<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Det viktigste du gjør før du flytter til skyen

 

Før dere står der, på stuegulvet i den splitter nye leiligheten, med flytteesker, sofa, stoler og annet pent plassert langs veggene, fantes det en plan. Og for de aller fleste en ganske omfattende plan. Dere sjekket ut det nye nabolaget, og kanskje skolene som finnes i nærheten - og dere forsøkte sikkert å få et godt svar på nøyaktig hvor mye trafikk det finnes i nærheten.
Så kunne dere endelig gjøre alvor av flytteplanene.

I Innofactor vet vi at det også er en god del grunnarbeid som bør gjøres før du flytter virksomheten din over i skyen, og med såkalt cloud assessment stiller du langt sterkere når du vil gjøre de gamle serverne dine overflødige.
Cloud assessment er enkelt sagt en måte å få oversikt over IT-systemet før en gjør seg klar for cloud-reisen, litt som når du lager pakkeliste før ferien: Hva trenger jeg for å være best mulig forberedt, også på overraskelser?

Hva kan flyttes?

Denne vurderingen¬ er viktig av flere grunner, ikke minst fordi en både skal lage et bilde av dagens system, og en skal tegne opp hvordan systemet vil se ut når det er flyttet over til skyen. Mange virksomheter har full oversikt over hva de har, mens andre igjen kan ha behov for en større prosess, med grundigere evaluering.
Som når du pakker ned før flytting til ny leilighet eller et nytt hus, kan det dukke opp overraskelser i skap, på loftet eller i kjelleren. Kjøpte jeg virkelig det settet med altfor dyre golfkøller da vi var på ferie i Tyskland? Slik vil det også være med flytting av IT-systemer.

Du kan plutselig komme over eldre systemer som fortsatt kjører i bakgrunnen, uten at så veldig mange IT-ansvarlige var bevisst på akkurat det. Såkalt legacy-programvare, eller et «arvsystem», om du vil, kan for eksempel ikke automatisk overføres til skyen, og da blir det viktig å legge en slagplan for hvordan funksjonene knyttet til denne programvaren best kan videreføres.
Overordnete spørsmål vil i den sammeheng gjerne være:

• Hva kan flyttes direkte over til skyen?
• Hva kan, eller må, erstattes med annen programvare?

Slike vurderinger er naturligvis vi i stand til å hjelpe med, og allerede før vi blir involvert kan du kjøre en kjapp 10-punktssjekk for bedriften din her.


Du kan også tenke gjennom de seks «R»-ene for migrering, som er spesielt nyttig for de av oss som sliter med å huske handlelister, regler og rim. Det finnes en rekke ulike strategier og tilnærmingsmåter til skyflytting, der en eller flere av disse R-ene er involvert – gjerne i kombinasjon:

1) Rehosting: Flytt serverne over som de er, og kjør fra skyen – fra såkalt IaaS til IaaS (Infrastructure as a Service).
2) Replatforming: Noen tjenester kan flyttes over til en annen plattform, slik at en i utgangspunktet beholder samme løsning og funksjonalitet, men endrer plattform.
3) Repurchasing: Flytte tjenester som har kjørt på serverne dine over til såkalte SaaS-løsninger («Software as a Service»).
4) Refactoring (re-architecturing): Flytter data-innholdet fra serverne over til skyen, uten å ta med seg alt «grumset». En kan velge ulike løsninger for å håndtere dataene, det være seg IaaS til IaaS, IaaS til PaaS og så videre, men der hovedfokus er å finne den beste løsningen og sammensetningen for akkurat disse dataene.
5) Retire: Ingen og intet lever evig, og kanskje aller minst programvare. Hvis det finnes nyere løsninger som dekker minst like mange av behovene som din gamle programvare, så kan en skru av det en ikke lenger trenger.
6) Retain: Av og til kan det lønne seg å sitte stille i båten. Har du programvare som strengt tatt er for gammel, men som kan gjøre nytten en stund til, kan det lønne seg å leve med den enn så lenge. Hvis du for eksempel vet at ny, fullverdig programvare kommer om et halvt års tid, kan kostnadene bli mer beskjedne om du bare venter litt.

NO-med -cloud- assessment-styrer-du-unna-overraskelser

Tre ting som går igjen før skyreisen

Det er muligens en klisjé, men de fleste klisjeer eksisterer fordi de har noe sant ved seg: Skal du ut på skyreisen, må du være forberedt på at det kan ta tid. Det er spesielt tre ting vi ser går igjen når kunder skal løfte seg over i skyen.

For det første må en skjønne at dette er en reise. Og reiser blir ikke alltid som en tror, det kan dukke opp uforutsette hindringer underveis, mens ting en trodde skulle ta tid, kanskje går raskere enn en først antok.

For det andre må en forankre reisen internt. Ansatte kan bli bekymret for at de blir overflødige når mye automatiseres, at funksjoner forsvinner, og at de ikke lenger har en plass i bedriften. Skyreisen vil ikke bare forvandle teknologien, den vil også til en viss grad forvandle medarbeiderne som jobber med teknologien.

For det tredje må reisen prioriteres høyt nok, fordi skyen er en dynamisk tjeneste. En må gjennom en cloud assessment, en må etablere nye rutiner, og en må være forberedt på arbeidet som følger i etterkant av flyttingen. Reisen er kontinuerlig, og selv om palmesuset og lyden av bølger som skyller innover stranda vil være der i perioder, vil det være behov for forbedringer og optimaliseringer.

Enklere å redusere kostnader

Skytjenester vil i seg selv være et gode. Du kan automatisere en rekke av tjenestene du kanskje forholder deg mer eller mindre manuelt til i dag, og regelmessige hendelser som for eksempel oppdateringer av programvare vil ikke forstyrre driften i samme grad.

I tillegg kommer den åpenbare fordelen som ligger i at det blir enklere å redusere kostnader. Tilsynelatende banale ting som at serverne dine står på døgnet rundt, men nå kan erstattes av skytjenester som kun bruker datakraft når det er nødvendig, vil være merkbart for mange.

Lisenskostnader kan dessuten gå ned, ettersom en kjøper seg større fleksibilitet ved å etablere seg i skyen, og det vil i det hele tatt finnes flere alternativer som gir bedriften muligheten til å senke utgiftene knyttet til IT-driften.
Du vil i veldig stor grad selv kunne bestemme hvordan livet i skyen blir, og med et solid grunnarbeid og en grundig skyvurdering i forkant, blir overgangen enklere enn du tror.

Last ned the CIOs "guide to a Cloud Journey"

Emner: Azure, Cloud Infrastructure, Governance, Security, & GDPR, Cloud Assessment, Public Cloud, Azure Infrastruktur

6.11.2019


Espen Leistad Barø

Espen er konsulent ved Innofactor og har jobbet med arkitektur av Azure løsninger, samt migreringen til Azure, fra on-premise fra forskjellige miljøer, både fra fysiske og visualiserte. I de siste årene har han jobbet mye med Azure assessment og Azure migrering av forskjellige kunder, fra enkeltstående til hostere. I tillegg har Espen jobbet en del med automatisering og monitoring i Azure, med fokus på kostnadsbesparing, effektivisering og automasjon.