<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Mikko Dragon

Sales and Operations Planning (S&OP) talouden suunnittelussa

Innofactorin S&OP-malli (Sales and Operations Planning) noudattelee perinteistä Sales and Operations -prosessia, mutta tärkeänä osana siinä on integrointi talouden suunnitteluun (Integrated Financial Planning/Forecasting).

Innofactorin integroidussa mallissa operatiiviset suunnitelmat toimivat viikottaisena tai kuukausittaisena syötteenä rullaavaan talouden ennusteeseen. Talouden suunnitelma puolestaan antaa strategiset tavoitteet ja rajoitteet operatiivisille suunnitelmille. S&OP-prosessin ja -mallin ei ole tarkoitus siiloutua vain myynnin, logistiikan ja tuotannon henkilöiden työkaluksi, vaan taloushallinto yhdistetään mukaan.

Yrityksesi voisi tarvita Sales and Operations Planning -prosessia ja siihen liittyvää työkalua esimerkiksi

 • varastotason optimaaliseen hallintaan
 • tuotannon, tuotekehityksen, ostojen, varastoinnin ja logistiikan kustannusten parempaa hallintaan
 • tuotelanseerausten onnistumiseen
 • entistä parempaan asiakkaiden tarpeiden reagointiin
 • koko osto- ja toimitusketjun syy-seuraussuhteiden ymmärtämiseen
 • operatiivisen toiminnan ja sen suunnittelun integrointiin osana talouden budjetointi- ja ennusteprosesseja
 • parantamaan myynnin, tuotannon ja talouden ennustetarkuutta
 • parempaan resurssien suunnitteluun
 • tuomaan läpinäkyvyyttä organisaation toimintaan ja parantamaan sisäistä kommunikaatiota.

Innofactorin S&OP-malli ja -prosessisop-model

Innofactorin malli integroidaan rullaavaan talouden suunnitteluun ja strategiset johdon niin sanotut C-tason tavoitteet ohjaavat prosessia. Mallissa on automaattinen ennusteen laskenta, joka auttaa ja ohjaa suunnittelua. Myynnin volyymiennuste (ja rahamääräinen ennuste) pyritään tekemään baseline + aktiviteetit -perusteella. Raportoinnissa ja ennustamisessa tarvittavien tietojen integroinnit tehdään lähdejärjestelmistä (ERP:t) automaattisesti. Kaikki yrityksen sidosryhmät sitoutetaan prosessiin työkalun raporteilla ja yhteisillä kokouksilla.

Toiminnot ja sidosryhmät S&OP-prosessissa

sop-model-2

Innofactorin S&OP-mallin toiminnallisuudet:


Myynnin ennusteen ja kysynnän kerääminen

 • Baseline ja tehtävien aktiviteettien vaikutukset
 • Automaattinen ennuste manuaalisen ennustamisen rinnalle

Kysynnän ja tarjonnan/tuotannon balansointi ja yhdistäminen samaan suunnitelmaan

 • Tuotannon rajoitteet huomioitu

Tuotannon ylätason suunnittelu

 • Volyymi ja tuotannon mix
 • Aikataulu (yleensä viikko- tai kuukausitasolla)

Varaston optimointi

Integrointi talouden suunnitteluun (Financial Planning)

 • Haluttaessa myynti-/liikevaihtoennuste suoraan SOP:sta/myynniltä ja tuotekustannusten laskenta BOM:ien kautta

Skenarointimahdollisuus

Hyvät raportointiominaisuudet

 

S&OP-ratkaisu tehdään aina asiakaskohtaisesti räätälöitynä. IBM Planning Analytics- ja Jedox-ohjelmistoista löytyy valmiit S&OP-mallit, joita voidaan hyödyntää organisaatiosi S&OP-työkalun rakentamisessa.Voisiko Sales & Operations Planning -mallimme olla teidän organisaatiollenne hyödyllinen ratkaisu? Keskustele aiheesta asiantuntijamme kanssa!

OTA YHTEYTTÄ ASIANTUNTIJAANMikko Dragon

Konsultti
Innofactorin Data ja analytiikka -yksikössä konsulttina työskentelevällä Mikolla on noin 25 vuoden kokemus IT-projekteista sekä controlling- ja liiketoiminnan analysointitehtävistä. Mikko on nähnyt laajasti erilaisia yrityksiä ja toimialoja sekä tottunut työskentelemään johto- ja operatiivisten henkilöiden kanssa, mikä antaa hänelle kattavaa perspektiiviä tiedon erilaisiin käyttötarpeisiin. Lisäksi Mikko tuntee tietojärjestelmien asiakasylläpito- ja tukipalvelutoimintoja, ja viime vuosina kiinnostuksen kohteeksi on noussut tekoälyn ja koneoppimisen hyödyntäminen erityisesti talouden suunnittelussa.