<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
We are a leading provider of digitalization and cloud solutions in the Nordic countries.

Folkuniversitetet tar digitaliseringen av sin kurshantering till nästa nivå

Bakgrund

Folkuniversitetet har startat en digitaliseringsplan för sin verksamhet för att kunna förbättra service och kvalitet mot kunder. Som en del i denna plan började det diskuterades en renovering av deras nuvarande egenutvecklade system för kurs- och arrangemangshantering, som utvecklades för drygt 15 år sedan. Den dåvarande tekniken som lösningen byggdes på var av senaste snitt och det gav goda förutsättningar att utveckla systemet kontinuerligt och i takt med verksamhetens- och omvärldens krav.

“Vi har kommit till ett läge där ytterligare digitalisering av våra processer blir allt för kostsam och tar för lång tid att utveckla på nuvarande plattform. Detta beror på att underliggande teknik har sina begränsningar, men också att all utveckling görs ”från ax till limpa” specifikt för oss och vi har ingen möjlighet att tillgodogöra oss andra företags innovationer,” säger Peter Mikulic VD Folkuniversitetet Serviceaktiebolag.

Behov av nytt arbetssätt

Efter hand växte behovsbilden av ett nytt arbetssätt med start i deras core business – kurshantering. Behovet av att arbeta mer proaktivt och att kunna analysera resultatet av kurser, ge kunderna bättre service inför och efter kurserna är en av de viktiga grundstenarna. De ville också skapa förutsättningar för bättre tillgänglighet och flexibilitet för kursledare – oavsett plats.

Vidareutveckla i sin egen takt

Möjligheten till att kunna arbeta mobilt är en förutsättning för att vara med i den digitala eran. För att kunna vidareutvecklas i den takt som de själva önskar så har de därför valt att med hjälp av Innofactor gå med Microsofts lösningar för Dynamics 365 for sales och Innofactors modul för kursevent – CEM. De kommer också stegvis att flytta sin verksamhet helt och hållet till molnet för att i framtiden helt kunna kliva in i den digitala arbetsplatsen.

"Med alla de nya förutsättningar som finns och de nya behoven som växte fram beslutade vi att införa ett nytt verksamhetssystem. Vi valde standardsystemet Microsoft Dynamics 365 och Innofactor som partner för att det bäst motsvarande de önskemål vi hade. Nu ser vi fram emot att kontinuerligt kunna dra nytta av andra företags innovation och införa gemensamma arbetssätt baserat på standardsystemens befintliga processer och funktioner. Andra förväntade effekter är ökad kostnadseffektivitet genom storskalighetsfördelar och förutsättningar för stabilare och effektivare förvaltning, drift och support,” avslutar Peter Mikulic VD Folkuniversitetet Serviceaktiebolag.

“Vi är väldigt glada över att en så stor och viktig spelare inom kursverksamhet som Folkuniversitetet är har valt vår lösning kring kurs och event. Vår lösning som baseras på Microsoft Dynamics 365-plattformen ger Folkuniversitetet en modern lösning där det finns stora möjligheter för dem att fortsätta att kontinuerligt utveckla sin verksamhet och nyttja mer av alla de möjligheter som finns. Folkuniversitetet har under upphandlingen hela tiden haft en långsiktighet i fokus, både avseende lösningen och samarbetet, vilket borgar för ett bra samarbete i många år framöver,” säger Viktor Lundqvist, VD Innofactor Sverige.