<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Det här är Innofactor

Innofactor är guldpartner till Microsoft. Vi har ett ursprung från två välkända företag, Cinteros och Lumagate som du kanske är mer bekant med. 2016 fusionerades vi med Innofactor Oy som är ett välkänt IT-bolag i Finland.

I Sverige arbetar vi uteslutande med Microsofts plattform och produkter. Vi hjälper kunder som snabbt vill få ut maximal verksamhetsnytta till optimalt pris:

 • Vi hjälper dig som arbetar som CIO och IT-avdelningar att införa, utveckla och använda Microsofts plattform i sin verksamhet.
 • Vi hjälper dig som verksamhetschef inom exempelvis försäljning, marknad, ekonomi och HR att få ut största möjliga nytta av olika verksamhetsinriktade lösningar.

Vår expertis sträcker sig inom hela serien av Dynamics 365, Microsoft 365 och Azure molntjänster. Det gör att oavsett vilken del inom företaget som du behöver fokusera på så kan vi ta antingen ett helhetsgrepp eller ta det ett steg i taget.

Det kan t ex röra sig om Microsoft 365, CRM-lösningen Dynamics 365 Sales, ekonomilösningen Dynamics Finance & Operations (fd AX) eller HR-lösningen Talent som Microsoft utvecklade åt sig själva och som nu går att köpa till HR-avdelningar världen över.

Bred Microsoftpartner

Vår roll är oftast som långsiktig partner där vi agerar rådgivare för de lösningar som du behöver just nu. Allt för att hjälpa dig som kund att minska ”time to market”, öka er innovationstakt, digitalisera er verksamhet och sänka era IT-kostnader.

Kunder uppskattar oss för vår bredd som Microsoftpartner. Vi kan i princip lösa alla frågor relaterade till Microsofts lösningar. Och skulle ingen av våra experter lokalt eller i Norden kunna lösa en viss fråga så har vi tillgång till ett nätverk av partners och specialister.

Innovation och kundfokus

Vi brinner för innovation och för att förstå kundens verksamhet, funktion och bransch. Här är några exempel;

 • En egen, unik lösning för medlemshantering som används bland annat av de stora fackförbunden såsom Kommunal och Pappers som har stora krav på en mer effektiv medlemshantering och mindre administration.
 • Cloud Journey - en unik metod- och leveransmodell som hjälper IT-avdelningen på hela resan mot en molnbaserad Microsoftmiljö.
 • Ett unikt egen skapat upplevelserum där du får uppleva möjligheterna med Dynamics 365

Innovation på Microsofts plattformar är ett ständigt pågående arbete. Vi investerar själva och tillsammans med våra kunder i att utveckla branschspecifika lösningar och koncept inom tjänstesektorn, för HR-funktionen och för Business Intelligence. Även i Sverige gör satsningar för att proaktivt driva digital vårdhantering i hälsosektorn.

Tre bolag som blev ett

Som vi nämnde inledningsvis har vi ett ursprung från tre bolag som hittade varandra och insåg att vi tillsammans kunde skapa något större och bättre.

 • Det var Cinteros, som byggt den unika medlemslösningen för fackföreningar och medlemsinriktade organisationer och skarp kompetens på CRM

 • Det var Lumagate som byggt ett unikt expertföretag bestående av de vassaste konsulterna inom Microsoft Cloud.

 • Och det var Innofactor Finland som bland annat står bakom Hälsobyn i Finland, vilken fått stor betydelse för finsk sjukvård.

Cinteros och Innofactor gick ihop 2016 och 2017 anslöt sig så Lumagate. Idag är vi därmed ett Nordiskt bolag som finns Norge, Sverige, Danmark och Finland.

En individuell resa

Vår leveransmodell bygger på att vi stödjer både dig som verksamhetschef och din organisation, på den utvecklingsresa det innebär att ta en organisation till mer digitala arbetssätt. Vi vet att varje företag har sin egen resa framåt och det är där vi kan vara det stöd som behövs oavsett vad just ni har för behov:

 • ta små steg och göra korta resor för att åstadkomma en mindre eller fokuserad verksamhetsförbättring eller

 • starta med mindre initiativ i form av piloter, ”proof of concepts” eller del-lösningar, för att sedan fatta beslut om nästa steg eller

 • starta en mer omfattande resa som tar flera år och innebär stora förändringar och förbättringar. Till exempel för säljorganisationen, för hanteringen av medarbetare eller för hur företaget mäter och analyserar sin data.

Oavsett behov kan vi som oberoende Microsoftexpert hjälpa dig att hitta vägen där ni snabbast, säkrast och mest kostnadseffektivt når de resultat ni satt upp som mål.

Vill du hålla dig uppdaterad om vad som händer hos oss, så kan du vara med i vårt nätverk - anmäl dig här! 

 

Ämnen: CRM, HR & Talent Management, Cloud Journey

26.11.2019


Magnus Lundbom

Sales & Marketing Director

Jag har mångårig bakgrund inom försäljning, marknadsföring och affärsutveckling och gedigen erfaren från ledning och utveckling av försäljningsorganisationer, strategiarbete, uppbyggnad, förändringsarbete, förhandling och upphandlingar inom både B2B och B2C.