<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Petri Virtanen

Microsoft Dynamics NAV pilveen – 4 asiantuntijan vinkkiä

Suomessa on merkittävä määrä Microsoft Dynamics -toiminnanohjausratkaisuja käyttäviä yrityksiä. Yleisimmät käytössä olevat järjestelmät vaihtelevat Dynamicsin asiakkuudenhallintajärjestelmän (CRM) ja toiminnanohjausjärjestelmän (ERP) välillä. Enää ei kuitenkaan riitä, että organisaatiolla on käytössään pelkkä järjestelmä, vaan yhä useammin toiminta tehostetaan siirtämällä järjestelmä pilveen. Miten päivitys Dynamics NAV:sta pilveen sitten onnistuisi sujuvasti ja ketterästi, samalla syömättä liikaa organisaation resursseja?

Pilveen siirtyjän muistilista

Perinteisesti Dynamics NAV ERP on ollut asennettuna yrityksen omalle tai jonkin palveluntarjoajan palvelimelle, josta on vuokrattu sopiva määrä tilaa järjestelmälle. Nyt yrityksen toiminnanohjausjärjestelmien käyttöönotto siirtyy alati kiihtyvällä tahdilla Dynamics 365 -pilveen. Mitä matkan varrella Dynamics NAV:sta pilveen sitten tulisi pitää mielessä?

1. Siirtyminen pilveen vaatii mahdollisesti prosessien ja toimintamallien muutosta

Siirtyessä pilveen tulisi pyrkiä minimoimaan asiakaskohtaisten muokkausten määrää niin paljon kuin mahdollista. Siirtymisvaiheessa organisaation kannattaa käydä tehdyt muokkaukset läpi kohta kohdalta toimittajan kanssa ja arvioida muutosten tarve jatkossa. Uudessa pilviversiossa voi olla samankaltaisia toimintoja nimittäin jo valmiina!

2. Asiakas saa ”evergreen” ratkaisun avulla uusimman version 2 kertaa vuodessa

Microsoft Dynamics 365 Business Central -pilvijärjestelmä on niin kutsuttu evergreen -toiminnanohjausjärjestelmä, eli siirryttäessä siihen, se on organisaation viimeinen versionkorotus-projekti. Siirryttäessä uuteen evergreen-ratkaisuun, Business Centralin vaikutus aiempiin muokkauksiin saattaa tuottaa ongelmia. Kaikki muokkaukset tulee analysoida tarkasti, ennen kuin voi varmasti sanoa miten sopivia ne ovat käytettäväksi pilvipalvelussa. Muutokset voidaan joutua koodaamaan alusta asti uudella Extension -tekniikalla, jotta ne toimisivat aiemman tavan mukaisesti.

3. Microsoft vastaa ohjelmiston käyttöympäristöstä

Organisaation käyttäessä uutta pilvimaailmassa pyörivää Business Centralia, ei ole tarvetta huolehtia käyttöympäristön päivityksistä tai ylläpidosta. Pelkkä internet-yhteys riittää! Organisaatio ei tällöin tarvitse myöskään erillistä client-asennusta, vaan koko palvelu on selainkäyttöinen ja päätelaiteriippumaton.

4. Joustava käyttöoikeushallinta kannattaa hyödyntää

Modernien Microsoft Dynamics -palveluiden käyttöoikeusmalli on erittäin joustava. Business Centralin käyttöoikeus perustuu liiketoiminnassa käytettäviin järjestelmän toiminnallisuuksiin ja palvelun käytöstä laskutetaan käyttäjä/kuukausi periaatteella. Käyttöoikeuksien eri tasojen hinnoittelu on erittäin selkeää.

Dynamics 365 Business Centralissa käyttäjämäärää voidaan lisätä tai vähentää kuukausittain. Tämä joustavuus mahdollistaa tehokkaan liiketoiminnan ohjauksen erityisesti syklisillä toimialoilla. Palvelun käyttöön perustuva skaalautuva hinnoittelu soveltuu erinomaisesti nopeasti kasvaville yrityksille.

Käyttöoikeuksien puolesta Dynamics 365 Business Central tarjoaa helppoa ja läpinäkyvää liiketoiminnan ohjausta myös talousjohtamisen näkökulmasta.

Jos kaipaat lisää konkretiaa polulla pilveen, voit tulla kuuntelemaan suosittua webinaariamme, jossa minä ja kollegani Ilkka Ojansuu annamme käytännön ohjeita Microsoft Dynamics NAV:n ketterästä päivityksestä Business Centraliin. Aloita uusi vuosi tehokkaasti varaamalla tunti kalenteristasi  torstaille 30.1. klo 9.00 ja tule mukaan linjoille! 

Ilmoittaudu webinaariin


Yleisimmät haasteet NAVin siirrossa pilveen

Keskeisimmät haasteet NAVin siirrossa Dynamics 365 pilveen keskittyvät tällä hetkellä datan siirtoon pilvipalveluun ja sieltä pois. Tämä ei niinkään johdu Microsoftin palvelusta, vaan niistä monista erilaisista tukipalveluista, jotka tuottavat tietoa joko yrityksen ERPiin tai sieltä ulospäin jonkin kolmannen toiminnon toteuttamiseksi. Koko pilvipalvelu-maailma ei vielä tätä blogiakaan kirjoitettaessa ole valmis, mutta se kehittyy koko ajan ja on jo valmis tehokasta toiminnanohjausta varten.

Keskeinen asia Business Central-pilviversioon siirtyessä on nykyiseen Dynamics NAViin tehtyjen asiakaskohtaisten muokkausten analysointi ja hallinta. Monella NAV-käyttäjällä on melko paljon asiakaskohtaisia muokkauksia ohjelmassaan. Tämä on perinteisesti ollut Dynamics NAVin vahvuus, eli järjestelmää on voinut melko helposti muokata vastaamaan erilaisia tarpeita. Tämä vahvuus on osittain kääntynyt itseään vastaan ajan saatossa, ja monet prosessit, jotka on koodattu NAViin, voidaan ratkaista muillakin tavoilla.

Jos organisaatiollanne on mietinnässä vanhentuneen NAVin päivitys moderniin, Business Central-pilviratkaisuun, kannattaa tutustua tarjoukseemme lyhyestä maksuttomasta läpikäynnistä. Läpikäynnissä kerromme Business Centraliin siirtymisen eduista liiketoiminnalle ja niistä haasteista, joita nykyinen NAV-versio mahdollisesti aiheuttaa siirryttäessä pilvipalvelun käyttöön.

Hyödynnä maksuton tarjousPetri Virtanen

Solution Sales Manager

Petri Virtanen on Innofactorin Dynamics-tuotteiden myyntipäällikkö. Hänellä on pitkä kokemus eri toimialojen toiminnoista ja vuosien kokemus liiketoimintakriittisten järjestelmien sekä liiketoimintaa tukevien palveluiden organisoinnista ja tuottamisesta. Petri on toiminut pitkään Dynamics-tuotteiden kanssa niin järjestelmäkonsultin, palvelupäällikön kuin asiakasvastaavan rooleissa. Hän uskoo digitaalisten ratkaisujen mahdollistavan tuottavuuden kehittymisen ja liiketoimintojen kasvattamisen tehokkaampien toimintatapojen avulla.