<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Stefan Renberg

Vad innebär molnet för offentlig sektor

Flera kommuner har tagit steget till molnet genom att införa Office 365. Men  förstår vad molnet innebär i praktiken, i alla fall bland de som inte jobbar med IT. Även om du i din roll inte behöver kunna det tekniska så är det bra att känna till de enorma möjligheter, för effektivisering, kostnadsbesparingar och innovation, som moln-IT ger. 

 Genom moln-IT vill spelare som exempelvis Microsoft, Amazon och IBM hjälpa individer, företag och organisationer att få mer IT för pengarna, att snabbare och enklare kunna använda nya tekniska lösningar och att få IT att ”bara funka”.  Många har dock inte förstått vilken stor förändring som håller på att ske i arbetet med att utveckla och använda IT-tjänster. 

Vad är molnet? 

 Molnet innebär att IT-tjänster i form av applikationer, serverprogram eller datalagring kan tillhandahållas över internet.  För användaren innebär det bland annat att du loggar in till tjänster istället för att öppna program som är installerade på din dator. Dina filer och verktyg är tillgängliga från olika enheter och var helst du befinner dig. Idag är de flesta vana vid att använda molnbaserade IT-tjänster som exempelvis Office 365, Dropbox, Google Drive och iCloud.  

Företag och organisationer blir allt mer vana att köpa applikationer som körs i molnet, så kallad Software as a Service. IT-avdelningar börjar också i ökande grad att flytta sin IT-drift till olika typer av molnplattformar.   

Många organisationer (däribland alla som har Office 365) använder Microsofts molnplattform Azure. Azure är som en stor legolåda av funktioner och system. Ni betalar för licenser för de systemapplikationer och funktioner ni vill ha och kan därmed öka och minska antalet licenser, samt vad som ingår i licenserna, löpande.   

Legobitarna” kan också sättas ihop utifrån den egna organisationens behov. De passar ihop och ”pratar” med varandra eftersom data lagras på ett ställe. Det här har ändrat hur man köper system. Istället för att respektive verksamhet eller avdelning köper systemstöd för sina specifika behov så hänger systemen i Microsofts molnmiljö ihop. Det gör att du kan använda dem mycket mer i linje med din organisations processer, som ju ofta går mellan avdelningar.  

 

Ett nytt sätt att bedriva IT 

Molnet innebär ett helt nytt sätt för hur IT-avdelningar kan bedriva sin IT-verksamhet:  

  • IT-avdelningen behöver inte längre hantera fysiska servrar och infrastruktur. 
  • De kan dra nytta av redan färdigutvecklade funktioner, för exempelvis säkerhet.  
  • De kan nyttja molnsystemens flexibilitetsätta på och stänga av funktioner utifrån behov, ”plugga in” appar och externa system och göra småtäta releaser av nya funktioner (istället för stora uppgraderingar).  
  • De kan utveckla agilt. Det vill säga göra ett stegvist införande och utveckla ett system successivt utifrån användarnas feedback, istället för att göra en 100%-ig design som sedan ska implementeras i ett stort vattenfallsprojekt 
  • De kan nyutveckla utifrån de ”legobitar” som redan finns tillgängliga i molnplattformen, istället för att bygga egna lösningar för verksamheten från ett vitt papper.  

Vad innebär moln-IT för offentlig verksamhet 

 Offentlig sektor (likväl som privat sektor) kan dra nytta av moln-IT i sitt digitaliseringsarbete på olika sätt. Dels för att effektivisera olika processer, dels för att nå ut på effektiva sätt med kommunikation och sist men inte minst för innovation. Här kan du läsa mer om de tre fokusområdena för digitalisering

Sammanfattningsvis gör moln-IT att företag, myndigheter och organisationer kan få verksamhetsstöd på plats snabbare och till lägre kostnad än tidigare. Det frigör tid för IT-avdelningen så att de istället för drift- och underhållsarbete kan göra mer utvecklingsinriktade aktiviteterSjälva utvecklingsarbetet underlättas också av molnplattformarna och gynnar på så sätt innovation. 

Så moln-IT möjliggör teknisk utveckling i en högre takt. Men det innebär också att IT-avdelningar måste ställa om till att arbeta på ett nytt sätt.   

Nya krav på IT-funktionen 

Resan till molnet kan innebära allt från små förändringar i IT-verksamheten till en total transformation. Oavsett vilket så är det en ”resa” att ta IT-organisationen till molnet med nya plattformar, ny infrastruktur och nya arbetssätt.  Det är inte bara en teknisk resa där IT -avdelningen måste beakta nya aspekter för exempelvis backup och säkerhet. Den innebär också en förändring i kompetenser, roller och rutiner.   

Vi har under många år, tillsammans med Microsoft och kunder, utvecklat en agil metod som hjälper organisationer på resan till molnet. Genom att följa några definierade faser kan du göra en smidig förflyttning, leda din organisation genom förändringen och undvika en rad fallgropar.  

Här kan du läsa mer: Cloud Journey – 5 steg som tar dig säkert till molnet 

Stefan RenbergStefan Renberg

Business Unit Director. Med energi och pedagogik skapar jag en miljö för delaktighet och engagemang för både kunder, personal och ledningsgrupper. Jag hjälper kunder att lyckas med sin digitaliseringsresa från mark till moln.