<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ilkka Ojansuu

ERP pilvipalveluna: Microsoft Dynamics 365 Business Central

Paikallisesti toteutetun ERP-järjestelmän versiopäivitys on riskialtis projekti.

Organisaatiot ovat usein vuosien varrella muokanneet järjestelmäänsä erilaisiin tarpeisiin, eivätkä muokkaukset välttämättä enää toimi uudessa versiossa. Integraatiot muihin tietojärjestelmiin voivat katketa ja data vääristyä tai kadota, mikäli päivitysprosessissa ilmenee ongelmia. Ja yksi asia on-premises-versionpäivityksen yhteydessä tulee eteen takuuvarmasti: paljon asiantuntijaresursseja sitova käyttöönottoprojekti.

Ei siis ole järin suuri yllätys, että moni organisaatio lykkää uskollisesti palvelleen ERP-järjestelmän päivittämistä viimeiseen asti.

Pilvipalvelun avulla toteutetussa ERP:ssä versionpäivityksistä ei enää tarvitse kantaa huolta, mutta aiheuttaako pilveen siirtyminen organisaatiolle kohtuutonta vaivaa – ja onko se sen arvoista?"Lyhyen aikavälin hyötyjen optimoinnin sijaan yrityksen kannattaa miettiä, mitä se haluaa saavuttaa pitkässä juoksussa. Mitkä ovat liiketoiminnan tavoitteet vuoden, kahden tai viiden vuoden päästä?"


 

Miksi toteuttaa ERP pilvipalveluna?

Moni organisaatio on jäänyt vanhan paikallisen toiminnanohjausjärjestelmän vangiksi siksi, että pilveen siirtyminen nähdään liian vaivalloisena ja riskialttiina projektina.

Lyhyen aikavälin hyötyjen optimoinnin sijaan yrityksen kannattaa miettiä, mitä se haluaa saavuttaa pitkässä juoksussa. Mitkä ovat liiketoiminnan tavoitteet vuoden, kahden tai viiden vuoden päästä? Tietoteknisiä ratkaisuja kannattaa alkaa kartoittaa vasta sitten, kun liiketoiminnan tavoitteet on saatu määriteltyä isossa kuvassa.

Modernin pilvi-ERP:n ja muiden pilvessä toimivien liiketoimintaratkaisujen suurin hyöty on se, että ne tukevat päätöksentekoa ja sujuvoittavat toimintaa tuottamalla päätöksentekijöille arvokkaita näkemyksiä oikea-aikaisesti. Pilvipalvelun avulla toteutettu ERP mahdollistaa paremman näkyvyyden taloutta ja operaatioita koskevaan dataan, mikä on välttämätöntä nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä.


Yksi pilvialustan suurimmista hyödyistä on se, että käytössä on aina ohjelmiston uusin versio.

Pilvisiirtymä onnistuu ERP-kumppanin kanssa

Kun pilvi-ERP:n hankinta tai vanhan ERP:n siirtäminen pilveen tulee ajankohtaiseksi, on suositeltavaa ottaa yhteyttä asiantuntijaan.

ERP-projekti on merkittävä ponnistus mille tahansa organisaatiolle, joten hanketta kannattaa edistää yhdessä osaavan kumppanin kanssa. Pilvisiirtymässä on nimittäin osattava huomioida monta mahdollista pullonkaulaa, jotka liittyvät esimerkiksi vanhan järjestelmän muokkauksiin, tietojen siirtoon, integraatioihin, käyttöönottoon ja kustannuksiin.

Olemme vuosien saatossa toteuttaneet useita pilvisiirtymiä asiakkaille, jotka ovat halunneet päivittää Microsoft Dynamics NAV -järjestelmän moderniin Microsoft Dynamics 365 Business Central -ohjelmistoon. Lisäksi meillä on kattavaa kokemusta myös suuryritysten toiminnanohjaukseen suunnitellusta Microsoft Dynamics 365 Finance -hankkeista, joita olemme toteuttaneet asiakkaiden lisäksi myös omalle organisaatiollemme.

Monipuolisten yhteistyöprojektien myötä osaamme huomioida pilvisiirtymää suunnittelevien ERP-asiakkaiden tarpeet kokonaisvaltaisesti.

Kaksi työvaatteisiin pukeutunutta miestä kivenmurikoista kasatulla rakennelmalla. Toinen miehistä istuu, toinen seisoo ja kohottaa kätensä voitonmerkiksi.
Työvaatteita suunnitteleva Dimex päivitti paikallisen ERP-ratkaisunsa pilvipohjaiseen Business Centraliin. Lue lisää asiakastarinastamme.

Yleisimmät haasteet Microsoft Dynamics NAV -ratkaisun siirrossa pilveen

Yleisimmät haasteet paikallisesti toteutetun Microsoft Dynamics NAV -ratkaisun siirtämisessä Dynamics 365 -pilveen liittyvät siihen, kuinka organisaation data saadaan siirrettyä pilvipalveluun ja sieltä pois.

Haasteet eivät varsinaisesti johdu Microsoftin palveluiden ominaisuuksista vaan siitä, kuinka palvelut ovat kytköksissä jonkin kolmannen osapuolen ratkaisuihin. Järjestelmiä toisiinsa yhdistävien integraatioiden avulla tietoa voidaan siirtää organisaation ERP-järjestelmän ja muiden tietojärjestelmien välillä erilaisten toimintojen toteuttamiseksi.

Dynamics NAV -ratkaisuun tehtyjen asiakaskohtaisten muokkausten analysointi ja hallinta on tärkeää pilvipohjaiseen Business Centraliin siirryttäessä. NAV-järjestelmän muokattavuus on perinteisesti ollut sen vahvuus, joten muokkauksia on usein tehty runsaastikin. Vuosien saatossa muokkaukset voivat kuitenkin kääntyä itseään vastaan, ja toisaalta moni NAViin koodattu prosessi voidaan tätä nykyä ratkaista myös muilla tavoilla.

Pilvipohjaisen Business Centralin tärkeimmät hyödyt

Pilvipohjainen Business Central tarjoaa useita hyötyjä, jotka antavat organisaatiolle paremmat edellytykset keskittyä varsinaiseen lisäarvoa luovaan liiketoimintaansa:

  • Microsoft vastaa Business Centralin käyttöympäristöstä. Asiakkaan ei tarvitse huolehtia Business Centralin päivittämisestä tai ylläpidosta: järjestelmä päivitetään automaattisesti kaksi kertaa vuodessa, ja asiakkaalla on automaattisesti käytössään järjestelmän uusin versio. Palvelua voi käyttää joustavasti selaimen kautta millä tahansa päätelaitteella ilman erillisiä asennuksia.
  • Business Central tarjoaa keskitetyn alustan liiketoiminnan hallintaan. Perinteiset paikalliset ERP-järjestelmät olivat itsenäisiä ohjelmistoja, jotka olivat irrallaan organisaation muista tietojärjestelmistä. Joustavasti eri tietojärjestelmiin integroituva pilvipohjainen Business Central on puolestaan monipuolinen liiketoiminta-alusta, joka yhdistää organisaation eri toiminnot yhdeksi kokonaisvaltaiseksi ja helposti hallittavaksi ratkaisuksi.
  • Business Centralin joustava käyttöoikeusmalli sopeutuu organisaation tarpeisiin. Business Centralin käyttöoikeus perustuu liiketoiminnassa käytettäviin järjestelmän toiminnallisuuksiin. Business Centralissa käyttäjämäärää voidaan joustavasti lisätä tai vähentää kuukausittain, mikä mahdollistaa tehokkaan liiketoiminnan ohjauksen esimerkiksi syklisillä toimialoilla.
  • Business Centralin lisensointi mahdollistaa kustannusten ennakoinnin. Palvelun hinta määräytyy vuosittaisen hinnoittelun tai kuukausittaisen hinnoittelun perusteella, mikä helpottaa talouden suunnittelua.
  • Business Central mahdollistaa huomattavat kustannussäästöt. Business Central on täysverinen pilvipalvelu, joten organisaatiot maksavat pelkästään järjestelmän käytöstä, eivät sen omistamisesta.
  • Business Central tarjoaa maailmanluokan tietoturvaa. Tietoturva on yksi pilvipalveluiden tärkeimmistä ominaisuuksista, ja esimerkiksi Microsoft investoi jo pelkästään asiakasdatan suojeluun ja kyberuhkien ehkäisyyn yli miljardi dollaria vuodessa.
  • Business Centralia on mahdollista laajentaa kolmansien osapuolten lisäarvoratkaisuilla, kuten ostolaskun kierrätysratkaisulla, maksuliikenneratkaisulla, varastonhallinnan ratkaisulla ja monilla muilla palveluilla. Asiakastarinassa kerromme, kuinka kaihdinkomponenttialalla toimiva Domicet onnistui sujuvoittamaan asiakaspalveluaan ja toimituksiaan Business Centralin lisäarvoratkaisuiden avulla.

 


 

Haluatko kuulla tarkemmin, kuinka Microsoft Dynamics NAV -järjestelmä päivitetään pilvipohjaiseen Business Centraliin? Katso Versionnosto NAVista Business Centraliin -webinaaritallenne, jossa kerron yhdessä kollegani Ari Paukun kanssa Innofactorin Business Central -osaamisesta ja pilvi-ERP:n hyödyistä. Lähetyksessä ääneen pääsee myös Domicetin CFO Taru Vitala, joka kertoo ERP-projektin onnistumisista ja sudenkuopista asiakkaan näkökulmasta.

KATSO WEBINAARITALLENNE: NÄIN SIIRRYT NAV:STA BUSINESS CENTRALIINIlkka Ojansuu

Ilkka on toiminut eri tehtävissä Dynamics NAV -ohjelmiston parissa yli 15 vuotta ja työskennellyt useiden eri toimialojen asiakkuuksien parissa, monilla ratkaisualueilla. Hän työskentelee tätä nykyä Innofactorilla ratkaisuarkkitehtina.