<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hur Microsoft Teams hjälper snarare än stjälper säljarna

Microsoft Teams underlättar säljkårens samverkan kring affärsmöjligheter och kunder. Ett stort problem är dock att mängden teams ofta växer med en rad negativa konsekvenser som följd. Här är tips för hur du som är säljchef kan styra upp Teamsstrukturen för säljkåren så att ni kan fortsätta att vara effektiva.

 

Även om de flesta säljare idag främst arbetar i ett CRM-system så har Microsoft Teams blivit ett centralt verktyg för samverkan kring affärsmöjligheter och kunder.

 

Oordning i Teams är ett stort problem för många

 

Ett av de största problemen med Microsoft Teams är emellertid att mängden teams och kanaler ökar över tid. Konsekvenserna är många. Det kan vara svårt att ha koll på alla teams och innehåll riskerar att dupliceras. Det blir svårt att hitta och att veta vilken information som är aktuell.

 

För att det inte ska bli kaos i Microsoft Teams är det viktigt att besluta sig för en informationsstruktur. När ska det finnas en Teamsyta och inte? Vilka teams ska vara stående och vilka ska vara projektbaserade? När ska ni ha ett team och när ska ni ha en kanal?

Exempel på en Teamsstruktur för säljkåren

 

Det är inte självklart hur en bra struktur ska se ut och det kan variera mellan olika företag. Här är emellertid ett exempel på en Teamsstruktur som kan vara användbar för säljorganisationen: 

  • Ett stående team för försäljning där ni delar information som gäller hela säljkåren. Då slipper ni hoppa mellan olika teams.
  • Ett team för varje större kund som ni samverkar kring. Eventuellt med kanaler för olika länder om kunden är global eller kanaler för dotterbolag om kunden är en koncern.
  • Alternativt ett intern team för er och ett annat team där ni samverkar med kundens
  • Ett gemensamt team som inkluderar flera mindre kunder men där varje kund har en varsin kanal.

 Hantera problemet med många teams

 

För att ha ordning och reda i Teams bör ni komma överens i säljteamet om hur ni får skapa teams och kanaler. Ni bör också ta bort Teams som inte längre används. På Innofactor har vi beslutat en åldersgräns så att teams som inte använts under en viss period arkiveras.

 

Ett alternativt sätt att hantera problematiken, är att koppla ihop Microsoft Dynamics 365 CRM och Microsoft Teams. Det ger effektivitetsvinster och gör också att mängden kundteams spelar mindre roll.

 

Då kan du nämligen gå in i Teams från CRM:et, där det är enkelt att hitta en kund, istället för att leta bland ett stort antal teams inne i Teams

 

Den här artikeln beskriver hur det går till och hur du kopplar ihop Dynamics 365 CRM och Microsoft Teams.

 

Avslutningsvis

 

Microsoft Teams kan underlätta samverkan kring affärsmöjligheter och kunder på många olika sätt. Men det kan också bli en källa till frustration och ineffektivitet om antalet teams och kanaler skenar iväg på ett okontrollerat sätt.

 

Dynamics 365 CRM kan bidra till ökad effektivitet i användningen av Microsoft Teams och även till att bibehålla informationsstrukturen, förutsatt att ni har en bra kontohierarki i Dynamics.

 

Här kan du läsa mer om Microsoft Dynamics 365 

Ämnen: Dynamics 365, CRM

24.11.2021


Ola Penneryd

Ola Penneryd har lång erfarenhet av Dynamics 365 for sales. Han har lång erfarenhet och gott om tips om effektiva arbetssätt i CRM-lösningar. Han delar gärna med sig av lärdomar från våra framångsrika projekt med kunder, bland annat Samhall - en organisation med 150 säljare.