<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Haakon Baglo

Infrastruktur som kode – Innofactor har tatt det et steg lenger

 

I denne bloggen får du en enkel forklaring på hva infrastruktur som kode er, samt hvordan Innofactor kan tilby en løsning som gjør at du høster enda større fordeler.

- Infrastruktur som kode lar oss skape ferdige «byggeklosser». Du velger ut byggeklosser og setter de sammen til den infrastrukturen du ønsker å implementere. Hver byggekloss har noen egenskaper som er ferdigdefinert, sier Haakon Baglo, konsulent i Innofactor.

Hva er alternativet til å bruke infrastruktur som kode?

- Da må du bygge alt fra bunnen. Du må lage hver byggekloss og definere hvordan den skal oppføre seg, i stedet for å velge ut fra ferdigklossene, sier Baglo.

Innofactor tilbyr imidlertid ikke bare byggeklosser – men satt dem sammen til ferdig infrastruktur. Innofactor har utviklet en unik løsning som setter opp en sikker og gjennomprøvd datasenter plattform i Azure. Denne plattformen blir et fundament for alle tjenester man ønsker å kjøre i Azure.

Fordeler med infrastruktur som kode

Det finnes flere fordeler ved å bruke infrastruktur som kode.

  • Det å kunne definere infrastrukturen gir muligheten til å revidere den før den implementeres, slik at man kan oppdage feil og avvik og generelt sett ha bedre kontroll over infrastrukturen.
  • Du kan benytte et versjonskontrollsystem, som vil gi full endringslogg, med reverseringsmulighet, noe du ikke har på tradisjonell infrastruktur.
  • Du reduserer mulighet for menneskelige feil.
  • Du drar nytte av fordeler i skyen, eksempelvis rask skalering.
  • Det er enkelt å bygge videre på infrastruktur når du trenger mer.
  • Du kan sende infrastruktur som kode til andre siden av verden på et øyeblikk, og de kan rulle ut en infrastruktur som er akkurat slik du ønsker. Dette fordi du ikke sender selve infrastrukturen, men en kode som inneholder alle regler for hvordan infrastrukturen skal være og oppføre seg.

I tillegg til dette finnes det mange fordeler i forhold til testing.

- Siden man har definert infrastrukturen sin som kode, kan man basere alle sine miljø på samme kodebase, for eksempel test- og produksjonsmiljø. Dette gjør at man kan være mer trygg på å få samme resultat i alle miljøer, sier Baglo.

Forutsetninger for å lykkes

Med infrastruktur som kode er det enklere å vedlikeholde og implementere nye løsninger. Men for å lykkes krever det at man har gjort en grundig jobb med koden.

- Det krever at man gjør en solid jobb første gang, og så fortsetter med å oppdatere koden når man vil gjøre endringer på infrastrukturen, sier Baglo.

Det som gjør at ikke alle bruker infrastruktur som kode, er at det krever en viss kompetanse. Man må ha kunnskap og erfaring, og det tar tid å bygge god kode.

Innofactor har tatt infrastruktur som kode enda et steg lenger.

- Vi har, basert på vår lange erfaring og kompetanse, samlet sammen «byggeklossene» til ferdig infrastruktur. Hvis vi tar en hus-metafor, så kan man si at Microsoft leverer materialene, men vi har satt dem sammen til ferdighus, sier Baglo.

Beste veien til skyen

- Fordelen er at det er enklere å skissere hvordan infrastrukturen skal se ut for kunden i en tidlig fase, implementeringen går raskere, kvaliteten blir bedre.  Sikkerheten er veldig godt ivaretatt hele veien og man kan gi presise tall i forhold til tid og kostnader, sier Baglo.

Noe av det viktigste man gjør når man skal ta veien til skyen er å stille smarte spørsmål, som gir et godt grunnlag for hele reisen. Dette er noe Innofactor har god kunnskap til etter å ha blitt med flere kunder på denne reisen.

Her er noen viktige spørsmål som burde besvares før reisen blir gjennomført.

viktige-sporsmal

Unik kompetanse

Hvorfor er dette unikt for Innofactor?

  • Microsoft leverer materialene til å sette sammen disse byggeklossene, men de utvikler noe som passer for alle kunder. Vi jobber spesifikt mot det norske markedet og har mye erfaring som vi tar med oss i vårt arbeid. Derfor kan vi ta det et steg lenger, sier Baglo. VDC, Virtual Datacenter heter løsningen.
  • Før Azure jobbet man med andre typer datasenterløsninger. Vi har samlet all vår erfaring og kunnskap om hva som fungerer for våre kunder. Vi har tatt det beste fra datasentre, kombinert med tjenester og funksjoner i Azure, og utviklet VDC på bakgrunn av dette, sier Baglo.
  • Innofactor sitter på en kompetanse og et erfaringsgrunnlag rundt infrastruktur i Azure som er unik i Norge. Utviklingen av denne løsningen er et resultat av all kompetansen og erfaringen satt i system.  Jeg mener vår kompetanse på Azure og Datasenter, kombinert med innsikten i norske bedrifters behov, er unik, og derfor er vi de eneste i Norge som har utviklet dette, avslutter Baglo.

SE WEBINARET HER

 Haakon Baglo

Junior Consultant

Haakon is a consultant at Innofactor, where his focus is on Azure. He works with architecting secure cloud environments for businesses and exploring the possibilities with infrastructure as code to deliver better solutions for his customers.