<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Matleena Eerola

SharePoint On-Premises turvaa työympäristön myös jatkossa

Ohjelmistot siirtyvät kovaa vauhtia pilveen, mutta arkaluontoisia tietoja säilyttävälle organisaatiolle pelkkä pilvipalvelu ei välttämättä ole paras vaihtoehto.

Korkeatasoisen tietoturvan ja -suojan varmistamiseksi esimerkiksi terveydenhoito- ja turvallisuusalan organisaatiot sijoittavat usein tietojärjestelmät pilven asemesta omaan tai kumppanin paikalliseen konesaliin.

Pilvisiirtymän kiihtyessä oman SharePointin kohtalo voi mietityttää On-Premises-ratkaisua hyödyntäviä organisaatioita. Onko tukea enää saatavilla jatkossa ja onnistuuko paikallisen järjestelmän käyttö varmasti myös tulevina vuosina?"Datan kokonaisvaltainen hallinta käsittelystä säilyttämiseen kuuluu SharePoint On-Premises -ratkaisujen kiistattomiin hyötyihin."


 

SharePoint On-Premises tarjoaa turvallisen ympäristön sisällölle – pilvipalveluista ei kuitenkaan tarvitse luopua kokonaan

Datan kokonaisvaltainen hallinta käsittelystä säilyttämiseen kuuluu SharePoint On-Premises -ratkaisujen kiistattomiin hyötyihin. Käyttämällä palvelimelle asennettuja ohjelmistoja varmistetaan, että tärkeä digitaalinen omaisuus sijaitsee turvallisesti maan rajojen sisäpuolella.

Microsoft SharePoint On-Premises on erinomainen vaihtoehto organisaatiolle, joka tarvitsee tietoturvallisen ja monikäyttöisen työympäristön sisällönhallintaan. Alustalle voi toteuttaa sisäisiä ja ulkoisia sivustoja kuten intranetejä, extranetejä ja työtiloja, mutta teknologia taipuu hyvin laajasti muuhunkin käyttöön. On-Premises-versiossa mukautusta organisaation tarpeisiin voi tehdä hyvin monipuolisesti.

Omassa ympäristössä toteutettu sisällönhallintaratkaisu ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö organisaatio voisi samanaikaisesti hyödyntää myös pilvipohjaisia työvälineitä arjessaan.

Asiakkaillamme on lähes poikkeuksetta käytössään Microsoft Teams tai muu viestintäratkaisu yhteistä työskentelyä, etäpalavereita ja kommunikointia varten, vaikka SharePoint- ja Office-palvelut olisikin toteutettu paikallisella palvelimella. Monelle organisaatiolle sopivin tapa yhdistää tietoturvan ja tiimityöskentelyn parhaat puolet on hyödyntää sekä paikallisia ja pilvipohjaisia työkaluja.

KSP-L-555x500-user-seat-empty-1 1

SharePoint-ympäristön ylläpito on muutakin kuin virheiden korjaamista

Omalle palvelimelle toteutetun tietojärjestelmän suorituskyvyn ja saumattoman toiminnan varmistamiseksi tarvitaan vahvaa osaamista erityisesti ylläpidon ja kehityksen saralla.

Ennakoiva huolto ja tarkistukset sekä säännölliset päivitykset ovat keskeinen osa SharePoint On-Premises -ratkaisun tietoturvallista ylläpitoa. Ylläpito ei siis rajoitu pelkkään virheiden korjaamiseen, vaan se on mahdollisuus optimoida ja vahvistaa ympäristöä kokonaisvaltaisesti.

SharePoint-ympäristön suunnittelussa noudatamme Microsoftin parhaita käytäntöjä, jotta asiakkaan sivusto on oikeiden käyttäjäryhmien saavutettavissa, pysyy ajan tasalla ja vastaa asiakkaan tarpeita mahdollisimman hyvin. Tärkeä osa toimivaa sivustoa on myös käyttökokemus, jota voi parantaa paitsi arkea helpottavilla toiminnallisuuksilla myös ulkoasun ilmeen päivityksellä tai sivustorakenteen uudelleenjärjestelyllä."Innofactorilla on riveissään lukuisia SharePoint-asiantuntijoita ja kokonainen On-Premises-versioon keskittynyt tiimi, joka on omistautunut asiakkaiden tarpeiden ymmärtämiseen."


 

SharePoint On-Premises -tuki jatkuu ainakin heinäkuuhun 2026 asti

Microsoft on ilmoittanut jatkavansa SharePoint-versioiden On-Premises 2016 ja 2019 tukea vuoden 2026 heinäkuuhun asti.

Myös Innofactor on sitoutunut jatkamaan SharePoint On-Premises -ylläpitopalveluaan ratkaisun elinkaaren loppuun asti. SharePoint-tiimimme toteutti vastikään hankkeen, jossa päivitimme asiakkaamme SharePoint 2013 -version vuoden 2019 versioon. Päivityksen myötä asiakkaan SharePoint-tuki jatkuu myös tulevina vuosina ilman keskeytyksiä liiketoimintaan tai ympäristön hallintaan.

Innofactorilla on riveissään lukuisia SharePoint-asiantuntijoita ja kokonainen On-Premises-versioon keskittynyt tiimi, joka on omistautunut asiakkaiden tarpeiden ymmärtämiseen.

Yhteenlaskettuna tiimillämme on 60 vuoden kokemus SharePoint-teknologiasta, joten tarvittavaa osaamista löytyy aina toiminnallisuuksien käyttöönotosta viallisten työnkulkujen tai hakutoimintojen korjaamiseen. Emme kuitenkaan tyydy pelkkään tikettien ratkomiseen, vaan haluamme kehittää asiakkaamme SharePoint-ympäristöä tarpeiden mukaiseksi yhdessä asiakkaan omien asiantuntijoiden kanssa.

Tutustu SharePoint-osaamiseemme ja -palveluihimme tarkemmin verkkosivuillamme!

TUTUSTU RATKAISUUN: MICROSOFT SHAREPOINTMatleena Eerola

Service Manager

Matleena työskentelee Innofactorilla palvelupäällikkönä etenkin SharePoint- ja CRM-palveluiden parissa sekä on-premises-ratkaisuissa että pilviympäristössä. Hän johtaa jatkuvia palveluita ja projekteja seuraten herkeämättä niiden tilaa. Työuransa aikana hän on toiminut myös viestinnän, markkinoinnin ja asiakaspalvelun parissa, joista hän ammentaa osaamista nykyisiin tehtäviin. Laadukas ja lämmin asiakaskokemus on Matleenalle kaiken keskiössä.