<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ola Risheim

Del 1 - Get the Puzzle right

Jeg kjøpte meg nylig et nytt hus. Huset er på en flate, 186 m2, og er bygget i 1969. Det er gjort mindre oppdateringer siden byggeåret, men for at huset skal oppfylle 2018 standard og mine krav, er det en del endringer som må til. Jeg har ganske klare tanker om hvordan jeg ønsker at huset skal se ut når det er ferdig. Utfordringen er at jeg hverken har kompetanse, tid eller ferdigheter til å gjøre denne jobben selv.

Mens jeg sitter med denne prosessen kan jeg ikke unngå å tenke at dette er jo nøyaktig det samme jeg gjør på jobb. Daglig sitter jeg med kunder som har klare formeninger om hvordan de skal benytte teknologi de neste årene. Organisasjonen skal effektiviseres, prosessene skal automatiseres, og digitalisering er i 9 av 10 tilfeller en sentral del av styrets årsberetning.

På samme måte som jeg må tegne opp planskisse, tekniske tegninger, velge kjøkken, bad, farger og gulv står våre kunder fremfor avgjørende valg på sin teknologiske plattform. Det stilles stadig strengere krav til sikkerhet, eksisterende arkitektur må det tas hensyn til, og ikke minst må personene og organisasjonen være delaktig i valgene som tas.

Utfordringen vi ser er at mange av våre kunder velger å gjøre feilen mange entreprenører har advart meg mot; «Ikke puss opp rom for rom, ta alt på en gang. Da sparer du både tid og penger».

Gjennom sommeren vil vi i Innofactor poste blogger hver uke i fem uker som tar for seg de viktigste elementene for hvordan vi mener man må tenke helhet i skyprosjekter. Vi vil dele vår erfaring for hvordan man oppnår suksess i skyprosjekter, hvordan utnytte moderne teknologi til å tenke nytt og se nye løsninger. Vi ønsker rett og slett å inspirere dere til å se verdien av en god entreprenør med flere års erfaring.

 

BOOK ET MØTE MED INNOFACTOR

 Ola Risheim

Business Developer

Ola Risheim, Business Developer at Innofactor. He is very passionate about giving customers insight and understanding of how technology can drive innovation and give added value to businesses and organizations.