemmar. En fackförening skulle kunna erbjuda stöd för anpassning eller omskolning när allt fler medlemmar har invandrarbakgrund. 
 • Med digitala system kan du ge bättre medlemsservice och personifiera er kommunikation utifrån exempelvis segment och hur länge personen varit medlem. 

 

3.  Engagera medlemmar 

Numera finns goda möjligheter att sätta mekanismer på plats som bidrar till att engagera medlemmar. 

 • Sociala medier gör det möjligt att engagera och få dialog på sätt som tidigare inte var möjligt.  
 • En automatisk onboarding-sekvens via e-post till nya medlemmar är ett effektivt sätt att lyfta fram nyttan med ett medlemskap och visa vad som ingår.  
 • E-postkommunikation som triggas av olika händelser eller beteenden är ett annat sätt att engagera medlemmarna med automatik. Till exempel utifrån visat intresse, klick på hemsida eller påminnelser inför förnyelseperiod. 

Krav & Möjligheter 

Teknikutvecklingen är en megatrend som driver förändringar inom många områden. Den gör dels att du måste agera i vissa frågor för att hänga med och inte bli omsprungen. Den gör också att du kan åstadkomma förbättringar och kostnadsbesparingar som tidigare inte var möjliga.  Jan Nordström

Jan har lång erfarenhet inom ledarskap (grund från Försvarsmakten) och B2B försäljning inom IT/Telekom-branschen. Leder framtagning av strategier och affärsplaner, som omvandlas till mätbara mål. Målet är alltid möjligheten att hjälpa kund och kundens kund till till framgångar.