<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Jan Nordström

Vad medlemsorganisationer behöver veta om data 

Du som har verksamhetsansvar inom en medlemsorganisation eller fackförening tänker kanske inte så mycket på data i ditt dagliga arbete. Begreppet för tankarna till IT. Men data är inte bara en IT-fråga. Det är något som blir allt viktigare i olika delar av en organisation. I den här artikeln utforskar vi vad data betyder för medlemsorganisationer. 

Digitaliseringen gör att mängden data ökar explosionsartat. Det blir enklare och billigare att skapa och lagra data och många ser data som den nya tillgången. Men data är också, enligt många, ett tämligen tråkigt område och begreppet är abstrakt. Vad menar vi med data och vad ska vi ha den till i praktiken? Tre sätt att använda data för medlemsorganisationer 

Data kan användas inom många områden och i olika syften. Här är några exempel på hur medlemsorganisationer kan använda data: 

1. För att förbättra styrning och optimering: 

 • Kostnadsdata ger vägledning för hur budgeten bäst ska fördelas och hur resurser ska allokeras för bästa resultat. 
 • Pipeline-data visar hur medlemsrekryteringen går och hur den kan optimeras. 
 • Churn-data ger möjligheter att analysera orsaker till, och förutspå risker för, avhopp. 

2. För att engagera medlemmar: 

 • Medlemsinformation ger insikt som kan användas för att öka relevansen i medlemserbjudandet. 
 • Händelsedata kan användas som triggers för automatisk kommunikation. Till exempel för att starta en introduktionsprocess via e-post som aktiverar nya medlemmar eller skicka påminnelser inför förnyelse. 
 • Beteendedata kan användas för att segmentera målgruppen och personifiera kommunikationen utifrån behov hos olika grupper. 
   

3. För att stärka upplevelsen genom hela medlemsresan: 

 

 • Om alla i organisationen har tillgång till samma information blir det möjligt att skapa en bättre medlemsupplevelse och ge bättre medlemsservice.  Medlemsrådgivaren kan till exempel se ett tidigare ärende som personen haft med medlemsservice och vet vilken kommunikation personen tagit del av. 

 

Förutsättningar och utmaningar 

Data kan ge underlag för bättre beslut och prioriteringar samt möjligheter att kommunicera effektivare. Förutsättningen är emellertid att du har tillgång till data och att den kan åskådliggöras på ett användbart sätt

Eftersom organisationer traditionellt är uppdelade i funktioner så finns det några vanliga utmaningar: 

 • Data finns ofta i olika källor och  system  
 • Det finns mycket data som inte utnyttjas alls 
 • Kvaliteten i data har brister eller är opålitlig 

 

Ny teknik förbättrar tillgången till insiktsfull data 

Tidigare var ovanstående problem svåra att lösa. Det var dyrt, svårt och tidskrävande att få ihop systemen och nå en tillräckligt bra kvalitetsnivå.  

Digitaliseringen och ökningen av molntjänster har dock öppnat nya möjligheter att nyttja data. 

 • Systemen blir bättre, enklare att implementera och lättare att integrera mot varandra 
 • Det gör att systemen kan ”prata med varandra” och data lagras centralt istället för i silos 
 • Inmatningen av data kan ske allt mer automatiskt, vilket höjer kvaliteten 
 • Digitala verktyg kan hjälpa till att samla data från olika källor och visualisera den så att den blir användbar 

 

Vi har lång erfarenhet av att stödja medlemsorganisationer 

Tillgången till data ger många fördelar men för att skörda fördelarna behöver du se till att ert data blir användbart. Det är inte ett arbete du kan göra själv men något du kan göra i samarbete med IT och andra i organisationen. 

De vanliga utmaningarna med data går att lösa idag, genom en kombination av rätt system använt på rätt sätt. 

Vi på Innofactor hjälper företag och organisationer att införa molntjänster där kontroll över data är en central del.  

Vi har lång erfarenhet av att hjälpa medlemsorganisationer och fackförbund. Vi har exempelvis utvecklat ett unikt medlemssystem baserat på Microsoft Dynamics 365 med branschanpassade moduler.  

Vill du ha mer information om Innofactors tjänster som specifikt stödjer medlemsorganisationer, skicka ett mail till jan.nordstrom@innofactor.se. Jan Nordström

Jan har lång erfarenhet inom ledarskap (grund från Försvarsmakten) och B2B försäljning inom IT/Telekom-branschen. Leder framtagning av strategier och affärsplaner, som omvandlas till mätbara mål. Målet är alltid möjligheten att hjälpa kund och kundens kund till till framgångar.