<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Peter Kihlstedt

Nyhet – HR-modulen nu i Microsoft Dynamics 365 Finance

Jobbar du i en koncern där ni använder Microsoft Dynamics 365 Finance för grundläggande ekonomihantering som huvudbok, kundreskontra och/eller leverantörsreskontra i flera bolag och kanske också länder? Samtidigt som det för dig som jobbar på HR inte finns något centralt HR-system, eftersom alla viktiga personaluppgifter ligger i respektive bolags lönesystem. Ta då gärna tar en titt på HR-modulen i Microsoft Dynamics 365 som under 2022 har fått en välbehövlig uppdatering.

Lite historik om HR på Microsoft-plattformen

År 2017 bröt Microsoft ut HR-funktionalitet ur det nylanserade Dynamics 365 Finance and Operations och erbjöd stöd för HR i en fristående applikation tillsammans med appar för rekrytering och onboarding under namnet Dynamics 365 for Talent. Sedan dess har HR-modulen i Dynamics 365 Finance funnits kvar, men inte utvecklats alls.

I början av 2020, efter Microsofts köp av Linkedin, togs apparna för rekrytering och onboarding bort ur erbjudandet och den kvarvarande funktionaliteten bytte namn till Dynamics 365 Human Resources. Det blev då en fristående applikation med utseende som Dynamics 365 Finance, men med en teknisk plattform som tydligt hade närmat sig övriga applikationer i Dynamics 365.

Sommaren 2021 insåg Microsoft att det blev allt svårare att förklara för kunderna varför man hade en fristående HR-applikation som utvecklades, samtidigt som det fanns en modul på Finance-plattformen med delvis samma funktionalitet som inte fick ta del av utvecklingen. Beslutet togs då att flytta tillbaka HR-funktionalitet till Dynamics 365 Finance för att kunna erbjuda det bästa på en plattform som många är bekanta med.

I mars 2022 släpptes den första versionen av Finance-plattformen med uppdaterad HR-funktionalitet och i september 2022 blev hela flytten av funktionalitet klar. Det innebär att all utveckling som var gjord i den tidigare fristående HR-modulen nu är inkluderad i HR-modulen som ingår i Dynamics 365 Finance.

Flera viktiga funktionsområden samlade

En självserviceportal där alla medarbetare kan ta del av och uppdatera sina personuppgifter, ansöka om ledighet, registrera utbildningscertifikat samt hantera kompetenser, mål och utvecklingssamtal. Det är också här som medarbetare hanterar uppgifter de blir tilldelade i samband med att de själva eller någon annan blir anställd, byter tjänst eller avslutar sin anställning.

En chefsportal där chefer kan hjälpa sina anställda med ledighetsansökningar, göra sin del av förberedelserna inför utvecklingssamtal samt få en överblick på allt från lånad utrustning till nuvarande lön för medarbetarna i sitt team. Här kan chefen också attestera förändringar i tjänster och personal om processen kräver ett chefsgodkännande.

HR masterdata för alla medarbetare inkluderar allt från kompetenser, utbildningar och erfarenheter till kontorsadress, hemadress och ICE-kontakter.

Personalhantering, arbetsmiljö och arbetsskador:

  • Hantering av roller, tjänster och organisationshierarkin
  • Hantering av ledighet och frånvaro
  • Hantering av löner, annan rörlig ersättning samt marknadsdata att matcha organisationens löner med. Möjlighet att följa upp olyckor relaterade till arbetsplatsen och andra arbetsmiljöincidenter.

Analys och uppföljning: I de flesta av systemets moduler ingår färdiga analysrapporter skapade med PowerBI.

Systemet erbjuder också en färdig integrationspunkt för integrationer med de lönesystem som ni har idag. På så sätt kan HR-modulen i Dynamics 365 Finance vara källan för all personaldata.

Samordningsvinster

Många företag använder chefshierakier för att styra vem som ska kunna attestera transaktioner i Dynamics 365 Finance. Om personalen och hierarkin skapas och hanteras i HR-modulen blir den tillgänglig och kan använda i arbetsflöden även i Finance.

Använder ni tidrapporteringen i Dynamics 365 Finance? Resursen i tidrapporteringen och den anställde i HR-modulen är densamma, vilket gör att medarbetaren enbart behöver administreras på ett ställe.

När det gäller utläggshanteringen drar Finance nytta av de delar av administrationen som görs i HR-modulen.

Vill du veta mer om hur du kan utveckla arbetet med HR-modulen i Microsoft Dynamics 365 Finance är du välkommen att kontakta oss i HR-teamet. På Innofactor har vi lång erfarenhet av att hjälpa företag att effektivisera, skapa bättre struktur och öka kvaliteten de administrativa processerna. 

Läs mer om vårt HR-erbjudande här eller kontakta gärna oss i HR-teamet direkt. Peter Kihlstedt

Peter är Senior Verksamhetskonsult som jobbar både med Dynamics 365 HR och Dynamics 365 for Sales