<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Daniel Eriksson Pitt

Den digitala transformationens möjligheter för verksamheter

Vi diskuterar CIOn och ledningens roll i den digitala transformationen.

Att vi är inne i vår tids snabbast utvecklande period kan inte ha gått någon obemärkt förbi. Och frågan är ju, kommer det någonsin att sakta ner? Den digitala transformationen och dess strategiska arbete ligger näst på tur för verksamheter att ta hänsyn till, men vart ska vi egentligen börja?

Att föra samman verksamhet och IT

Datumet alla väntade på under 2018, den 25 maj, är passerad och vi befinner oss nu på andra sidan av puckeln i vårt GDPR-arbete. Nu kan vi andas och stressen lägger sig sakta. Istället skiftar vi fokus mot nya mål. I pipen hos många finns önskemål om ett lösningsorienterat arbete för att kvarstå som tillmötesgående de nya lagändringarna. Men hur göra man det, egentligen?

Begrepp som digital transformation börjar ta plats i rampljuset. Samt strategiarbetet bakom fenomenet. Jag tror att mycket baseras på behovet av att etablera den digitala visionen och strategin inom verksamheten, för att på sikt föra den samman med IT. 

Om du tar med dig en sak från den här bloggtexten, låt det vara det här: verksamheten och IT måste arbeta tätt och effektivt utan gnissel bakom spakarna för att digital transformation ska få en chans att göra succé.

BOKA ER ROLIGASTE OCH MEST GIVANDE ARBETSDAG I VÅRT
UPPLEVELSERUM OCH UTFORSKA DEN DIGITALA ARBETSPLATSEN!

Vart står de digitala cheferna?

De digitala cheferna står idag inför stora utmaningar, och kanske främst i den interna verksamheten. I vissa fall framstår det ganska tydligt en motsättning att förändra de traditionella IT-processerna då det kan upplevas som någonting jobbigt. Utvecklingen sker snabbt, och att ligga i framkant kräver stort engagemang. Och i och med det så utökas utmaningen ytterligare.

Det är viktigt att verksamheten förstår för att den digitala transformationen är nödvändig; något som i många fall inte är enkelt att motivera. Däremot är det någonting som varje organisation och företag behöver prioritera som av sina viktigaste strategiska projekt. Men hur gör man det mest effektivt? Och när ska man hinna med det?

En arbetsdag för många digitala chefer idag innebär bland annat att hantera:

 • Säkerhet
 • Datasilos och kvalité
 • Förvaltning av arvet
 • Arbetsmetodiken inom förvaltning och vidareutveckling
 • Leverantörsstrategi
 • Teknologistrategi
 • It-budget

Är det vad en digital chef kommer att förväntas ta hand om även i framtiden? Vad tror du?

Hur identifieras ägarskap för digital transformation?

För att identifiera ägandeskap för den interna digitala transformationen är det viktigt att man ger och ges ägandeskap för processen. Står hela transformationen och faller med en person, kan hela organisationen bli lidande. Det är viktigt att processen är holistisk och transparent.

Arbetsdagen för den digitala chefen kan visserligen se ut på ett sätt beskrivet ovan, men för att identifiera vem som bör ta ägandeskap att utveckla de interna processerna behöver vi ställa oss en del frågor. Dels, vem har ägandeskap för:

 • att etablera den digitala visionen
 • att harmonisera Verksamhet och IT?
 • att identifiera och utvärdera vilka teknologiska möjliggörare som står näst på tur att införas?
 • att modernisera synen på IT-organisationen för att förvalta allt mer accelererande molnbaserade teknologin?
 • att i allt detta införa en god prioriteringsförmåga där affärs- och verksamhets-värde genereras på daglig basis?

Digital transformation är ett måste för din verksamhet

Tid är pengar. Och ju längre ni väntar blir summan allt högre och bevisen är många nog. Vi är på väg in i ett nytt landskap där traditionell IT har svårt att orientera sig, blir tidskrävande och svårmanövrerad. Vi vill alltid kunna skapa mer, genom att spendera mindre. Skapa mer värde, genom att spendera mindre tid.   

 

Läs våra 4 tips för hur du bäst kommer igång med din digitala resa.

digital-transformation-innofactorDaniel Eriksson Pitt

Erbjudandeansvarig och affärsområdeschef

Erbjudandeansvarig och affärsområdeschef med passionerat intresse för de möjligheter som digital medels mognad idag erbjuder. I hur det starkt utmanar synen på vad vi som individer kan åstadkomma och hur vi som organisationer kan komma samman och erbjuda våra kunder något fantastiskt.