<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Stefan Renberg

Undvik handlingsförlamning i informationsdjungeln gällande molntjänster

Baserat på våra intervjuer med CTOs, CFOs och affärsutvecklare hos några av våra nordiska kunder, med mellan 350-1000 anställda, Säger 80% att dom använder molntjänster. Dessa chefer vana vid att definiera strategier och ta stora beslut, står inför en tuff utmaning. För nu möts om av splittrad information som både stödjer och motsätter sig användandet av molntjänster.

I själva verket säger 90% av alla CTOs att det redan finns tillräckligt med information om molntjänster. För 30% av dessa är priset mest relevant, samtidigt som andra argumenterar för att dataskydd och säkerhet inom kort kommer anses som de absolut viktigaste faktorerna.

Att hantera denna informations-utmaning kan vara skrämmande. Det finns dock resurser och beslutsprocesser som kan hjälpa till att organisera och påskynda processen.

Vad är ert mål?

Innan du djupdyker i artiklar om förbättringar behöver du som CTO se över verksamhetens behov. För att säkerställa en rättvis bild av nuläget bör det göras i samråd med beslutsfattare inom era olika affärsområden samt ekonomiavdelningen. Listan av behov som skapas måste dessutom skrivas utefter verksamhetens strategiska affärsmål, interna mål för utveckling samt inom ekonomiskt realistiska ramar. Den slutgiltiga listan kan sen bli realistiskt “nedbantad” ner till de viktigaste kraven, var och en prioriterad med angivna och tillförande värden.

Innan kraven tilldelas en projektledare behöver de dokumenteras. Den beslutande gruppen är ofta indelade i beslutsfattare, författare och läsare, vars uppgift är att gå igenom listan och delge feedback innan nästa steg tas. Allt för att säkerställa att projekten inte har några större fallgropar.

Strategi vs. Taktik

Näst på tur är att avgöra om nästa steg är strategiskt (längre uppstart och resultatorienterat) eller taktisk (omedelbar). Kan projektledaren överväga en implementation i etapper för att minska stora, omgående kostnader?

När frågorna är besvarade är det dags att fatta ett beslut. Projektet ska tilldelas en ägare och fasta datum för de olika stegen i projektet ska sättas.

6 steg för att fatta rätt beslut

Kom ihåg att målsättningen är att fatta det bästa beslutet på kort tid. Ta ett par minuter och fundera över följande:

  1. Behöver vi hjälp och stöd? Det är inte försent att involvera en extern leverantör eller konsult för rådgivning - för att minska risken för att välja fel riktning. Många väljer här  att konsultera en oberoende “value added reseller” eller VAR.
  2. Glöm inte er interna IT-avdelning som kan bidra med värdefull input genom att kombinera sin kunskap kring teknologi och er specifika verksamhet..
  3. Identifiera möjligheter rekommendationer. Börja tex. processen med en Google-sökning. Att börja brett kan vara en bra inledning för att identifiera möjligheter och riktlinjer kring dagens eller morgondagens teknologi. Ge dig själv en tight tidslinje för att genomföra undersökningen   och var noggrann med att ta anteckningar. Håll din analys på en relativt ytlig nivå, det är inte dags att djupdyka efter detaljer riktigt än. Vidare i processen: den bästa forskningen kommer framförallt från högt ansedda universitet, publikationer och forskningsgrupper.
  4. Sätt grunden. Dokumentera de mest lovande förslagen och poängsätt dem mot din prioriteringslista. Tre till sex alternativ är tillräckligt för beslutsfattarna att utvärdera. För många förslag kan röra till och bidra till handlingsförlamning. Tillåt endast nya förslag om du kan bygga ett starkt case, alternativt om samtliga tidigare förslag ratas.
  5. Sätt strikta deadlines för beslutsprocessen genom att begränsa antalet alternativ och ta beslut. Sätt även strikta deadlines för implementationsfasen.
  6. Ta beslutet. Nu har du begränsat urvalet till några få toppkandidater (optimalt är mindre än tre) att utvärdera. Vidare, ta del av detaljerad information och affärsförslag. Presentera ditt beslut, med estimerad kostnad, fördelar samt motivering till valet för ledningsgruppen och invänta slutgiltigt beslut

Nu är det dags att skapa en intern projektplan, tilldela projektledare uppgifter och sätta bollen i rullning.

Genom att använda dessa guidelines, eller en liknande struktur, kan du göra de till synes oändliga mängder information och val hanterbara. Samtidigt som du balanserar dina affärsrelaterade prioriteringar. Besluta vad du behöver, identifiera dina valmöjligheter och sätt deadlines så att du skapar en sense of urgency.

Sist men inte minst, tveka inte att slå en signal till experter inom rätt område för att påskynda analysen och nå era mål på kortare tid. Läs gärna mer här eller ladda ner vår Cloud Journey Framework e-bok direkt för att säkerställa att du bockar av alla viktiga aspekter för implementering av molntjänster i din verksamhet.

 

New call-to-actionStefan Renberg

Business Unit Director. Med energi och pedagogik skapar jag en miljö för delaktighet och engagemang för både kunder, personal och ledningsgrupper. Jag hjälper kunder att lyckas med sin digitaliseringsresa från mark till moln.