<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Marcus Hasselblad

6 trender att ha koll på i valet av CRM – som stärker säljarbetet i ditt företag

Det händer mycket inom försäljnings- och marknadsföringsarbetet, inte minst på teknikområdet. Utvecklingen för säljstöd har formligen exploderat de senaste åren, och i takt med alltmer digitala köpare ställs nya krav på hur B2B-företag säljer. Här är några trender som påverkar säljorganisationens arbete på olika sätt.  

Det är inget nytt att även försäljningen inom B2B har blivit alltmer digital, vilket ställer högre krav på kommunikation och samverkan som följer kundens köpresa. Moderna systemstöd för försäljning och marknadsföring utvecklas i en snabb takt. Dagens system erbjuder inte bara traditionell CRM-funktionalitet, utan både en större flexibilitet och fler, enklare integrationer. 

Det här skapar nya möjligheter för din organisation, bland annat genom datadrivna insikter och en 360 gradersvy av kunden som fler i organisationen får tillgång till. Det leder till starkare teamwork, ökad produktivitet och bättre affärer. 


Trender som förenklar försäljningsarbetet och gynnar företagets affär
 

Här är några exempel på trender som bidrar till en mer effektiv och träffsäker försäljning:   

  • Automatisering – Inom marknadsföring och försäljning finns fler exempel på hur automatisering kan effektivisera arbetet, och bidra till att minska kostnaderna . Genom att automatisera delar av det administrativa arbetet som exempelvis orderhantering, digital kontraktsskrivning, signering, frigörs mer tid till affärsdialogen. Ett annat exempel chatbotar, som används allt flitigare för att initiera en digital kunddialog i ett tidigt skede.  

  • Nya tekniker som AI, VR och AR Med hjälp av AI går det att få fram detaljerade data som kan ge bättre insikter och mer träffsäkra affärsprognoser och analyser. Ett värdefullt stöd både i det operativa försäljningsarbetet och strategiskt. Personalisering är ett annat exempel. Ny teknik gör det möjligt att skicka personligt anpassade budskap baserat på intresse, demografi, tidigare aktivitet mm. Det ökar relevansen för potentiella köpare liksom förtroendet för dig som leverantör.   

  • Närmare samarbete Sälj och Marknad – Det som även benämns Sales Marketing Alignment står högt på agendan hos många B2B-företag. Målet är att stärka dialogen med potentiella köpare och kunder över tid genom att skapa en mer relevant och sömlös kommunikation med målgruppen. Med rätt systemstöd går det att öka kvaliteten i affärsdialogen och utveckla den interna säljprocessen för att skapa mer relevanta touchpoints med kunden under köpresan.

  • Kontobaserade strategier – Det blir vanligare att kommunicera mer direkt och digitalt med utvalda ”konton” med riktade budskap. Kontobaserade strategier används vanligtvis för att identifiera nyckelkunder, engagera enskilda företag genom anpassade kundresor, följa upp och analysera enskilda leads eller kunders engagemang samt för att optimera olika aktiviteter.  

  • Databaserade insikter allt viktigare – Tillgången till data ökar. Med större möjligheterna att aggregera, visualisera och därmed analysera data skapas bättre underlag för att fatta beslut. För Sälj och Marknad finns en mängd digitala kunddata som blir värdefulla insikter i affärsdialogen

  • Omnikanalstrategi – Det finns en stor skillnad mellan att finnas i flera olika kanaler oberoende av varandra, multi channel, och att arbete helt integrerat enligt en så kallad omnichannel-strategi. För att lyckas nå dit behövs en stabil digital grund och ett nära, agilt samarbetet mellan framförallt Sälj, Marknad och Kundservice. 

”I vilken ände ska vi börja?” 

Fördelen med den snabba utvecklingen är att möjligheterna till ökad produktivitet, enklare teamwork och bättre beslutsförmåga hela tiden ökar. När fler i organisationen engagerar sig i kunddialogen och säljarbetet ökar förståelsen samtidigt som det bidrar till tillväxten. 

Baksidan med den snabba utvecklingen kan vara att det upplevs svårt att hänga med. Vilken ända ska vi börja? Vad ska vi satsa på och vad kan vi prioritera ner? En framgångsfaktor är att börja i liten skala. Utgå från den egna verksamhetens behov och mognad. Utveckla stegvist i andan av kontinuerlig förbättring. 

Innofactor_CTA_HR_Blogg (6)


Hur drar ditt företag nytta av ny teknik i försäljnings- och marknadsföringsarbetet?  På  Innofactor  har vi lång erfarenhet av CRM och har hjälper företag inom olika branscher att stärka sina affärer och skapa bättre intern samverkan med verksamhetsnära och integrerade processer. Vill du veta mer?  Läs mer om vårt erbjudande 
eller kontakta gärna oss i CRM-teamet  direkt.Marcus Hasselblad

Verkställande Direktör på Innofactor Sverige

Erfaren ledare inom digital transformation med erfarenheter av att leverera lösningar till multinationella företag och organisationer inom flertalet olika branscher.