<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Jorma Erkkilä

S&OP saa yrityksen puhaltamaan yhteen hiileen liiketoiminnan suunnittelussa

S&OP on integroidun suunnittelun malli, joka tekee yrityksen liiketoiminnan suunnittelusta kokonaisvaltaista. Siitä on useita etuja.

S&OP tulee sanoista Sales and Operations Planning. Se on integroitu yrityksen liiketoiminnan suunnitteluprosessi, jonka avulla organisaation johto pystyy hallitsemaan ja koordinoimaan kaikkia liiketoiminnan osa-alueita synkronoidusti.

Avainsanoja S&OP:ssa ovat suunnittelun kokonaisvaltaisuus ja yhtenäisyys.

S&OP-prosessilla on tarkoitus välttää suunnittelun siiloutuminen ja osaoptimointi. Toimintaprosessin avulla yritys ohjaa koko toimintaansa tuotannosta hankintaan kysyntäennusteiden perusteella. Mallissa hankinta tai tuotanto eivät suunnittele omaa toimintaansa myynnistä tai muista toiminnoista riippumatta, vaan suunnittelu tehdään yhdessä koordinoidusti.

Edut integroidusta suunnittelusta voivat olla moninaisia; se parantaa toimitusvarmuutta, tehostaa varastojen kiertoa ja resurssien suunnittelua, nopeuttaa reagointikykyä asiakkaiden tarpeisiin sekä lisää toiminnan läpinäkyvyyttä ja tuottavuutta. 

Toisin kuin vuosibudjetit, integroitu suunnittelumalli antaa yritysjohdolle mahdollisuuden sopeutua ketterästi nopeisiin toimintaympäristön muutoksiin. S&OP:n lähtökohtana olevien myyntiennusteiden päivitys antaa impulssin yrityksen muiden toimintojen sopeutukselle. Vuosibudjetti kertoo pitkän tähtäimen ison kuvan, mutta S&OP antaa eväitä nopeisiin operatiivisiin tai taktisiin muutoksiin. 

Hyvin toteutettu integroitu suunnittelumalli on myös oiva työkalu erilaisten päätösvaihtoehtojen nopeaan simulointiin ja vertailuun. Tässä muutamia esimerkkejä: 

  • Riittääkö tuotantokapasiteetti, jos tuotteen X myynti nousee 20 prosenttia?
  • Onko toiminta kannattavaa, jos hankintahinnat nousevat 15 prosenttia? 
  • Sujuuko toimitusketju mutkattomasti, jos välivarastoja pienennetään 10 prosenttia?
  • Pystymmekö toimittamaan – ja missä ajassa – asiakkaan toivoman poikkeuksellisen suuren tilauksen? 

S&OP ei tietenkään ole mikään taikasana, joka automaattisesti ratkaisee kaikki suunnitteluprosessin haasteet. Ennemminkin se on jatkuva prosessi, jossa opitaan suunnittelun koordinointia, myyntiennusteiden laadintaa ja vastuualueiden yhteispeliä. Kyse ei ole myöskään vain uudenlaisesta teknisestä suunnitteluprosessin toteutuksesta vaan uudenlaisesta toimintatavasta ja johtamismallista.

S&OP-mallin hyödyistä on saatu niin maailmalla kuin Suomessakin hyviä kokemuksia. Integroidun suunnittelumallin avulla

  • organisaation operatiivisesta toiminnasta tulee keskitettyä
  • organisaation eri toimintojen vastuuhenkilöt alkavat keskustella säännöllisesti keskenään
  • uusiin tilanteisiin pystytään reagoimaan nopeasti ja yllättävien tilanteiden aiheuttamia kustannuksia voidaan vähentää.

Lisäksi prosessi usein kasvattaa suunnitteluun osallistuvien henkilöiden ymmärrystä organisaation kokonaisuudesta.

Innofactorin S&OP-malli 

Innofactor toteuttaa edustamillaan planning-ratkaisuilla integroidun suunnittelun S&OP-mallin mukaisia ratkaisuja. 

Innofactorin integroidussa mallissa operatiiviset suunnitelmat toimivat viikottaisina tai kuukausittaisina syötteinä rullaavaan talouden ennusteeseen. Talouden suunnitelma puolestaan antaa strategiset tavoitteet ja rajoitteet operatiivisille suunnitelmille. S&OP-prosessin ja -mallin ei ole tarkoitus siiloutua vain myynnin, logistiikan ja tuotannon henkilöiden työkaluksi, vaan taloushallinto yhdistetään mukaan.

Innofactorin jälleenmyynnissä oleva suunnittelu- ja  BI -ohjelmisto Jedox on erinomainen työkalu ja tekninen alusta integroidun suunnittelumallin toteuttamiseen. 

Jedoxissa on samassa paketissa suunnittelun, raportoinnin, analysoinnin ja visualisoinnin ominaisuudet. Sen avulla on mahdollista analysoida suuria tietomääriä ja tuottaa päätöksentekoa tukevia, visuaalisia raportteja. Jedoxilla on mahdollista rakentaa suunnittelumalleja, simulointeja ja skenaarioita sekä viedä talouden ja resurssien suunnittelu täysin uudelle tasolle.Haluatko kuulla lisää Jedoxin mahdollisuuksista omalle organisaatiollesi? Tutustu Jedoxiin verkkosivuillamme ja varaa aika asiantuntijamme kanssa!

LUE LISÄÄ JEDOX-OHJELMISTOSTAJorma Erkkilä

Sales Executive
Jorma työskentelee Innofactorin Inbound-tiimissä ja vastaa uusasiakashankinnasta erityisesti datan ja analytiikan sekä liiketoimintaratkaisujen alueilla. Hänellä on yli 25 vuoden työkokemus monenlaisten tietojärjestelmien kehittämisestä ja myynnistä sekä liiketoiminnan johtamisesta. Myynti on haasteiden kuuntelua ja ratkaisemista - yhdessä asiakkaan ja Innofactorin rautaisten osaajien kanssa.