<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Kartlägg medlemsresan och få fler medlemmar

Medlemsresa är ett stort begrepp. Det kan definieras som summan av alla de upplevelser som en medlem har i sin interaktion med din organisation. Det finns emellertid ett väldigt praktiskt och avgränsat sätt att använda sig av medlemsresan. Nämligen som ett verktyg för att få bättre resultat i er medlemsvärvning.  

Genom att kartlägga medlemsresan och jämföra den med vad ni gör inom området medlemsvård och medlemsvärvning kan du identifiera förbättringspotential. 

Medlemsresan påvisar behov 

Medlemsresan är dokumentation som visar vad medlemmar gör innan, under och efter att de blivit medlemmar. Den innefattar målgruppens behov, beteende, drivkrafter, förväntningar, problem och frågor i olika faser. 

Ofta beskrivs faserna i medlemsresan som: Medvetenhet, Övervägande, Beslut, Lojalitet och Ambassadör. 

 Dessa motsvaras av de steg vi gör internt för att värva och vårda medlemmar: Fåkontakt, Bygga relation, Rekrytera, Aktivera och engagera samt Behålla medlem. 
 

Kartlägg stegen och hitta gapen 

Första steget är att kartlägga vad medlemmen gör och behöver i varje fas. Inledningsvis kan detta göras som en enkel övning där du helt enkelt funderar igenom de olika stegen.   

Därefter kan du identifiera de största gapen. Är det någon fas ni inte tar hand om alls? Är det någon fas där ni inte vet vad medlemmen gör? 

Ställ frågor för varje fas 

 Här är exempel på frågor du kan ställa dig i medvetenhetsfasen där ni behöver etablera kontakt: 

 • Var finns era potentiella medlemmar och syns ni där? 
 • Har ni sätt att få kontakt (sociala medier, telefon, mail, mässor, annat) med något som väcker intresse? 
 • Kan intressenter hitta er om de redan känner till er och söker online? 
 • Framgår det på er hemsida vilken nytta ni tillför och vad som skiljer er från andra? 
 • Vet ni vilka som är er målgrupps mest akuta problem som ni kan bidra till att lösa?  
 • Ger ni sådan hjälp innan personen blivit medlem? 
 • Har ni sätt att få acceptans för fortsatt kontakt (visitkort, e-postadress, ”connect” på sociala medier)?   

Här är exempel på frågor du kan ställa dig i övervägandefasen för att bygga relation: 

 • Hör ni av er till potentiella medlemmar över tid så att de kan lära känna er bättre? 
 • Får intressenterna något som är meningsfullt för dem? Till exempel saker som bidrar till att lösa deras problem eller ta sig snabbare mot ett mål.  

Här är exempel på frågor du kan ställa dig i beslutsfasen där ni vill omvandla intressenter till medlemmar: 

 • Får intressenten något material som hjälper honom eller henne i beslutet? 
 • Har ni beskrivit medlemskapet  att intressenten förstår nyttan med ett medlemskap hos er?  

Här är exempel på frågor du kan ställa dig i de två sista faserna där målet är att behålla medlemmarna länge. 

 • Upplever nyblivna medlemmar att de blir omhändertagna och får den information de behöver? Har ni t ex rutiner eller kommunikation som välkomnar medlemmar. 
 • Har ni sätt att engagera medlemmar och aktivera dem så att de stannar kvar? 
 • Har ni rutiner och kommunikation som fångar upp att medlemskap håller på att löpa ut? 

 

Tre förutsättningar 

För att kunna göra en kartläggning och täppa till eventuella gap så finns det några förutsättningar. 

Medlemsinsikt 

Du måste ha medlemsinsikt för att förstå vad dina medlemmar behöver i varje fas av medlemsresan. Du måste också ha medlemsinsikt för att kunna fånga din målgrupps intresse, bidra med värde och bygga förtroende.   

System och verktyg 

Du måste ha system om du vill kunna effektivisera medlemshanteringen och kommunikationen. System gör det möjligt att fånga kontaktuppgifter och bygga relation över tid. De bidrar till ordning och reda och kan användas för att automatisera vissa flöden. 

Arbetssätt 

Du måste ha vissa arbetssätt för att kunna göra medlemsvärvning och medlemsvård effektivt. Du kan behöva införa nya rutiner för att få kontakt, ta fram innehåll och kommunicera med såväl nya som befintliga medlemmar.  

 

Gör en liten förbättring i taget 

 När du kartlagt medlemsresan kan du identifiera sätt att förbättra varje steg och prioritera åtgärderna 

Det är bra att se arbetet som en iterativ process och göra en liten förbättring i taget. Små stegvisa förbättringar kan ge dramatisk effekt över tid. 

Digitala verktyg är en förutsättning för att kunna vidta vissa åtgärder och de kan hjälpa dig att effektivisera andra.  

Här kan du läsa mer om hur du kan effektivisera medlemshantering och medlemsanskaffning med digitala verktyg och metoder: Så här får du medlemmarna att komma till er 

Ämnen: Utbildning-/medlemshantering, MMS

25.11.2020


Jonny Norr

Erfarenhet från 35 år i IT-branschen med allt från att starta bolag, växa, sälja och avveckla bolag där den röda tråden har varit försäljning, identifiera kundbehov och omvandla dessa till affärsnytta så att kunden kan nå sina strategiska mål. Drivs av att inspirera människor till att göra bra saker tillsammans.