<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Infrastructure as Code ger fullfjädrat datacenter i Microsoft Azure, rekordsnabbt

Molnet är en enorm möjliggörare för IT- och verksamhetsutveckling. Men det finns många utmaningar med att ta sin organisation från traditionell till molnbaserad IT. Innofactor har utvecklat kod för att snabbt kunna sätta upp ett robust datacenter i Azure. En standardisering som också eliminerar de vanliga utmaningarna med molnresan.  

Ett vanligt tillvägagångsätt när en organisation behöver mer kapacitet är att man beställer en server av ”Kalle” på IT-avdelningen som konfigurerar servern manuellt. I bästa fall har ni en mall för exakt hur en server ska sättas upp så att alla gör likadant. I värsta fall gör ”Stina” på ett annat sätt.  Även om en mall används kan servern komma att avvika från mallen allt eftersom tiden går, när underhållet sker manuellt. 

Ledtiderna är långa och IT-miljön blir inkonsekvent och svår att underhålla. Det finns emellertid sätt att standardisera uppsättningen av servrar och annan infrastruktur, ja till och med av hela datacenter i molnet. Detta ger många fördelar – för att nämna några kommer ni minimera fel, spara tid och få en stabil grund att bygga vidare från. 
 

Det här är Infrastructure as Code  

Kanske har du hört talas om Infrastructure as Code (IaC). Det betyder i korthet att du kan bygga och upprätthålla din infrastruktur med hjälp av kod. I Microsofts molnvärld gör man detta oftast via så kallade ARM-templates skrivna i JSON eller i Bicep. 

 

  • Med IaC kan du skapa moduler och mallar som kan sättas ihop till den önskade infrastrukturen 
  • Du kan lägga infrastrukturen i ett versionshanteringssystem 
  • Det finns en fullständig ändringslogg så att du kan se vem som gjorde ändringarna och när, och backa tillbaka till en tidigare version om det skulle behövas 
  • Du säkerställer att alla gör på samma sätt eftersom uppsättning görs med hjälp av färdig kod eller moduler 
  • Du kan arbeta agilt och upprätthålla konfigurationen av din infrastruktur över tid genom CI/CD (Continuous Integration / Continuous Deployment) 
  • Din infrastruktur blir självdokumenterande eftersom allt finns i kod 


Innofactor tar IaC ett steg längre
 

Innofactor har tagit Infrastructure as Code ett steg längre och förenklat konceptet ännu mer. Genom att skapa ett bibliotek av IaC mallar har vi skapat färdiga moduler för olika delar av infrastrukturen, och genom att kombinera dessa moduler på ett smart sätt har vi skapat det vi kallar för Innofactor Virtual Data Center. 

Modulerna baseras på den erfarenhet vi samlat på oss i mängder av kundprojekt och följer så klart även Microsofts Cloud Adoption Framework. Kombinationen av detta följer således ”best practice” för ett datacenter i Microsoft Azure där governance, säkerhet, kostnadskontroll och prestanda är i fokus. 

Eftersom vi kan utgå från dessa färdiga moduler, och anpassa dem för att möta en kunds specifika behov, så kan vi bygga upp ett fullfjädrat datacenter i Azure – och detta på rekordtid. 

Vi håller också datacentret à jour eftersom vi fortlöpande utvecklar koden i takt med att Azure utvecklas. Kunden kan själv uppdatera genom att nyttja nya eller uppdaterade mallar i IaC biblioteket och säkrar därmed att deras datacenter bibehåller en hög standard över tid.  

 

Enkel uppdatering och snabbare utveckling 

När du använder kod för uppdatering och utveckling så sker allt enligt definierade regler och processer. Du tryggar säkerheten utan att kompromissa med agilitet och sparar dessutom tid. 

När du gör en ändring i koden för en komponent i ditt datacenter så slår ändringen igenom överallt där filen används. Du kan till exempel ändra alla dina virtuella maskiner att nyttja billigare lagring eller öka prestandan på din Azure SQL med en enkel kodändring. 

På liknande sätt kan du också sätta upp en ny miljö på väldigt kort tid, till exempel för test eller utveckling av ett nytt system. I stället för en vanlig ledtid på flera dagar kan du nu göra det på ett par timmar. 

 

Infrastructure as Code är en möjliggörare 

De flesta vill till molnet snabbt men vill undvika fel. Infrastructure as Code är en stor del av lösningen på den ekvationen. Det för dig även närmre ett modernare arbetssätt med ett DevOps tänk. 

Här kan du ladda ner ett produktblad och få mer information om Innofactor Virtual Data Center. 

Ämnen: Cloud Infrastructure, Governance, Security, & GDPR, VDC

24.9.2021


Stefan Renberg

Business Unit Director. Med energi och pedagogik skapar jag en miljö för delaktighet och engagemang för både kunder, personal och ledningsgrupper. Jag hjälper kunder att lyckas med sin digitaliseringsresa från mark till moln.