<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Jan Nordström

Fem sätt för medlemsorganisationer att få medlemmarna att stanna 

55% av medlemmarna är inne på medlemsorganisationernas hemsidor, i max 15 sekunder. Det ökar trycket på organisationens förmåga att snabbt visualisera värdet av medlemskapet. För ett stort fackförbund handlar 85% av kundserviceärendena om inkomstförsäkringen. Ett viktigt mål för medlemsorganisationer är således att öka engagemanget bland medlemmarna för att få dem att stanna.  

Fackföreningar attraherar mycket nya medlemmar nu i kristider eftersom många går med för inkomstförsäkringens skull. En kritisk fråga blir hur man ska kunna behålla de nya medlemmarna när tiderna blir bättre. 

Även för andra medlems- och intresseorganisationer är frågan viktig. De flesta brottas med ungefär samma utmaningar; att aktivera medlemmarna, nå ut med information och synliggöra nyttan med att vara medlem. 

 

Fem möjligheter att behålla medlemmarna 

Här är några tips för att få medlemmar att stanna kvar som möjliggörs av ny teknik och digitala verktyg. 

 

1. Visa värdet genom effektiv onboarding 

Ett effektivt sätt att synliggöra innehållet och värdet i ett medlemskap är att skapa en automatisk e-postsekvens för nya medlemmar. Där kan du välkomna dem och lyfta fram olika delar av erbjudandet som medlemmen kan ha nytta av.  

 

2. Aktivera genom automatisk kommunikation  

Du kan också skapa kommunikationsflöden som triggas av händelser eller beteenden. Till exempel automatiska förnyelsepåminnelser eller kommunikation som startar utifrån att medlemmen gör något specifikt (klickar på en länk, anmäler sig till ett event).  

 

3. Få medlemsinsikt genom data 

Det finns nya effektiva sätt att dra nytta av data där informationen från olika källor samlas ihop och presenteras på ett överskådligt sätt så att det blir enklare att förstå den. Du kan få ökad medlemsinsikt, förståelse för behov och var ni bäst ska prioritera era insatser.  

Du kan också använda data för att dela in målgruppen i segment för att kunna kommunicera mer relevant med olika grupper. 

 

4. Öka relevansen i erbjudandet 

Själva erbjudandet i sig är förstås viktigt för att få medlemmar att stanna. Här är medlemsinsikt av stor betydelse. Vad ger värde för medlemmarna? Vad behöver de hjälp med?  

Ett sätt kan vara att skapa ett attraktivt totalerbjudande genom att gå samman med andra förbund/organisationer, men framförallt ingå partnerskap med externa parter och plocka in tjänster från dem.  

 

5. Ge mervärde 

Teknikutvecklingen ger möjligheter till kostnadsbesparingar, vilket i sin tur kan ge utrymme för mer medlemsservice utan att behöva höja priset. 

En fackförening skulle till exempel kunna erbjuda stöd för anpassning, omskolning eller utbildning för att stötta flyktingar och medlemmar med invandrarbakgrund. Ett förbund som är spetsiga kring en yrkesgrupp skulle kunna tillhandahålla kurser och coaching via en digital läroplattform. 

 

Mer information 

Här är mer information på temat behålla medlemmar. 

  • Så här gör Villaägarna för att aktivera medlemmar 

Villaägarna har skapat en automatiserad digital välkomstsekvens för att aktivera nya medlemmar.  

Läs mer här: Villaägarnas medlemmar förnyar tack vare digital kommunikation  


  • Medlemssystem för fackföreningar och medlemsorganisationer 

Vi på Innofactor har utvecklat ett medlemssystem MMSTM  specifikt för fackföreningar och medlemsorganisationer. Det är en lösning byggd på Microsoft Dynamics 365 med branschanpassade moduler som ger en helhetsbild över medlemmarnas aktiviteter.  

Läs mer här: Medlemssystem för medlemsorganisationer Jan Nordström

Jan har lång erfarenhet inom ledarskap (grund från Försvarsmakten) och B2B försäljning inom IT/Telekom-branschen. Leder framtagning av strategier och affärsplaner, som omvandlas till mätbara mål. Målet är alltid möjligheten att hjälpa kund och kundens kund till till framgångar.