<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ola Risheim

Del 2 - Get the Puzzle right

For de som har fulgt oss en stund har dere fått med dere at vi har byttet navn. Vi har blitt en del av et større Nordisk konsern, og for de av dere som har vært med på tilsvarende prosess vet dere at det å skulle integreres med en større organisasjon kan by på sine utfordringer.

I Lumagate kom vi fra en verden hvor vi ikke har hatt en eneste server, eller applikasjon på bakken. Alle autentiseringer ble gjort via Azure AD, og alle enheter ble «managed» via Intune. Siden vi hadde all informasjon i skyen, på OneDrive og Sharepoint var denne prosessen for oss meget enkel. Innofactor har heller ingen tunge applikasjoner vi måtte ha.

For meg som sluttbruker var prosessen meget enkel. Jeg søkte etter «restore» på min PC og resatte hele maskinen. Når den da var tom og jeg logget inn med min nye Innofactor bruker og mitt nye passord fikk jeg beskjed om jeg ville joine maskinen til Azure AD. Det som da skjedde var at maskinen ble satt opp med de sikkerhetsinnstillinger den skulle, jeg fikk lagt inn alt av WiFi slik at jeg hadde tilgang til internett, og jeg hadde tilganger til de områdene jeg trengte. Samtidig fikk jeg tilgang til alle applikasjoner, og kunne selv velge hvilke jeg ville ha lokalt på maskinen.

Internt hos oss var all migrering av data gjort, så når jeg åpnet min personlige Innofactor OneDrive hadde jeg tilgang til alle data jeg hadde i Lumagate.

I Innofactor stoler vi altså på at Microsoft er best til å bygge Windows. Det er ikke behov for at vi skal bruke tid og krefter på å utvikle image, pakke applikasjoner, tanke maskiner, oppdatere drivere osv. Dette gjør Microsoft for oss. Men, det er viktig at vi har et forhold til sikkerheten, hvilke tjenester og hvilken informasjon den enkelte skal ha tilgang til osv.

Norway web-23

 

Forrige uke skrev jeg om identitet og hvorfor det er en meget viktig faktor i skyprosjekter. Et element her er autentisering, og hvordan Google og Facebook benytter flere kilder data for å sikre oss som brukere. På samme måte ser vi at Microsoft bygger opp sikkerheten rundt Azure AD og klienter. Vi kan i dag sette opp løsninger som gir meget sikker tilgang til data og tjenester som er publisert på internett, uten å sikre med brannmurer, Citrix, VPN eller annen teknologi som gjør hverdagen tungvint for brukerne.

  • Vi vet at PC’en er oppdatert sikkerhetsmessig med de siste oppdateringer fra Microsoft
  • Når brukeren logger inn på sin PC kan vi sette opp flere faktorer i denne prosessen, f.eks AD bruker og passord, Windows Hello, Multi-factor, Pin osv
  • Vi kan definere hvilke nettverk eller IP adresser vi anser som trygge. Hvis du sitter på en av disse lokasjonene får du tilgang til tjenesten, hvis du sitter på en public IP kan vi påtvinge f.eks MFA for å nå tjenesten
  • Vi benytter algoritmer fra Microsoft for å se etter unormaliteter i brukeradferd
  • Brukere som har utfordringer, får ny PC eller opplever problemer kan enkelt ta ut en ny enhet og være produktive, uten å vente en halv dag på at IT skal re-tanke maskinen.

Poenget her er at i en skyverden henger klientdrift sammen med resten på en helt annen måte enn tidligere. Vi opplever til stadighet kunder hvor de aller fleste brukerne benytter Office 365, webapplikasjoner og SaaS i hverdagen. Samtidig benyttes Citrix som løsning for å sikre tilgangen til webapplikasjoner som ligger lagret lokalt. Det er forskjellig passord mot alle SaaS applikasjoner da brukerne ofte kan endre dette selv. Med meget små endringer kan alle disse tjenestene autentiseres mot Azure AD. Samtidig har vi kontroll på enhetene med Intune og Windows 10. Jeg tror jeg snakker for alle når jeg sier at det ikke er mange ganger jeg har opplevd sluttbrukere som elsker å åpne en citrix seanse for å gjøre små endringer på en reiseregning, legge inn en case i CRM osv.

Målet vårt er å tilgjengeliggjøre tjenester så enkelt som mulig, så sikkert som mulig. Ved å benytte moderne infrastruktur oppnår vi det. Det gir ikke bare mer fornøyde brukere, det gir besparelser på administrasjon og drift av klient-plattformen. Samtidig vet vi at når dette gjøres riktig og sees i sammenheng, er det svært få miljø i Norge som kan bygge en sikrere plattform internt.

 

BOOK ET MØTE MED INNOFACTOR

 Ola Risheim

Business Developer

Ola Risheim, Business Developer at Innofactor. He is very passionate about giving customers insight and understanding of how technology can drive innovation and give added value to businesses and organizations.