<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
We are a leading provider of digitalization and cloud solutions in the Nordic countries.

Kundcase Mitsubishi

Dynamics 365 CRM online i integration med market automation

Första fasen är nu klar

Mitsubishi Motors har nu implementerat den första fasen av det affärsavgörande CRM-projektet med Microsoft Dynamics 365 Online som bas. Syftet med satsningen var att stärka relationen och dialogen med kunder samt skapa långsiktiga och lönsamma relationer för alla inblandade, oavsett om det handlar om en kund, återförsäljare eller verkstad.
I arbetet ingick dessutom att implementera och integrera Market Automation lösningen Direct Smile med CRM-systemet för att på ett bättre sätt rikta, anpassa och även automatisera kommunikationen med Mitsubishis alla kunder.

Mitsubishi vill skapa en 360-graders vy över kundernas engagemang, agerande och potential för att kunna kommunicera och underlätta sina kunders bilägande, skapa ökad kundnöjdhet och lojalitet till varumärket Mitsubishi. Detta ska ske genom dialog och budskap i rätt tid, i rätt kanal och till rätt kund. Helt enkelt att kunna selektera och analysera stora mängder information i syfte att ta ännu bättre strategiska beslut och ge bättre service.

Ett spännande projekt med många utmaningar för både oss och vår kund. Ett gott agilt samarbete har lett fram till en lyckad start.

Ladda ned hela kundcaset här.