<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Sälj mer genom att utveckla er digitala försäljning

Möjligheterna att effektivisera och nå bättre resultat inom försäljning har aldrig varit större. Den digitala utvecklingen ger möjligheter att främja både produktivitet, beslutskraft och teamwork vilket gynnar säljresultaten.

Även i branscher som jobbar med B2B-försäljning, där det innebär mycket personlig kontakt, så sker en stor del av arbetet digitalt. Den tekniska utvecklingen gör också att försäljningen sträcker sig bortom säljorganisationens domän och inkluderar hela företaget.

Här är några sätt att aktivera och utveckla er digitala försäljning.

 

Använd och vidareutveckla CRM-systemet för ökad effektivitet

Det självklara digitala inslaget i försäljning är CRM-systemet där säljarna håller koll på ”pipelines” och säljchefen får underlag för uppföljning.

Utvecklingen av CRM-funktionalitet går oerhört snabbt vilket innebär både möjligheter och utmaningar. Med Microsoft Dynamics 365 CRM kan du till exempel automatisera inmatning av information från olika källor och få AI att prioritera dina aktiviteter.

 

Det gäller att hålla sig uppdaterad om nyheter och göra kontinuerliga förbättringar av både process och system, i lagom takt så att användarna hänger med. Här kan du läsa mer om hur du maximerar nyttan från Microsoft Dynamics 365 CRM.

 

Säkra tillgång till data för bättre insikter och beslut

Tillgång till data, och sätt att visualisera denna data, gynnar försäljningen på flera olika sätt. Du kan få bättre kundinsikt, skapa säkrare prognoser och göra prediktiva analyser för var era insatser ger bäst resultat.

Tillgång till data ger dig möjligheten ta fram kraftfulla beslutsunderlag och förutsättningarna för att prioritera rätt affärer.

 

Möjliggör teamwork som ger nya kunder

Många moderna CRM-system har moduler eller integrationsmöjligheter som gör att säljstödsystemet kan kopplas ihop med andra funktioners systemstöd. Microsoft Dynamics 365 har till exempel moduler för Sales, Marketing, Customer Service och Field Services.

Det här gör att hela organisationen kan bidra i försäljningen. Alla medarbetare har tillgång till information om kunden och kan stödja denne bättre genom hela kundresan. Det ger transparens, synergieffekter mellan funktioner, bättre nyttjande av data och gör det möjligt att skapa effektiva arbetsflöden.

 

Använd och integrera produktivitetsverktyg

Värt att nämna i sammanhanget är också de möjligheter till effektivitetsvinster som finns kopplat till olika produktivitetsverktyg. I Microsoftvärlden är Microsoft Teams ett sådant exempel som underlättar samverkan kring kunder och affärsmöjligheter.

Även möjligheten att koppla ihop olika Microsoftapplikationer med varandra ökar effektiviteten på olika sätt. Här kan nämnas till exempel möjligheten att använda Power Automate för att rationalisera bort manuella och tidskrävande aktiviteter.

Ett annat exempel är möjligheten att integrera Dynamics 365 CRM med Microsoft Teams så att du kan se kundkorten från Dynamics i en Teamskanal eller använda Microsoftchattar inne i Dynamics.

 

Webbinarium om digital försäljning med Microsoft Dynamics 365

Microsoft har uppmärksammats som en ledande aktör inom området Digital Selling eftersom de erbjuder en intelligent mix av funktioner för försäljning, samarbete och produktivitet.

Vill du veta mer om hur ni kan aktivera digital försäljning med Microsoft Dynamics 365 for Sales?

Välkommen att anmäla dig till vårt webbinarium. Läs mer och anmäl dig här.

Ämnen: CRM, Microsoft Dynamics 365

9.12.2021


Ola Penneryd

Ola Penneryd har lång erfarenhet av Dynamics 365 for sales. Han har lång erfarenhet och gott om tips om effektiva arbetssätt i CRM-lösningar. Han delar gärna med sig av lärdomar från våra framångsrika projekt med kunder, bland annat Samhall - en organisation med 150 säljare.