<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Öka säljtempot med STEP – förbättringsmetoden för proaktiva säljchefer

Hur ska du kunna dra nytta av möjligheterna med ny teknik utan att drunkna i stora ineffektiva projekt? Det är ett dilemma som förmodligen många känner igen sig i. Du som arbetar med försäljning har kanske varit inblandad i ett långdraget CRM-projekt någon gång. STEP är en metod där du genom att göra små kontinuerliga förbättringar kan få en dramatisk utveckling av er försäljning.  

Alla kunder vi jobbar med vill öka försäljningen!   

Mer specifikt är det många som vill sänka kostnaden för att skaffa nya kunder, minska antalet manuella arbetsmoment, stärka sin analysförmåga och bli bättre på att hitta nästa naturliga steg för att stänga affärer. 

Den tekniska utvecklingen har gjort allt detta möjligt på sätt som tidigare inte fanns.  

 

Stor potential inom försäljningsområdet 

Med hjälp av systemstöd kan du öka er försäljning på två övergripande sätt: 

  • Förenkla säljarnas arbete så att säljorganisationens produktivitet ökar. Exempelvis genom smarta funktioner för automatisk informationsinmatning, prospektering och uppföljning.
  • Stärka säljförmågan i hela organisationen så att alla som har kundkontakt kan bidra till säljresultaten och ökad kundnöjdhet. 

Många CRM-system har blivit väldigt avancerade och kan användas för att skapa transparens och smidiga arbetsflöden mellan funktionerVisionen att få ihop försäljningen i hela företaget, som många pratat om länge, är idag fullt möjligt. 

 

Svårt att realisera nyttan 

Även om möjligheterna är stora så kan det vara svårt att realisera nyttan av de investeringar man gör i systemstöd.  

Projekten kan bli långdragna, komplexa och dyra. Det är inte heller bara tekniska verktyg som ska på plats utan även arbetssätt och vanor som behöver ändras för att uppnå de fördelar man förväntat sig.  

För att adressera dessa vanliga utmaningar har vi utformat en metod – STEP. Den går i linje med vad som behövs för att få maximal nytta på kortast möjliga tid från en IT-implementering. Den möjliggörs av Microsofts modulbaserade molnplattform. 

 

Microsofts modultänk tillåter nytt sätt att införa CRM-system  

Vi har lång erfarenhet av att hjälpa kunder att införa Microsoft Dynamics 365. Det är ett CRM-system byggt i moduler, vilket gör att du kan välja vilka delar ni ska ha samt i vilken takt och ordning de ska införas. Det är enkelt att koppla på en ny del eftersom alla applikationer i Microsofts plattform är förberedda för att interagera sömlöst med varandra. 

Det här är en stor fördel eftersom införandet av system kan ske på ett helt annat sätt än tidigare. Istället för en “big bang” kan du införa systemstöd successivt vilket ger en mängd fördelar: 

  • Lägre kostnad 
  • Snabbare nytta och resultat 
  • Högre användningsgrad i organisationen 
  • Bättre anpassning till användarnas situation och behov 
  • Vidareutveckling i linje med er utveckling av arbetssätt 


STEP – små steg mot stor förändring
 

Innofactors STEP-erbjudande är utformat för att förädla och optimera säljförmågan i tjänsteproducerande organisationer. Det handlar om att tillåta möjligheten att tänka stort men ta små kliv i rätt riktning. 

Syftet är att hjälpa dig som kund att förstå möjligheter och välja rätt väg i införandet och utvecklingen av IT-stöd för försäljning.  

Bland de största fördelarna märks lägre kostnad, snabbare nytta och bättre resultat. 

 

Tre startpaket  

STEP innehåller idag tre startpaket; 

  • Sales Foundation Assesment: Ekartläggning av behov och krav för att kunna införa Dynamics 365 for Sales och realisera maximal nytta från ett modernt säljstödsystem. 
  • Innofactor Sales Foundation: Ett startpaket som snabbt implementerar en slimmad och väl fungerande startversion av Dynamics 365 for Sales.  
  • Innofactor Sales Optimization: Ett startpaket för optimering av din organisations säljförmåga som hjälper er att effektivt använda hela er verktygslåda från Microsoft.

Ämnen: CRM, Sales Transformation

26.11.2020


Daniel Eriksson Pitt

Erbjudandeansvarig och affärsområdeschef

Erbjudandeansvarig och affärsområdeschef med passionerat intresse för de möjligheter som digital medels mognad idag erbjuder. I hur det starkt utmanar synen på vad vi som individer kan åstadkomma och hur vi som organisationer kan komma samman och erbjuda våra kunder något fantastiskt.